Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tam Đảo làm theo lời Bác (24/09/2019 09:48)

Bên cạnh việc lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt công tác chuyên môn, nghiệp vụ, Chi ủy Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tam Đảo luôn chú trọng thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo động lực để đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. 

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về 5 đức tính đối với cán bộ của ngành kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” gắn với chức trách nhiệm vụ; cán bộ, đảng viên, nhân viên Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tam Đảo luôn xác định việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là nhiệm vụ xuyên suốt và là mục tiêu phấn đấu không ngừng của mỗi cán bộ, kiểm sát viên.

Cấp ủy chi bộ đề ra nhiều biện pháp đẩy mạnh việc học và làm theo Bác; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động, chủ đề học tập và làm theo Bác; thường xuyên kiểm tra, kiểm điểm việc thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, giúp cho cán bộ, đảng viên tự giác rèn luyện về đạo đức, lối sống, xây dựng ý thức tự giác trong công việc; kịp thời uốn nắn những nhận thức lệch lạc, việc làm thiếu gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Cán bộ ở đây học Bác ở phong cách khi  tiếp công dân không hách dịch, cửa quyền; trong phạm vi hiểu biết của mình, tư vấn, giải thích, hướng dẫn cho họ làm các thủ tục đúng trình tự. Trong công việc chuyên môn, mỗi cán bộ luôn học hỏi đồng nghiệp, thận trọng trong giải quyết công việc trên cơ sở quy định của pháp luật, không đưa ý chí chủ quan của mình trong giải quyết việc. Đối với cán bộ trẻ, luôn tích cực cập nhật, nghiên cứu các kiến thức mới, các văn bản liên quan nhằm không ngừng trau dồi nghiệp vụ.  

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tam Đảo đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác trong xây dựng và thực hiện các  chuẩn mực về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trong đó yêu cầu xây dựng ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm cao trong mỗi cán bộ công chức, viên chức. Từng cá nhân phải chịu trách nhiệm cao nhất về kết quả thực hiện nhiệm vụ do cơ quan phân công; làm việc có chương trình, kế hoạch cụ thể theo sự phân công của lãnh đạo, có năng suất, chất lượng; là cán bộ lãnh đạo phải có chương trình kiểm tra cấp dưới thường xuyên, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện, hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí...

Trong 3 năm (2016-2018), Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tam Đảo đã lãnh đạo cơ quan hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ, chưa có trường hợp nào bị án oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Công tác kiểm sát, giải quyết án hình sự được chú trọng ngay từ khi bắt tạm giữ, tạm giam. Việc phê chuẩn lệnh gia hạn tạm giữ, lệnh tạm giam, phê chuẩn khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đều được đảm bảo, có căn cứ đúng pháp luật, không có trường hợp nào oan, sai đối với người vô tội, không để lọt tội phạm. Thông qua việc xét xử,  đã góp phần tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho nhân dân đây là một trong những biện pháp phòng ngừa tội phạm tốt nhất và được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đã giúp chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tam Đảo trong những năm qua đều đạt Trong sạch vững mạnh và Trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Năm 2016, Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện được nhận Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào khối thi đua của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Thúy Hơn Xem phản hồi

 
Tin khác