LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 02 NĂM 2018 (31/01/2018 19:18)

Xem lịch phát sóng ngày:

 

Thứ Năm, ngày 01/02/2018

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

05h20         - Mục: Thông tin nông nghiệp, nông thôn

05h25         - Mục: Tài chính doanh nghiệp

05h30         - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn

05h35         - CM: Tài nguyên và môi trường

05h45         - Chương trình Văn nghệ

06h00         - GTCT trưa

 

Buổi Trưa  

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - Mục: Người VN ưu tiên dùng hàng VN

11h30         - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn

11h35         - CM: Tài nguyên và môi trường

11h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Mục: Lao động việc làm

17h25         - Phóng sự: Học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII

17h35         - CM: An toàn giao thông

17h45         - Chương trình Ca nhạc

18h00         - GTCT sáng mai

Thứ Sáu, ngày 02/02/2018

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

05h20         - Mục: Lao động việc làm

05h25         - Phóng sự: Học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII

05h35         - CM: An toàn giao thông

05h45         - Chương trình Ca nhạc

06h00         - GTCT trưa

 

Buổi Trưa  

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - Phóng sự: Học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII

11h35         - CM: An toàn giao thông

11h45         - Chương trình Ca nhạc

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

17h25         - CM: An ninh Vĩnh Phúc

17h35         - CM: Công nghiệp và thương mại

17h45         - Chương trình Văn nghệ

18h00         - GTCT sáng mai

 

Thứ Bảy, ngày 03/02/2018

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

05h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

05h25         - CM: An ninh Vĩnh Phúc

05h35         - CM: Công nghiệp và thương mại

05h45         - Chương trình Văn nghệ

06h00         - GTCT trưa

 

Buổi Trưa  

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - CM: An ninh Vĩnh Phúc

11h35         - CM: Lịch sử thế giới

12h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Mục: Chống buôn lậu, gian lận TM hàng giả, BV người tiêu dùng

17h25         - Vấn đề hôm nay

17h30         - Mục: Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển

17h35         - CM: Xây dựng Đảng

17h45         - Chương trình Văn nghệ

18h00         - GTCT sáng mai

 

Chủ nhật, ngày 04/02/2018

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

05h20         - Mục: Chống buôn lậu, gian lận TM hàng giả, BV người tiêu dùng

05h25         - Vấn đề hôm nay

05h30         - Mục: Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển

05h35         - CM: Xây dựng Đảng

05h45         - Chương trình Văn nghệ

06h00         - GTCT trưa

 

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - Mục: Chống buôn lậu, gian lận TM hàng giả, BV người tiêu dùng

11h30         - Mục: Hỏi đáp pháp luật

11h35         - CM: Khám phá thế giới

11h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

17h20         - Điểm thời sự trong tuần 

17h30         - Mục: An toàn giao thông

17h35         - CM: Đất và người Vĩnh Phúc

17h45         - Chương trình Văn nghệ 

18h00         - GTCT sáng mai

Thứ Hai, ngày 05/02/2018

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

05h20         - Mục: An toàn giao thông

05h25         - Mục: Chống Buôn lậu, gian lận TM, hàng giả, BV người tiêu dùng

05h30         - Giới thiệu văn bản pháp luật

05h35         - CM: Đất và người Vĩnh Phúc

05h45         - Chương trình Văn nghệ

06h00         - GTCT trưa

 

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - Mục: Chống Buôn lậu, gian lận TM, hàng giả, BV người tiêu dùng

11h30         - Giới thiệu văn bản pháp luật

11h35         - CM: Đất và người Vĩnh Phúc

11h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Mục: Khám phá Vĩnh Phúc

17h25         - CM: Toàn dân PCCC

17h35         - Trang địa phương

17h45         - Chương trình Văn nghệ

18h00         - GTCT sáng mai

Thứ Ba, ngày 06/02/2018

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

05h20         - Mục: Khám phá Vĩnh Phúc

05h25         - CM: Toàn dân PCCC

05h35         - Trang địa phương

05h45         - Chương trình Văn nghệ

06h00         - GTCT trưa

 

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - CM: Toàn dân PCCC

11h35         - Trang địa phương

11h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Vấn đề hôm nay

17h25         - Phóng sự: Tăng cường đảm bảo TTATGT trong dịp Tết

17h35         - CM: Thú y với chăn nuôi

17h45         - Chương trình Ca nhạc

18h00         - GTCT sáng mai

 

Thứ Tư, ngày 07/02/2018

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

05h20         - Vấn đề hôm nay

05h25         - Phóng sự: Tăng cường đảm bảo TTATGT trong dịp Tết

05h35         - CM: Thú y với chăn nuôi

05h45         - Chương trình Ca nhạc

06h00         - GTCT trưa

 

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - Phóng sự: Tăng cường đảm bảo TTATGT trong dịp Tết

11h35         - CM: Thú y với chăn nuôi

11h45         - Chương trình Ca nhạc

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Mục: Thông tin nông nghiệp, nông thôn

17h25         - Mục: Tài chính doanh nghiệp

17h30         - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn

17h35         - CM: Lý luận và cuộc sống

17h45         - Chương trình Văn nghệ

18h00         - GTCT sáng mai

 

Thứ Năm, ngày 08/02/2018

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

05h20         - Mục: Thông tin nông nghiệp, nông thôn

05h25         - Mục: Tài chính doanh nghiệp

05h30         - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn

05h35         - CM: Lý luận và cuộc sống

05h45         - Chương trình Văn nghệ

06h00         - GTCT trưa

 

Buổi Trưa  

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - Mục: Người VN ưu tiên dùng hàng VN

11h30         - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn

11h35         - CM: Lý luận và cuộc sống

11h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Mục: Lao động việc làm

17h25         - Phóng sự: Tục cúng ông Công ông Táo

17h35         - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc

17h45         - Chương trình Ca nhạc

18h00         - GTCT sáng mai

 

Thứ Sáu, ngày 09/02/2018

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

05h20         - Mục: Lao động việc làm

05h25         - Phóng sự: Tục cúng ông Công ông Táo

05h35         - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc

05h45         - Chương trình Ca nhạc

06h00         - GTCT trưa

 

Buổi Trưa  

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - Phóng sự: Tục cúng ông Công ông Táo

11h35         - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc

11h45         - Chương trình Ca nhạc

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

17h25         - CM: Bạn Nhà nông

17h35         - CM: Sức khỏe cho mọi người

17h45         - Chương trình Văn nghệ

18h00         - GTCT sáng mai

 

Thứ Bảy, ngày 10/02/2018

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

05h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

05h25         - CM: Bạn Nhà nông

05h35         - CM: Sức khỏe cho mọi người

05h45         - Chương trình Văn nghệ

06h00         - GTCT trưa

 

Buổi Trưa  

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - CM: Bạn Nhà nông

11h35         - CM: Khoa học và Công nghệ

12h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Mục: Chống buôn lậu, gian lận TM hàng giả, BV người tiêu dùng

17h25         - Vấn đề hôm nay

17h30         - Mục: Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển

17h35         - Tác phẩm mới

17h45         - Chương trình Văn nghệ

18h00         - GTCT sáng mai

 

Chủ nhật, ngày 11/02/2018

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

05h20         - Mục: Chống buôn lậu, gian lận TM hàng giả, BV người tiêu dùng

05h25         - Vấn đề hôm nay

05h30         - Mục: Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển

05h35         - Tác phẩm mới

05h45         - Chương trình Văn nghệ

06h00         - GTCT trưa

 

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - Mục: Chống buôn lậu, gian lận TM hàng giả, BV người tiêu dùng

11h30         - Mục: Hỏi đáp pháp luật

11h35         - CM: Du lịch bốn phương

11h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

17h20         - Điểm thời sự trong tuần 

17h30         - Mục: An toàn giao thông

17h35         - Ký sự: Cùng thanh niên Đoàn khối đến với Tết vùng cao

17h45         - Chương trình Văn nghệ 

18h00         - GTCT sáng mai

Thứ Hai, ngày 12/02/2018

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

05h20         - Mục: An toàn giao thông

05h25         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

05h30         - Giới thiệu văn bản pháp luật

05h35         - Ký sự: Cùng thanh niên Đoàn khối đến với Tết vùng cao

05h45         - Chương trình Văn nghệ

06h00         - GTCT trưa

 

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

11h30         - Giới thiệu văn bản pháp luật

11h35         - Ký sự: Cùng thanh niên Đoàn khối đến với Tết vùng cao

11h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Mục: Khám phá Vĩnh Phúc

17h25         - Phóng sự tài liệu:

17h35         - CM: CCB Vĩnh Phúc

17h45         - Chương trình Văn nghệ

18h00         - GTCT sáng mai

Thứ Ba, ngày 13/02/2018

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

05h20         - Mục: Khám phá Vĩnh Phúc

05h25         - Phóng sự tài liệu:

05h35         - CM: CCB Vĩnh Phúc

05h45         - Chương trình Văn nghệ

06h00         - GTCT trưa

 

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - Phóng sự tài liệu:

11h35         - CM: CCB Vĩnh Phúc

11h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Vấn đề hôm nay

17h25         - Phóng sự: Công an Vĩnh Phúc đảm bảo An ninh trật tự phục vụ nhân dân

17h35         - CM: Tài nguyên và môi trường

17h45         - Chương trình Ca nhạc

18h00         - GTCT sáng mai

 

Thứ Tư, ngày 14/02/2018

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

05h20         - Vấn đề hôm nay

05h25         - Phóng sự: Công an Vĩnh Phúc đảm bảo An ninh trật tự phục vụ nhân dân

05h35         - CM: Tài nguyên và môi trường

05h45         - Chương trình Ca nhạc

06h00         - GTCT trưa

 

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - Phóng sự: Công an Vĩnh Phúc đảm bảo An ninh trật tự phục vụ nhân dân

11h35         - CM: Tài nguyên và môi trường

11h45         - Chương trình Ca nhạc

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Mục: Thông tin nông nghiệp, nông thôn

17h25         - Mục: Tài chính doanh nghiệp

17h30         - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn

17h35         - CM: Dư địa chí

17h45         - Chương trình Văn nghệ

18h00         - GTCT sáng mai

 

Thứ Năm, ngày 15/02/2018 ( 30 Tết)

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

05h20         - Mục: Thông tin nông nghiệp, nông thôn

05h25         - Mục: Tài chính doanh nghiệp

05h30         - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn

05h35         - CM: Dư địa chí

05h45         - Chương trình Văn nghệ

06h00         - GTCT trưa

 

Buổi Trưa  

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - Ps: Nhìn lại kinh tế - xã hội Vĩnh Phúc năm 2017 ( Thay thế Mục Người VN... Tết)

11h30         - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn

11h35         - CM: Dư địa chí

11h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Mục: Lao động việc làm: Tết ở làng xuất khẩu lao động

17h25         - Phóng sự: Vĩnh Phúc chăm lo Tết cho người nghèo

17h35         - CM: Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân

17h45         - Chương trình Ca nhạc

18h00         - GTCT sáng mai

 

Thứ Sáu, ngày 16/02/2018 ( Mùng 1 tết)

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

05h20         - Mục: Lao động việc làm: Tết ở làng xuất khẩu lao động

05h25         - Phóng sự: Vĩnh Phúc chăm lo Tết cho người nghèo

05h35         - CM: Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân

05h45         - Chương trình Ca nhạc

06h00         - GTCT trưa

 

Buổi Trưa  

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - Phóng sự: Vĩnh Phúc chăm lo Tết cho người nghèo

11h35         - CM: Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân

11h45         - Chương trình Ca nhạc

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

17h25         - CM: Lao động công đoàn

17h35         - CM: Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

17h45         - Chương trình Văn nghệ

18h00         - GTCT sáng mai

 

Thứ Bảy, ngày 17/02/2018 ( Mùng 2 Tết)

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

05h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

05h25         - CM: Lao động công đoàn

05h35         - CM: Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

05h45         - Chương trình Văn nghệ

06h00         - GTCT trưa

 

Buổi Trưa  

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - CM: Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

11h35         - CM: Lịch sử thế giới

12h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Ps: Ngày xuân bàn về trẻ hóa cán bộ ( Thay thế Mục 389)

17h25         -Trao đổi với lãnh đạo MTTQ tỉnh: MTTQ phát huy vai trò phản biện xã hội

                                                                            (Thay thế Mục VP hội nhập)

17h30         - Ps: Xuân về trên các khu tái định cư ( Thay thế VĐHN)

17h35         - CM: Du lịch cùng VP

17h45         - Chương trình Văn nghệ

18h00         - GTCT sáng mai

 

Chủ nhật, ngày 18/02/2018 ( Mùng 3 Tết)

 

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

05h20         - Ps: Ngày xuân bàn về trẻ hóa cán bộ ( Thay thế Mục 389)

05h25         -Trao đổi với lãnh đạo MTTQ tỉnh: MTTQ phát huy vai trò phản biện xã hội

                                                                            (Thay thế Mục VP hội nhập)

05h30         - Ps: Xuân về trên các khu tái định cư ( Thay thế VĐHN)

05h35         - CM: Du lịch cùng VP

05h45         - Chương trình Văn nghệ

06h00         - GTCT trưa

 

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - Ps: Ngày xuân bàn về trẻ hóa cán bộ ( Thay thế Mục 389)

11h30         - Mục: Hỏi đáp pháp luật

11h35         - CM: Khám phá thế giới

11h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

17h20         - Điểm thời sự trong tuần 

17h30         - Mục: An toàn giao thông

17h35         - CM: Nông thônVĩnh Phúc

17h45         - Chương trình Văn nghệ 

18h00         - GTCT sáng mai

Thứ Hai, ngày 19/02/2018

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

05h20         - Mục: An toàn giao thông

05h25         - Ps: Ngày xuân bàn về trẻ hóa cán bộ ( Thay thế Mục 389)

05h30         - Giới thiệu văn bản pháp luật

05h35         - CM: Nông thônVĩnh Phúc

05h45         - Chương trình Văn nghệ

06h00         - GTCT trưa

 

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - Ps: Ngày xuân bàn về trẻ hóa cán bộ ( Thay thế Mục 389)

11h30         - Giới thiệu văn bản pháp luật

11h35         - CM: Nông thônVĩnh Phúc

11h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Mục: Khám phá Vĩnh Phúc

17h25         - CM: Giáo dục và đào tạo

17h35         - CM: An ninh Vĩnh phúc

17h45         - Chương trình Văn nghệ

18h00         - GTCT sáng mai

Thứ Ba, ngày 20/02/2018

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

05h20         - Mục: Khám phá Vĩnh Phúc

05h25         - CM: Giáo dục và đào tạo

05h35         - CM: An ninh Vĩnh phúc

05h45         - Chương trình Văn nghệ

06h00         - GTCT trưa

 

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - CM: Giáo dục và đào tạo

11h35         - CM: An ninh Vĩnh phúc

11h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Vấn đề hôm nay

17h25         - Phóng sự: Triển vọng kinh tế Vĩnh Phúc năm 2018

17h35         - CM: Văn học nghệ thuật

17h45         - Chương trình Ca nhạc

18h00         - GTCT sáng mai

 

Thứ Tư, ngày 21/02/2018

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

05h20         - Vấn đề hôm nay

05h25         - Phóng sự: Triển vọng kinh tế Vĩnh Phúc năm 2018

05h35         - CM: Văn học nghệ thuật

05h45         - Chương trình Ca nhạc

06h00         - GTCT trưa

 

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - Phóng sự: Triển vọng kinh tế Vĩnh Phúc năm 2018

11h35         - CM: Văn học nghệ thuật

11h45         - Chương trình Ca nhạc

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Mục: Thông tin nông nghiệp, nông thôn

17h25         - Mục: Tài chính doanh nghiệp

17h30         - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn

17h35         - CM: Khuyến học khuyến tài

17h45         - Chương trình Văn nghệ

18h00         - GTCT sáng mai

 

Thứ Năm, ngày 22/02/2018   

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

05h20         - Mục: Thông tin nông nghiệp, nông thôn

05h25         - Mục: Tài chính doanh nghiệp

05h30         - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn

05h35         - CM: Khuyến học khuyến tài

05h45         - Chương trình Văn nghệ

06h00         - GTCT trưa

 

Buổi Trưa  

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - Mục: Người VN ưu tiên dùng hàng VN

11h30         - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn

11h35         - CM: Khuyến học khuyến tài

11h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Mục: Lao động việc làm

17h25         - Phóng sự: Vĩnh Phúc thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy

17h35         - Ký sự: Theo dấu chân Bác

17h45         - Chương trình Ca nhạc

18h00         - GTCT sáng mai

 

Thứ Sáu, ngày 23/02/2018

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

05h20         - Mục: Lao động việc làm

05h25         - Phóng sự: Vĩnh Phúc thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy

05h35         - Ký sự: Theo dấu chân Bác

05h45         - Chương trình Ca nhạc

06h00         - GTCT trưa

 

Buổi Trưa  

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - Phóng sự: Vĩnh Phúc thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy

11h35         - Ký sự: Theo dấu chân Bác

11h45         - Chương trình Ca nhạc

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

17h25         - CM: Vĩnh Phúc học tập và làm theo TT, ĐĐ, phong cách Hồ Chí Minh

17h35         - Trang địa phương

17h45         - Chương trình Văn nghệ

18h00         - GTCT sáng mai

 

Thứ Bảy, ngày 24/02/2018

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

05h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

05h25         - CM: Vĩnh Phúc học tập và làm theo TT, ĐĐ, phong cách Hồ Chí Minh

05h35         - Trang địa phương

05h45         - Chương trình Văn nghệ

06h00         - GTCT trưa

 

Buổi Trưa  

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - CM: Vĩnh Phúc học tập và làm theo TT, ĐĐ, phong cách Hồ Chí Minh

11h35         - CM: Khoa học và Công nghệ

12h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Mục: Chống buôn lậu, gian lận TM hàng giả, BV người tiêu dùng

17h25         - Vấn đề hôm nay

17h30         - Mục: Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển

17h35         - CM: Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân

17h45         - Chương trình Văn nghệ

18h00         - GTCT sáng mai

 

Chủ nhật, ngày 25/02/2018

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

05h20         - Mục: Chống buôn lậu, gian lận TM hàng giả, BV người tiêu dùng

05h25         - Vấn đề hôm nay

05h30         - Mục: Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển

05h35         - CM: Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân

05h45         - Chương trình Văn nghệ

06h00         - GTCT trưa

 

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - Mục: Chống buôn lậu, gian lận TM hàng giả, BV người tiêu dùng

11h30         - Mục: Hỏi đáp pháp luật

11h35         - CM: Du lịch bốn phương

11h45         - Chương trình ca nhạc

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

17h20         - Điểm thời sự trong tuần 

17h30         - Mục: An toàn giao thông

17h35         - Ký sự: Dòng chảy thời gian

17h45         - Chương trình Văn nghệ 

18h00         - GTCT sáng mai

Thứ Hai, ngày 26/02/2018

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

05h20         - Mục: An toàn giao thông

05h25         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

05h30         - Giới thiệu văn bản pháp luật

05h35         - Ký sự: Dòng chảy thời gian

05h45         - Chương trình Văn nghệ

06h00         - GTCT trưa

 

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

11h30         - Giới thiệu văn bản pháp luật

11h35         - Ký sự: Dòng chảy thời gian

11h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Mục: Khám phá Vĩnh Phúc

17h25         - Phóng sự tài liệu:

17h35         - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc

17h45         - Chương trình Văn nghệ

18h00         - GTCT sáng mai

Thứ Ba, ngày 27/02/2018

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

05h20         - Mục: Khám phá Vĩnh Phúc

05h25         - Phóng sự tài liệu:

05h35         - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc

05h45         - Chương trình Văn nghệ

06h00         - GTCT trưa

 

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - Phóng sự tài liệu:

11h35         - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc

11h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Vấn đề hôm nay

17h25         - Phóng sự: Ngành y tế tỉnh học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 6, khóa XII

17h35         - CM: Hồn quê

17h45         - Chương trình Ca nhạc

18h00         - GTCT sáng mai

 

Thứ Tư, ngày 28/02/2018

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

05h20         - Vấn đề hôm nay

05h25         - Phóng sự: Ngành y tế tỉnh học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 6, khóa XII

05h35         - CM: Hồn quê

05h45         - Chương trình Ca nhạc

06h00         - GTCT trưa

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - Phóng sự: Ngành y tế tỉnh học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 6, khóa XII

11h35         - CM: Hồn quê

11h45         - Chương trình Ca nhạc

12h00         - GTCT chiều

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Mục: Thông tin nông nghiệp, nông thôn

17h25         - Mục: Tài chính doanh nghiệp

17h30         - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn

17h35         - CM: Văn hóa gia đình

17h45         - Chương trình Văn nghệ

18h00         - GTCT sáng maiXem phản hồi

 
Tin khác