LĐLĐ huyện Yên Lạc đẩy mạnh các phong trào thi đua (13/12/2018 15:50)

Những năm qua, các cấp công đoàn huyện Yên Lạc đã tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự lan tỏa sâu rộng tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và toàn thể công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn toàn huyện.

Phong trào thi đua yêu nước do Liên đoàn Lao động huyện Yên Lạc phát động có sự đổi mới, sáng tạo cả về nội dung và hình thức và đã được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai sâu rộng trong công nhân, viên chức, lao động tạo thành phong trào thường xuyên gắn với mục tiêu, năng suất, chất lượng hoạt động của đơn vị. Các phong trào thi đua đã góp phần cổ vũ, động viên công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn huyện phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong thực hiện nhiệm vụ.

Với khẩu hiệu thi đua “Công chức và người lao động ngành Thuế quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước”, Công đoàn cơ sở Chi cục Thuế huyện Yên Lạc đã phối hợp với chuyên môn đề ra hàng loạt mục tiêu phải đạt được. Các mục tiêu đặt ra đều gắn chặt với nhiệm vụ chuyên môn như: Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách được giao; tăng cường kỷ cương, kỷ luật của ngành, thực hiện tốt phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng đội ngũ công chức thuế đúng với mục tiêu chiến lược và tuyên ngôn ngành Thuế là “Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm chính - Đổi mới” nên việc thực hiện phong trào không chỉ dừng ở khẩu hiệu mà đã thực sự đi vào thực tiễn công tác.

Để đạt hiệu quả tích cực từ những phong trào thi đua, Công đoàn Chi cục Thuế huyện Yên Lạc đã yêu cầu các tổ công đoàn trực thuộc và từng đoàn viên công đoàn phải đăng ký và thực hiện những nội dung thi đua cụ thể. Quan trọng hơn, các nội dung đăng ký sát với nhiệm vụ chuyên môn được giao của từng bộ phận và phù hợp với mục tiêu tổng thể của ngành. Trong năm 2018, những nội dung quan trọng là triển khai hoàn thành 100% các nội dung công việc theo kế hoạch cải cách hệ thống thuế đã được Bộ Tài chính phê duyệt và các đề án triển khai thực hiện cải cách hành chính do ngành Thuế phát động; tiếp tục rà soát cải cách thủ tục hành chính thuế, thực hiện tốt các quy trình quản lý thuế; giải quyết 100% hồ sơ liên quan đến thủ tục hành chính thuế, bảo đảm đúng thời gian theo quy định; thực hiện tốt, đúng quy trình công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế…

Các nội dung thi đua nhằm nâng cao kỷ luật ngành thuế như hoàn thành kế hoạch thanh, kiểm tra nội bộ và xử lý kịp thời theo đúng quy định của ngành; không ngừng nâng cao trình độ khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả quản lý thuế; đẩy mạnh quản lý thuế điện tử, bảo đảm hàng tháng tối thiểu đạt 95% cả 3 tiêu chí về nộp thuế điện tử (số doanh nghiệp đang quản lý, số chứng từ nộp thuế, số tiền thuế thu được trên địa bàn quản lý); tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho công chức, người lao động tại cơ quan thuế các cấp nhằm nâng cao nhận thức chính trị và trách nhiệm trong thực thi công vụ…

Những khẩu hiệu thi đua, tiêu chí quy định chuẩn mực đạo đức công vụ của cán bộ, công chức ngành thuế được treo ở những vị trí thuận tiện, dễ quan sát để nhắc nhớ cán bộ, đoàn viên công đoàn thực hiện là điều dễ nhận thấy ở Chi cục Thuế huyện Yên Lạc. Mỗi cán bộ, công chức luôn lấy đó làm mục tiêu phấn đấu cho bản thân để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhờ xây dựng nội dung, mục tiêu thi đua bao quát và sát với thực tế hoạt động chuyên môn, cùng với việc thưởng - phạt phân minh đã tạo nên một phong trào thi đua sôi nổi trong toàn ngành. Quan trọng hơn, phong trào thi đua đã khơi dậy được sự tích cực, đồng lòng của mỗi cán bộ thuế để cùng đơn vị phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác quản lý thuế mà ngành và địa phương giao.

Đối với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Yên Lạc, việc phát huy tốt vai trò của tổ chức công đoàn đã và đang được thể hiện rõ nét. Hàng năm, Ban chấp hành đã phối hợp với Ban Giám đốc đơn vị quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và người lao động. Tăng cường công tác giám sát việc thực hiện các nội quy lao động, quy chế hoạt động của đơn vị, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách cho cán bộ, viên chức và người lao động, như tiền lương, tiền thưởng, BHXH, BHYT. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghề nghiệp đội ngũ nhà giáo nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục được công đoàn rất chú trọng. Đơn vị luôn tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giáo viên học tập, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, tập huấn bồi dưỡng các chuyên đề, học các lớp bồi dưỡng chuyên môn do Sở Giáo dục - Đào tạo Vĩnh Phúc tổ chức để nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn.

Năm học vừa qua, Công đoàn phối hợp với nhà trường tạo điều kiện ổn định, giữ vững việc làm cho số giáo viên ngoài biên chế để cán bộ, giáo viên, nhân viên yên tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phối hợp chính quyền xét nâng lương năm học 2017-2018 cho 05 đồng chí, trong đó nâng lương trước thời hạn 01 đồng chí, xét tăng thâm niên cho 10 đồng chí. Đồng thời, tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; tạo điều kiện cho đoàn viên đi tham quan, học hỏi ở các địa phương ngoài tỉnh. Công tác xã hội từ thiện cũng được quan tâm, BCH Công đoàn đã vận động đoàn viên quyên góp, ủng hộ các quỹ do Liên đoàn Lao động cấp trên phát động như: “Vì người nghèo”, “Mái ấm công đoàn”, “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Phụ nữ và trẻ em nghèo”, ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai, lũ lụt, người tàn tật và trẻ mồ côi, nấu ăn bán trú, “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa”...

Các phong trào thi đua: “Dạy tốt - học tốt”; “Giỏi việc Trường - đảm việc nhà”; “Thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”... đã khuyến khích, động viên cán bộ, viên chức và người lao động từng bước nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ.

Công đoàn nhà trường phối hợp với Ban giám hiệu đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt” với việc đổi mới nội dung và phương pháp dạy và học, tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục nghề nghiệp, khuyến khích năng lực sử dụng công nghệ, kỹ năng vận dụng khoa học giáo dục phù hợp với kinh tế xã hội, thực tiễn của địa phương. Từ những hành động tuy rất nhỏ như học sinh thấy rác rơi ở sân trường thì nhặt bỏ vào thùng rác phần nào đã nói lên được kết quả giáo dục tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Yên Lạc.

Trong thời gian tới, Công đoàn cơ sở Trung tâm GDNN-GDTX huyện Yên Lạc tiếp tục nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn, tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, tạo sự gắn bó giữa công đoàn với người lao động. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các hoạt động xã hội; đẩy mạnh phong trào xây dựng văn hóa công sở, góp phần giúp đoàn viên yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.            

Thúy HơnXem phản hồi