Noi gương Bác bằng những việc làm nhân đạo (09/06/2018 08:46)

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người hiểu rất rõ về các phong trào nhân đạo và cứu trợ. Mỗi lời nói, hành động của Bác đều thể hiện tình yêu thương nhân dân sâu sắc. Tấm lòng luôn hướng về nhân dân, đặc biệt là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đã trở thành tấm gương sáng để toàn Đảng, toàn dân học tập và noi theo. Học tập và làm theo tấm gương của Bác, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc đã đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng.

Tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc, từ nhiều năm nay, công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện đã được nhà trường chú trọng triển khai. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền như phát tờ rơi, pano, áp phích, tranh ảnh, đã giúp cho các em học sinh, sinh viên trong toàn trường hiểu được vai trò, ý nghĩa của công tác hiến máu nhân đạo.

Nối tiếp thành công của phong trào hiến máu tình nguyện trong những năm trước, hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc này đang tiếp tục được Ban giám hiệu trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc nhân rộng và lan tỏa, góp phần đáp ứng nhu cầu máu trong cấp cứu điều trị tại các cơ sở y tế, đồng thời phát huy được truyền thống hoạt động nhân đạo tích cực của học sinh, sinh viên nhà trường./.

Thu ThủyXem phản hồi

 
Tin khác