LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐINH DẬU 2017 (17/01/2017 16:39)

Xem lịch phát sóng ngày:

(Từ ngày 26/1 đến 2/2/2017 - tức ngày 29 tháng Chạp đến mùng 6 Tết)

 

Thứ Năm, ngày 26/1/2017 – 29 TẾT

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

05h20         - Mục: Thông tin nông nghiệp, nông thôn

05h25         - Mục: Nói không với thực bẩn

05h30         - Cuộc sống đời thường

05h35         - CM: VP học tập và làm theo gương ĐĐ HCM

05h45         - Chương trình Văn nghệ

06h00         - GTCT trưa

 

Buổi Trưa  

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - Mục: Nói không với thực bẩn

11h30         - Cuộc sống đời thường

11h35         - CM: VP học tập và làm theo gương ĐĐ HCM

11h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Bản tin giá cả thị trường

17h25         - Phóng sự: Vĩnh Phúc đảm bảo an sinh xã hội (P. TSTH)

17h35         - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc

17h45         - Chương trình Ca nhạc

18h00         - GTCT sáng mai

 

Thứ Sáu, ngày 27/1/2017 – 30 TẾT

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

05h20         - Bản tin giá cả thị trường

05h25         - Phóng sự: Vĩnh Phúc đảm bảo an sinh xã hội

05h35         - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc

05h45         - Chương trình Ca nhạc

06h00         - GTCT trưa

 

Buổi Trưa  

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Hình tượng con Gà trong đời sống văn hóa Việt (P. TSPT)

11h25         - Phóng sự: Vĩnh Phúc đảm bảo an sinh xã hội

11h35         - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc

11h45         - Chương trình Ca nhạc

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Hình tượng con Gà trong đời sống văn hóa Việt

17h25         - CM: Hồn quê

17h35         - CM: Du lịch bốn phương – “Các địa điểm DL nổi tiếng”

17h45         - Chương trình Văn nghệ

18h00         - GTCT sáng mai

 

Thứ Bảy, ngày 28/1/2017 – Mùng 1 TẾT

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Bí thư Tỉnh ủy Chúc Tết

05h25         - CM: Hồn quê

05h35         - CM: Du lịch bốn phương – “Các địa điểm DL nổi tiếng”

05h45         - Chương trình Văn nghệ

06h00         - GTCT trưa

 

Buổi Trưa  

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Bí thư Tỉnh ủy Chúc Tết

- Dự báo thời tiết 

11h25         - CM: Hồn quê

11h35         - CM: Du lịch bốn phương – “Các địa điểm DL nổi tiếng”

12h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Phong tục Tết cổ truyền Việt Nam (P. TSPT)

17h25         - Phóng sự: KT-XH Vĩnh Phúc những con số tự hào (P. TSTH)

17h35         - CM: Pháp luật và đời sống

17h45         - Chương trình Văn nghệ

18h00         - GTCT sáng mai

 

Chủ nhật, ngày 29/1/2017 – Mùng 2 TẾT

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

05h20         - Phong tục Tết cổ truyền Việt Nam

05h25         - Phóng sự: KT-XH Vĩnh Phúc những con số tự hào

05h35         - CM: Pháp luật và đời sống

05h45         - Chương trình Văn nghệ

06h00         - GTCT trưa

 

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Phong tục Tết cổ truyền Việt Nam

11h25         - Phóng sự: KT-XH Vĩnh Phúc những con số tự hào

11h35         - CM: Pháp luật và đời sống

11h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Điểm thời sự trong tuần 

17h30         - Phỏng vấn đầu năm  (P. TSTH)

17h35         - CM: Khám phá thế giới (Lễ hội các nước)

17h45         - Chương trình Văn nghệ 

18h00         - GTCT sáng mai

 

Thứ Hai, ngày 30/1/2017 – Mùng 3 TẾT

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

05h20         - Phỏng vấn đầu năm

05h25         - Các Lễ hội Mùa xuân tiêu biểu của tỉnh (P. VN)

05h35         - CM: Khám phá thế giới (Lễ hội các nước)

05h45         - Chương trình Văn nghệ

06h00         - GTCT trưa

 

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Phỏng vấn đầu năm

11h25         - Các Lễ hội Mùa xuân tiêu biểu của tỉnh

11h35         - CM: Khám phá thế giới (Lễ hội các nước)

11h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - CM: Dân số và phát triển

17h30         - Ký sự phát thanh

17h40         - Chương trình Văn nghệ (Tăng 5 phút so ngày thường)

18h00         - GTCT sáng mai

 

Thứ Ba, ngày 31/1/2017 – Mùng 4 TẾT

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

05h20         - CM: Dân số và phát triển

05h30         - Ký sự phát thanh

05h40         - Chương trình Văn nghệ

06h00         - GTCT trưa

 

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - CM: Dân số và phát triển

11h30         - Ký sự phát thanh

11h40         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Phỏng vấn đầu năm (P. TSTH)

17h25         - CM: Tài nguyên và Môi trường

17h35         - CM: Câu chuyện trong tháng

17h45         - Chương trình Ca nhạc

18h00         - GTCT sáng mai

 

Thứ Tư, ngày 1/2/2017 – Mùng 5 TẾT

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

05h20         - Phỏng vấn đầu năm

05h25         - CM: Tài nguyên và Môi trường

05h35         - CM: Câu chuyện trong tháng

05h45         - Chương trình Ca nhạc

06h00         - GTCT trưa

 

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Phỏng vấn đầu năm

11h25         - CM: Tài nguyên và Môi trường

11h35         - CM: Câu chuyện trong tháng

11h45         - Chương trình Ca nhạc

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Phóng sự: Cơ hội nào cho nông nghiệp VP năm 2017 (P. TSTH)

17h30         - CM: An toàn giao thông

17h40         - Chương trình Văn nghệ (Tăng 5 phút so ngày thường)

18h00         - GTCT sáng mai

 

Thứ Năm, ngày 2/2/2017

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

05h20         - Phóng sự: Cơ hội nào cho nông nghiệp VP năm 2017 (P. TSTH)

05h30         - CM: An toàn giao thông

05h40         - Chương trình Văn nghệ (Tăng 5 phút so ngày thường)

06h00         - GTCT trưa

 

Buổi Trưa  

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Phóng sự: Cơ hội nào cho nông nghiệp VP năm 2017 (P. TSTH)

11h30         - CM: An toàn giao thông

11h40         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Bản tin giá cả thị trường

17h25         - Phóng sự:

17h35         - CM: An ninh Vĩnh Phúc

17h45         - Chương trình Ca nhạc

18h00         - GTCT sáng maiXem phản hồi

 
Tin khác