Viện Quy hoạch xây dựng Vĩnh Phúc học và làm theo gương Bác (25/08/2018 09:04)

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"đã và đang trở thành việc làm thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ của đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ quan Viện Quy hoạch xây dựng Vĩnh Phúc. Từ đó, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, đổi mới tác phong, lề lối làm việc và nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc trong toàn đơn vị.

Để việc học và làm theo gương Bác phát huy được hiệu quả, mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động trong cơ quan Viện Quy hoạch xây dựng Vĩnh Phúc luôn ý thức sâu sắc rằng: Mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động cần chung tay xây dựng phong cách, tác phong của người cán bộ; nâng cao chất lượng công việc của mỗi người bằng việc nói ít làm nhiều. Đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quy chế của cơ quan để làm gương cho cấp dưới noi theo. Đây là những việc làm thiết thực nhất để thực hiện có hiệu quả chuyên đề học và làm theo gương Bác.

Việc đưa chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào các buổi giao ban hàng tuần hay sinh hoạt chi bộ cơ quan hàng tháng cũng trở thành việc làm thường xuyên tại Viện Quy hoạch xây dựng Vĩnh Phúc trong nhiều năm qua. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cũng như để Chỉ thị 05 sớm đi vào thực tiễn.

Bằng việc vận dụng sáng tạo các nội dung của Chỉ thị 05 vào hoàn cảnh thực tiễn của đơn vị đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc đổi mới nhận thức, phong cách, tác phong làm việc và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động tại Viện Quy hoạch xây dựng Vĩnh Phúc, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững về chính trị, tư tưởng và đạo đức, lối sống theo gương Bác Hồ vĩ đại./.

Thu ThủyXem phản hồi

 
Tin khác