Công đoàn – Điểm tựa cho người lao động (16/04/2019 09:01)

Những năm qua, các cấp Công đoàn huyện Lập Thạch đã tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công nhân, viên chức lao động. Từ đó, phát huy được tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo của công nhân, viên chức, lao động, đồng thời thiết thực góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Công ty TNHH FWKK Việt Nam đóng trên địa bàn xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch là doanh nghiệp sản xuất gia công hàng may mặc, với trên 1.300 công nhân lao động. Do việc sản xuất theo hệ thống dây chuyền nên đòi hỏi người lao động phải vừa có kỹ thuật, vừa có kỷ luật cao, cũng như sự khéo tay. Bên cạnh đó, áp lực thời gian để giao hàng đúng tiến độ đòi hỏi người lao động phải cần cù, biết áp dụng công nghệ mới để tăng năng suất, hiệu quả. Để đáp ứng yêu cầu sản xuất an toàn, Công đoàn cơ sở Công ty thường xuyên phát động các phong trào thi đua như: Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; áp dụng công nghệ sản xuất mới; thi đua thực hành tiết kiệm. Do làm tốt công tác tuyên truyền, nên hầu hết các phong trào do công đoàn công ty phát động đã được người lao động hưởng ứng ngay từ đầu và đạt được mục tiêu: Tiết kiệm điện, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm vật tư, nguyên phụ liệu, tiết kiệm chi phí sản xuất.

Các phong trào thi đua trong công nhân viên, lao động đã góp phần to lớn vào sự ổn định và phát triển của Công ty. Hàng năm, Công ty đã đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, thu nhập của người lao động ngày càng ổn định, bình quân đạt trên 5 triệu đồng/người/tháng. Quy chế dân chủ cơ sở được phát huy, mối quan hệ giữa doanh nghiệp và người lao động ngày càng gắn bó hơn. Cùng với đẩy mạnh sản xuất, Công ty TNHH FWKK Việt Nam phối hợp với Công đoàn đã có nhiều chính sách phúc lợi chăm lo cho người lao động. Việc làm này đã góp phần tạo mối quan hệ đoàn kết, gắn bó và tạo thêm niềm tin để người lao động yên tâm làm việc lâu dài tại công ty.

Là một kênh quan trọng phản ánh các sáng kiến trong lao động, sản xuất và nguyện vọng chính đánh của đoàn viên công đoàn. BCH Công đoàn Công ty đã xác định song song với công tác tuyên truyền, vận động cần tăng cường hoạt động để khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn, giúp người lao động thấy được quyền và lợi ích của mình khi tham gia tổ chức Công đoàn. Cụ thể, Công đoàn đã tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động. Đồng thời, phối hợp với bộ phận chuyên môn sắp xếp, bố trí việc làm đúng người, đúng việc, phù hợp với khả năng, chuyên môn từng người. Đến nay, 100% công nhân được đóng BHXH, BHYT; 100% công nhân lao động được hỗ trợ tiền ăn ca.

Đối với các phong trào thi đua của ngành Giáo dục và Đào tạo như phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”… đã được Công đoàn Trường tiểu học Sơn Đông, huyện Lập Thạch luôn luôn đẩy mạnh và cụ thể hóa tại nhà trường, qua đó, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. 

Để thực hiện tốt phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, Công đoàn Trường tiểu học Sơn Đông phối hợp chặt chẽ với chuyên môn và hội phụ huynh học sinh trong công tác tuyên truyền, triển khai sâu rộng các nội dung: Xây dựng trường, lớp xanh - sạch - đẹp; đổi mới phương pháp dạy học; tổ chức các hoạt động vui chơi lành mạnh; rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh... Phòng thư viện của nhà trường với đầy đủ sách giáo khoa, sách tham khảo, truyện đã góp phần nâng cao văn hóa đọc cho học sinh. Với tinh thần tất cả vì học sinh thân yêu, nhà trường tạo mọi điều kiện để các em tới trường được an toàn, thân thiện, vui vẻ và đạt hiệu quả cao trong học tập.

Bằng tâm huyết, lòng yêu nghề và chất lượng chuyên môn sư phạm của đội ngũ giáo viên đã đáp ứng được yêu cầu đổi mới trong giáo dục, hết lòng vì học sinh thân yêu. Để nâng cao chất lượng giáo dục, hàng năm, Ban Giám hiệu nhà trường phối hợp với Công đoàn luôn xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập linh hoạt phù hợp với các đối tượng học sinh. Nhiều cách làm hay, mô hình mới được nhà trường đưa vào áp dụng giảng dạy đã giúp các em nâng cao ý thức tự giác trong học tập, tiếp thu kiến thức nhanh, có thêm nhiều kỹ năng trong cuộc sống. Ngoài việc xây dựng các phương án lên lớp phù hợp, nhà trường phối hợp với công đoàn còn tổ chức các hoạt động ngoại khóa để giúp học sinh nâng cao kiến thức đã học cũng như hiểu biết về xã hội, như: Giáo dục kỹ năng sống; giáo dục truyền thống quê hương, biển đảo; xây dựng môi trường thân thiện, xanh–sạch-đẹp…

Nhiệm vụ trọng tâm trường Tiểu học Sơn Đông đặt ra là tiếp tục phát huy các mặt ưu điểm, khắc phục các mặt hạn chế, triển khai các nội dung đổi mới công tác quản lý cũng như dạy và học. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý chuyên môn trong nhà trường, phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, ở từng tổ chuyên môn, chú trọng các hoạt động chuyên môn để nâng cao chất lượng dạy và học. Năm học 2018– 2019 trường tiểu học Sơn Đông phấn đấu gặt hái được những kết quả cao trong sự nghiệp “ trồng người”.

Thúy Hơn   Xem phản hồi

 
Tin khác