Xã Đồng Ích học tập Bác mỗi ngày (01/12/2018 17:15)

Thực hiện chuyên đề của Huyện ủy Lập Thạch "xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", xã Đồng Ích đã triển khai tới toàn thể cán bộ, đảng viên và người dân để cùng thực hiện một cách có hiệu quả.

Bộ phận "một cửa" của UBND xã Đồng Ích mỗi ngày tiếp nhận hàng chục lượt người dân tới giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến: chứng thực hồ sơ, đất đai, làm giấy khai sinh… bận rộn là vậy, nhưng các cán bộ ở bộ phận " một cửa" luôn thực hiện theo phương châm "làm hết việc". Ở đây, các văn bản hướng dẫn chi tiết những nhu cầu về thủ tục hành chính của người dân đều được niêm yết công khai tại các bảng, giúp người dân thuận lợi trong việc đề xuất các yêu cầu hay làm hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, khi người dân có thắc mắc đều được cán bộ hướng dẫn cụ thể.

Bên cạnh đó, xã Đồng Ích còn nêu gương người đứng đầu thực hiện tốt công tác về vệ sinh môi trường tại khu dân cư. Hàng tháng, các tổ chức đoàn thể vận động, cùng nhân dân dọn dẹp vệ sinh môi trường tại các đường làng ngõ xóm, giữ gìn cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Việc làm này với mục đích tăng cường sự đoàn kết trong nhân dân và tạo sự đồng thuận giữa nhân dân với chính quyền.

Sự đoàn kết, đồng thuận giữa nhân dân với chính quyền đã góp phần đưa Đồng Ích đạt chuẩn nông thôn mới, đời sống vật chất, tinh thần nhân dân ngày càng được nâng cao, bộ mặt nông thôn ngày một đổi mới. 

Thùy LinhXem phản hồi

 
Tin khác