Nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho giáo viên (24/12/2018 08:36)

Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2018- 2019, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Lập Thạch luôn quan tâm triển khai có hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho giáo viên.

Để việc học tập và làm theo Bác được triển khai hiệu quả, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Lập Thạch đã gắn thực hiện Chỉ thị 05 với việc thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo và các phong trào thi đua, cuộc vận động của ngành giáo dục như: Dạy tốt - Học tốt; Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học; Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Đồng thời, chú trọng nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, giáo viên trong toàn ngành.

Ông Trần Minh Đăng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lập Thạch cho biết: "Trong năm học này, Phòng GD & ĐT huyện chỉ đạo các nhà trường thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 1.737 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho các nhà giáo. Các nhà trường trong thời gian qua đã thực hiện tốt việc giáo dục lối sống, kỹ năng sống cho học sinh lồng ghép vào các chương trình chính khóa một cách cụ thể".

Để việc học tập và làm theo Bác thực sự lan tỏa, các trường học trên địa bàn huyện Lập Thạch đã tổ chức cho cán bộ, giáo viên đăng ký làm theo Bác bằng các việc làm cụ thể, có đánh giá, khen thưởng hàng năm. Đồng thời, tập trung nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, giáo viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và quy định, chuẩn mực về đạo đức nhà giáo.

Cô giáo Nguyễn Thị Hải Ninh, Hiệu trưởng Trường Mầm non thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch nói: "Thời gian qua, bản thân tôi và cán bộ, giáo viên luôn thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05. Nhà trường chưa để xảy ra trường hợp vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Luôn trau rồi học tập, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh để là một tấm gương sáng nhân ra toàn thể trong cán bộ, giáo viên".

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cá nhân trong các trường học, trở thành động lực để các thầy cô giáo vượt qua khó khăn, áp lực của công việc phấn đầu thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cô giáo Lăng Thị Kim Sâm, Trường Mầm non thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch chia sẻ: "Các cháu ở độ tuổi mầm non còn nhỏ, phải chăm sóc các cháu. Thời gian trên lớp rất là áp lực để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, tuy nhiên bản thân tôi với lòng tâm huyết với nghề, yêu trẻ đã giúp tôi vượt qua khó khăn, để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình".

Qua hơn 2 năm thực hiện, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện./.

 Thu HoàiXem phản hồi

 
Tin khác