Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại (02/06/2018 14:54)

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh – Vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc đã chỉ ra vai trò, tác dụng to lớn của thể dục, thể thao. Người khẳng định “dân cường thì quốc thịnh”. Chính vì vậy, ngay sau khi giành được độc lập, Người đã khuyến khích và kêu gọi toàn dân rèn luyện thân thể, tập luyện thể dục, thể thao. Không chỉ mong “đồng bào ai cũng gắng tập thể dục” mà bản thân Bác luôn là tấm gương sáng trong việc rèn luyện sức khỏe bằng việc chăm chỉ tập luyện thể dục, thể thao. Học tập theo gương Bác, thành phố Vĩnh Yên đã đẩy mạnh phong trào Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Những năm qua, thực hiện lời dạy của Bác, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên đã có bước phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia và tạo được không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần tích cực  nâng cao sức khỏe cộng đồng. Nhờ đẩy mạnh phong trào thể thao quần chúng, đến nay, số người tham gia tập luyện thể thao thường xuyên chiếm 30% dân số toàn thành phố; 100% xã, phường đã có sân tập luyện thể dục thể thao đơn giản. Hiện, thành phố Vĩnh Yên đang duy trì hoạt động nhiều mô hình câu lạc bộ thể dục, thể thao phát huy hiệu quả như: bóng chuyền hơi, bóng chuyền da, bóng đá, cờ tướng, bóng bàn thu hút đông đảo nhân dân tham gia rèn luyện thể dục, thể thao.

Với những hoạt động phong phú, đa dạng, phong trào TDTT đã thực sự đi vào đời sống xã hội, lan tỏa khắp các địa bàn dân cư, hộ gia đình, cơ quan, trường học, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Nhiều người đã tự lựa chọn cho mình những môn thể thao phù hợp với lứa tuổi, thể lực để rèn luyện.

Phong trào thể dục thể thao phát triển rộng khắp có tác dụng to lớn trong việc thúc đẩy xã hội phát triển. Dù chơi bộ môn nào thì tất cả mọi người đều hướng đến rèn luyện thân thể, đảm bảo sức khỏe cho bản thân mình, phòng chống các loại bệnh tật, tránh xa các tệ nạn xã hội, xây dựng nếp sống lành mạnh.

Để duy trì và nâng cao phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” thành phố Vĩnh Yên đã và đang tập trung vào nhiều giải pháp huy động mọi nguồn lực đầu tư cho các hoạt động thể dục, thể thao.

Phát triển thể dục, thể thao là yếu tố quan trọng trong chính sách phát triển kinh tế - xã hội, nhằm bồi dưỡng và phát huy nhân tố con người, tăng cường thể lực, tầm vóc, tuổi thọ, lành mạnh hóa lối sống của mọi người dân nhất là thế hệ trẻ. Phát triển thể dục, thể thao là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể, các tổ chức xã hội và toàn thể nhân dân. Đây cũng là hành động cụ thể, thiết thực của mỗi người dân trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đang được toàn Đảng triển khai thực hiện./.

Nguyễn ToànXem phản hồi

 
Tin khác