LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 03 NĂM 2018 (26/02/2018 14:10)

Xem lịch phát sóng ngày:

thứ Năm, ngày 01/03/2018

 

Buổi sáng  

06h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

06h20         - Mục: Thông tin nông nghiệp, nông thôn

06h25         - Mục: Tài chính doanh nghiệp

06h30         - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn

06h35         - CM: Văn hóa gia đình

06h45         - Chương trình Văn nghệ

07h00         - GTCT trưa

         

Buổi Trưa  

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - Mục: Người VN ưu tiên dùng hàng VN

11h30         - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn

11h35         - CM: Văn hóa gia đình

11h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

         

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Mục: Lao động việc làm

17h25         - Phóng sự: Vĩnh Phúc sẵn sàng cho ngày giao nhận quân

17h35         - CM: Pháp luật và đời sống

17h45         - Chương trình Ca nhạc

18h00         - GTCT sáng mai

         

thứ Sáu, ngày 02/03/2018

 

Buổi sáng  

06h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

06h20         - Mục: Lao động việc làm

06h25         - Phóng sự: Vĩnh Phúc sẵn sàng cho ngày giao nhận quân

06h35         - CM: Pháp luật và đời sống

06h45         - Chương trình Ca nhạc

07h00         - GTCT trưa

         

Buổi Trưa  

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - Phóng sự: Vĩnh Phúc sẵn sàng cho ngày giao nhận quân

11h35         - CM: Pháp luật và đời sống

11h45         - Chương trình Ca nhạc

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

17h25         - CM: Tài nguyên và Môi trường

17h35         - CM: An toàn giao thông

17h45         - Chương trình Văn nghệ

18h00         - GTCT sáng mai

 

thứ Bảy, ngày 03/03/2018

 

Buổi sáng  

06h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

06h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

06h25         - CM: Tài nguyên và Môi trường

06h35         - CM: An toàn giao thông

06h45         - Chương trình Văn nghệ

07h00         - GTCT trưa

         

Buổi Trưa  

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - CM: Tài nguyên và Môi trường

11h35         - CM: Lịch sử thế giới

12h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Mục: Chống buôn lậu, gian lận TM hàng giả, BV người tiêu dùng

17h25         - Vấn đề hôm nay

17h30         - Mục: Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển

17h35         - CM: An ninh Vĩnh Phúc

17h45         - Chương trình Văn nghệ

18h00         - GTCT sáng mai

 

Chủ nhật, ngày 04/03/2018

 

Buổi sáng  

06h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

06h20         - Mục: Chống buôn lậu, gian lận TM hàng giả, BV người tiêu dùng

06h25         - Vấn đề hôm nay

06h30         - Mục: Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển

06h35         - CM: An ninh Vĩnh Phúc

06h45         - Chương trình Văn nghệ

07h00         - GTCT trưa

         

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - Mục: Chống buôn lậu, gian lận TM hàng giả, BV người tiêu dùng

11h30         - Mục: Hỏi đáp pháp luật

11h35         - CM: Khám phá thế giới

11h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

17h20         - Điểm thời sự trong tuần 

17h30         - Mục: An toàn giao thông

17h35         - CM: Nội chính và phòng chống tham nhũng

17h45         - Chương trình Văn nghệ 

18h00         - GTCT sáng mai

thứ Hai, ngày 05/03/2018

 

Buổi sáng  

06h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

06h20         - Mục: An toàn giao thông

06h25         - Mục: Chống Buôn lậu, gian lận TM, hàng giả, BV người tiêu dùng

06h30         - Giới thiệu văn bản pháp luật

06h35         - CM: Nội chính và phòng chống tham nhũng

06h45         - Chương trình Văn nghệ

07h00         - GTCT trưa

         

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - Mục: Chống Buôn lậu, gian lận TM, hàng giả, BV người tiêu dùng

11h30         - Giới thiệu văn bản pháp luật

11h35         - CM: Nội chính và phòng chống tham nhũng

11h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Mục: Khám phá Vĩnh Phúc

17h25         - CM: Công nghiệp và thương mại

17h35         - CM: Đất và người Vĩnh Phúc

17h45         - Chương trình Văn nghệ

18h00         - GTCT sáng mai

thứ Ba, ngày 06/03/2018

 

Buổi sáng  

06h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

06h20         - Mục: Khám phá Vĩnh Phúc

06h25         - CM: Công nghiệp và thương mại

06h35         - CM: Đất và người Vĩnh Phúc

06h45         - Chương trình Văn nghệ

07h00         - GTCT trưa

 

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - CM: Công nghiệp và thương mại

11h35         - CM: Đất và người Vĩnh Phúc

11h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Vấn đề hôm nay

17h25         - Phóng sự: Bảo tồn và phát huy truyền thống lễ hội đầu xuân

17h35         - CM: Xây dựng Đảng

17h45         - Chương trình Ca nhạc

18h00         - GTCT sáng mai

         

 

thứ Tư, ngày 07/03/2018

 

Buổi sáng  

06h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

06h20         - Vấn đề hôm nay

06h25         - Phóng sự: Bảo tồn và phát huy truyền thống lễ hội đầu xuân

06h35         - CM: Xây dựng Đảng

06h45         - Chương trình Ca nhạc

07h00         - GTCT trưa

         

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - Phóng sự: Bảo tồn và phát huy truyền thống lễ hội đầu xuân

11h35         - CM: Xây dựng Đảng

11h45         - Chương trình Ca nhạc

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Mục: Thông tin nông nghiệp, nông thôn

17h25         - Mục: Tài chính doanh nghiệp

17h30         - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn

17h35         - CM: Toàn dân PCCC

17h45         - Chương trình Văn nghệ

18h00         - GTCT sáng mai

         

 

thứ Năm, ngày 08/03/2018

 

Buổi sáng  

06h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

06h20         - Mục: Thông tin nông nghiệp, nông thôn

06h25         - Mục: Tài chính doanh nghiệp

06h30         - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn

06h35         -  CM: Toàn dân PCCC

06h45         - Chương trình Văn nghệ

07h00         - GTCT trưa

         

Buổi Trưa  

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - Mục: Người VN ưu tiên dùng hàng VN

11h30         - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn

11h35         - CM: Lý luận và cuộc sống

11h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Mục: Lao động việc làm

17h25         - Phóng sự: Ngày Quốc tế phụ nữ 8.3

17h35         - CM: Thú y với chăn nuôi

17h45         - Chương trình Ca nhạc

18h00         - GTCT sáng mai

         

thứ Sáu, ngày 09/03/2018

 

Buổi sáng  

06h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

06h20         - Mục: Lao động việc làm

06h25         - Phóng sự: Ngày Quốc tế phụ nữ 8.3

06h35         - CM: Thú y với chăn nuôi

06h45         - Chương trình Ca nhạc

07h00         - GTCT trưa

 

Buổi Trưa  

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - Phóng sự: Ngày Quốc tế phụ nữ 8.3

11h35         - CM: Thú y với chăn nuôi

11h45         - Chương trình Ca nhạc

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

17h25         - CM: Lý luận và cuộc sống

17h35         - CM: Phụ nữ Vĩnh Phúc

17h45         - Chương trình Văn nghệ

18h00         - GTCT sáng mai

 

thứ Bảy, ngày 10/03/2018

 

Buổi sáng  

06h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

06h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

06h25         - CM: Lý luận và cuộc sống

06h35         - CM: Phụ nữ Vĩnh Phúc

06h45         - Chương trình Văn nghệ

07h00         - GTCT trưa

         

Buổi Trưa  

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - CM: Lý luận và cuộc sống

11h35         - CM: Khoa học và Công nghệ

12h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Mục: Chống buôn lậu, gian lận TM hàng giả, BV người tiêu dùng

17h25         - Vấn đề hôm nay

17h30         - Mục: Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển

17h35         - CM: Bạn Nhà nông

17h45         - Chương trình Văn nghệ

18h00         - GTCT sáng mai

 

Chủ nhật, ngày 11/03/2018

 

Buổi sáng  

06h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

06h20         - Mục: Chống buôn lậu, gian lận TM hàng giả, BV người tiêu dùng

06h25         - Vấn đề hôm nay

06h30         - Mục: Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển

06h35         - CM: Bạn Nhà nông

06h45         - Chương trình Văn nghệ

07h00         - GTCT trưa

         

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - Mục: Chống buôn lậu, gian lận TM hàng giả, BV người tiêu dùng

11h30         - Mục: Hỏi đáp pháp luật

11h35         - CM: Du lịch bốn phương

11h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

17h20         - Điểm thời sự trong tuần 

17h30         - Mục: An toàn giao thông

17h35         - Ký sự: Hương sắc Trung Du

17h45         - Chương trình Văn nghệ 

18h00         - GTCT sáng mai

thứ Hai, ngày 12/03/2018

 

Buổi sáng  

06h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

06h20         - Mục: An toàn giao thông

06h25         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

06h30         - Giới thiệu văn bản pháp luật

06h35         - Ký sự: Hương sắc Trung Du

06h45         - Chương trình Văn nghệ

07h00         - GTCT trưa

         

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

11h30         - Giới thiệu văn bản pháp luật

11h35         - Ký sự: Hương sắc Trung Du

11h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Mục: Khám phá Vĩnh Phúc

17h25         - Phóng sự tài liệu:

17h35         - CM: Sức khỏe cho mọi người

17h45         - Chương trình Văn nghệ

18h00         - GTCT sáng mai

thứ Ba, ngày 13/03/2018

 

Buổi sáng  

06h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

06h20         - Mục: Khám phá Vĩnh Phúc

06h25         - Phóng sự tài liệu:

06h35         - CM: Sức khỏe cho mọi người

06h45         - Chương trình Văn nghệ

07h00         - GTCT trưa

         

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - Phóng sự tài liệu:

11h35         - CM: Sức khỏe cho mọi người

11h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Vấn đề hôm nay

17h25         - Phóng sự: Vĩnh Phúc thực hiện lộ trình Bảo hiểm y tế toàn dân

17h35         - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc

17h45         - Chương trình Ca nhạc

18h00         - GTCT sáng mai

 

         

thứ Tư, ngày 14/03/2018      

 

Buổi sáng  

06h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

06h20         - Vấn đề hôm nay

06h25         - Phóng sự: Vĩnh Phúc thực hiện lộ trình Bảo hiểm y tế toàn dân

06h35         - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc

06h45         - Chương trình Ca nhạc

07h00         - GTCT trưa

         

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - Phóng sự: Vĩnh Phúc thực hiện lộ trình Bảo hiểm y tế toàn dân

11h35         - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc

11h45         - Chương trình Ca nhạc

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Mục: Thông tin nông nghiệp, nông thôn

17h25         - Mục: Tài chính doanh nghiệp

17h30         - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn

17h35         - Tác phẩm mới

17h45         - Chương trình Văn nghệ

18h00         - GTCT sáng mai

 

 

thứ Năm, ngày 15/03/2018

 

Buổi sáng  

06h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

06h20         - Mục: Thông tin nông nghiệp, nông thôn

06h25         - Mục: Tài chính doanh nghiệp

06h30         - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn

06h35         - Tác phẩm mới

06h45         - Chương trình Văn nghệ

07h00         - GTCT trưa

         

Buổi Trưa  

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - Mục: Người VN ưu tiên dùng hàng VN

11h30         - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn

11h35         - Tác phẩm mới

11h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

         

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Mục: Lao động việc làm

17h25         - Phóng sự: Ngày bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

17h35         - CM: CCB Vĩnh Phúc

17h45         - Chương trình Ca nhạc

18h00         - GTCT sáng mai

 

thứ Sáu, ngày 16/03/2018

 

Buổi sáng  

06h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

06h20         - Mục: Lao động việc làm

06h25         - Phóng sự: Ngày bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

06h35         - CM: CCB Vĩnh Phúc

06h45         - Chương trình Ca nhạc

07h00         - GTCT trưa

         

Buổi Trưa  

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - Phóng sự: Ngày bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

11h35         - CM: CCB Vĩnh Phúc

11h45         - Chương trình Ca nhạc

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

17h25         - CM: Tài nguyên và môi trường

17h35         - CM: Dư địa chí

17h45         - Chương trình Văn nghệ

18h00         - GTCT sáng mai

 

thứ Bảy, ngày 17/03/2018

 

Buổi sáng  

06h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

06h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

06h25         - CM: Tài nguyên và môi trường

06h35         - CM: Dư địa chí

06h45         - Chương trình Văn nghệ

07h00         - GTCT trưa

         

Buổi Trưa  

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - CM: Tài nguyên và môi trường

11h35         - CM: Lịch sử thế giới

12h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Mục: Chống buôn lậu, gian lận TM hàng giả, BV người tiêu dùng

17h25         - Vấn đề hôm nay

17h30         - Mục: Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển

17h35         - CM: Du lịch cùng VP

17h45         - Chương trình Văn nghệ

18h00         - GTCT sáng mai

 

Chủ nhật, ngày 18/03/2018

 

Buổi sáng  

06h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

06h20         - Mục: Chống buôn lậu, gian lận TM hàng giả, BV người tiêu dùng

06h25         - Vấn đề hôm nay

06h30         - Mục: Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển

06h35         - CM: Du lịch cùng VP

06h45         - Chương trình Văn nghệ

07h00         - GTCT trưa

         

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - Mục: Chống buôn lậu, gian lận TM hàng giả, BV người tiêu dùng

11h30         - Mục: Hỏi đáp pháp luật

11h35         - CM: Khám phá thế giới

11h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

17h20         - Điểm thời sự trong tuần 

17h30         - Mục: An toàn giao thông

17h35         - Trang địa phương

17h45         - Chương trình Văn nghệ 

18h00         - GTCT sáng mai

thứ Hai, ngày 19/03/2018

 

Buổi sáng  

06h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

06h20         - Mục: An toàn giao thông

06h25         - Mục: Chống Buôn lậu, gian lận TM, hàng giả, BV người tiêu dùng

06h30         - Giới thiệu văn bản pháp luật

06h35         - Trang địa phương

06h45         - Chương trình Văn nghệ

07h00         - GTCT trưa

         

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - Mục: Chống Buôn lậu, gian lận TM, hàng giả, BV người tiêu dùng

11h30         - Giới thiệu văn bản pháp luật

11h35         - Trang địa phương

11h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Mục: Khám phá Vĩnh Phúc

17h25         - CM: Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân

17h35         - CM: Lao động công đoàn

17h45         - Chương trình Văn nghệ

18h00         - GTCT sáng mai

thứ Ba, ngày 20/03/2018

 

Buổi sáng  

06h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

06h20         - Mục: Khám phá Vĩnh Phúc

06h25         - CM: Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân

06h35         - CM: Lao động công đoàn

06h45         - Chương trình Văn nghệ

07h00         - GTCT trưa

 

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - CM: Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân

11h35         - CM: Lao động công đoàn

11h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Vấn đề hôm nay

17h25         - Phóng sự: Ngày Quốc tế hạnh phúc

17h35         - CM: Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

17h45         - Chương trình Ca nhạc

18h00         - GTCT sáng mai

         

 

thứ Tư, ngày 21/03/2018

 

Buổi sáng  

06h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

06h20         - Vấn đề hôm nay

06h25         - Phóng sự: Ngày Quốc tế hạnh phúc

06h35         - CM: Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

06h45         - Chương trình Ca nhạc

07h00         - GTCT trưa

         

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - Phóng sự: Ngày Quốc tế hạnh phúc

11h35         - CM: Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

11h45         - Chương trình Ca nhạc

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Mục: Thông tin nông nghiệp, nông thôn

17h25         - Mục: Tài chính doanh nghiệp

17h30         - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn

17h35         - CM: Giáo dục và đào tạo

17h45         - Chương trình Văn nghệ

18h00         - GTCT sáng mai

         

 

thứ Năm, ngày 22/03/2018

 

Buổi sáng  

06h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

06h20         - Mục: Thông tin nông nghiệp, nông thôn

06h25         - Mục: Tài chính doanh nghiệp

06h30         - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn

06h35         - CM: Giáo dục và đào tạo

06h45         - Chương trình Văn nghệ

07h00         - GTCT trưa

         

Buổi Trưa  

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - Mục: Người VN ưu tiên dùng hàng VN

11h30         - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn

11h35         - CM: Giáo dục và đào tạo

11h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Mục: Lao động việc làm

17h25         - Phóng sự: Ngày nước Thế giới 2018: Nước và thiên nhiên

17h35         - Ký sự: Theo dấu chân Bác

17h45         - Chương trình Ca nhạc

18h00         - GTCT sáng mai

         

thứ Sáu, ngày 23/03/2018

 

Buổi sáng  

06h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

06h20         - Mục: Lao động việc làm

06h25         - Phóng sự: Ngày nước Thế giới 2018: Nước và thiên nhiên

06h35         - Ký sự: Theo dấu chân Bác

06h45         - Chương trình Ca nhạc

07h00         - GTCT trưa

 

Buổi Trưa  

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - Phóng sự: Ngày nước Thế giới 2018: Nước và thiên nhiên

11h35         - Ký sự: Theo dấu chân Bác

11h45         - Chương trình Ca nhạc

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

17h25         - CM: An ninh Vĩnh Phúc

17h35         - CM: Khuyến học khuyến tài

17h45         - Chương trình Văn nghệ

18h00         - GTCT sáng mai

 

thứ Bảy, ngày 24/03/2018

 

Buổi sáng  

06h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

06h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

06h25         - CM: An ninh Vĩnh Phúc

06h35         - CM: Khuyến học khuyến tài

06h45         - Chương trình Văn nghệ

07h00         - GTCT trưa

         

Buổi Trưa  

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - CM: An ninh Vĩnh Phúc

11h35         - CM: Khuyến học khuyến tài

12h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Mục: Chống buôn lậu, gian lận TM hàng giả, BV người tiêu dùng

17h25         - Vấn đề hôm nay

17h30         - Mục: Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển

17h35         - CM: Văn học nghệ thuật

17h45         - Chương trình Văn nghệ

18h00         - GTCT sáng mai

 

Chủ nhật, ngày 25/03/2018

 

Buổi sáng  

06h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

06h20         - Mục: Chống buôn lậu, gian lận TM hàng giả, BV người tiêu dùng

06h25         - Vấn đề hôm nay

06h30         - Mục: Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển

06h35         - CM: Văn học nghệ thuật

06h45         - Chương trình Văn nghệ

07h00         - GTCT trưa

         

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - Mục: Chống buôn lậu, gian lận TM hàng giả, BV người tiêu dùng

11h30         - Mục: Hỏi đáp pháp luật

11h35         - CM: Du lịch bốn phương

11h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

17h20         - Điểm thời sự trong tuần 

17h30         - Mục: An toàn giao thông

17h35         - Ký sự: Dòng chảy thời gian

17h45         - Chương trình Văn nghệ 

18h00         - GTCT sáng mai

thứ Hai, ngày 26/03/2018

 

Buổi sáng  

06h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

06h20         - Mục: An toàn giao thông

06h25         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

06h30         - Giới thiệu văn bản pháp luật

06h35         - Ký sự: Dòng chảy thời gian

06h45         - Chương trình Văn nghệ

07h00         - GTCT trưa

         

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

11h30         - Giới thiệu văn bản pháp luật

11h35         - Ký sự: Dòng chảy thời gian

11h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Mục: Khám phá Vĩnh Phúc

17h25         - Phóng sự tài liệu:

17h35         - Trang địa phương

17h45         - Chương trình Văn nghệ

18h00         - GTCT sáng mai

thứ Ba, ngày 27/03/2018

 

Buổi sáng  

06h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

06h20         - Mục: Khám phá Vĩnh Phúc

06h25         - Phóng sự tài liệu:

06h35         - Trang địa phương

06h45         - Chương trình Văn nghệ

07h00         - GTCT trưa

         

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - Phóng sự tài liệu:

11h35         - Trang địa phương

11h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Vấn đề hôm nay

17h25         - Phóng sự: Phong trào rèn luyện TDTT trong quần chúng nhân dân

17h35         - CM: Cải cách hành chính

17h45         - Chương trình Ca nhạc

18h00         - GTCT sáng mai

 

         

thứ Tư, ngày 28/03/2018      

 

Buổi sáng  

06h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

06h20         - Vấn đề hôm nay

06h25         - Phóng sự: Phong trào rèn luyện TDTT trong quần chúng nhân dân

06h35         - CM: Cải cách hành chính

06h45         - Chương trình Ca nhạc

07h00         - GTCT trưa

         

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - Phóng sự: Phong trào rèn luyện TDTT trong quần chúng nhân dân

11h35         - CM: Cải cách hành chính

11h45         - Chương trình Ca nhạc

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Mục: Thông tin nông nghiệp, nông thôn

17h25         - Mục: Tài chính doanh nghiệp

17h30         - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn

17h35         - CM: Đại đoàn kết

17h45         - Chương trình Văn nghệ

18h00         - GTCT sáng mai

 

 

thứ Năm, ngày 29/03/2018

 

Buổi sáng  

06h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

06h20         - Mục: Thông tin nông nghiệp, nông thôn

06h25         - Mục: Tài chính doanh nghiệp

06h30         - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn

06h35         - CM: Đại đoàn kết

06h45         - Chương trình Văn nghệ

07h00         - GTCT trưa

         

Buổi Trưa  

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - Mục: Người VN ưu tiên dùng hàng VN

11h30         - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn

11h35         - CM: Đại đoàn kết

11h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Mục: Lao động việc làm

17h25         - Phóng sự: Lễ hội Tây Thiên 2018

17h35         - CM: Học tập và làm theo Bác

17h45         - Chương trình Ca nhạc

18h00         - GTCT sáng mai

thứ Sáu, ngày 30/03/2018

 

Buổi sáng  

06h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

06h20         - Mục: Lao động việc làm

06h25         - Phóng sự: Lễ hội Tây Thiên 2018

06h35         - CM: Học tập và làm theo Bác

06h45         - Chương trình Ca nhạc

07h00         - GTCT trưa

 

Buổi Trưa  

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - Phóng sự: Lễ hội Tây Thiên 2018

11h35         - CM: Học tập và làm theo Bác

11h45         - Chương trình Ca nhạc

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

17h25         - CM: Vĩnh Phúc với phong trào thi đua yêu nước

17h35         - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc

17h45         - Chương trình Văn nghệ

18h00         - GTCT sáng mai

         

thứ Bảy, ngày 31/03/2018

 

Buổi sáng  

06h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

06h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

06h25         - CM: Vĩnh Phúc với phong trào thi đua yêu nước

06h35         - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc

06h45         - Chương trình Văn nghệ

07h00         - GTCT trưa

         

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - CM: Vĩnh Phúc với phong trào thi đua yêu nước

11h35         - CM: Lịch sử Thế giới

12h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Mục: Chống buôn lậu, gian lận TM hàng giả, BV người tiêu dùng

17h25         - Vấn đề hôm nay

17h30         - Mục: Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển

17h35         - CM: Hồn quê

17h45         - Chương trình Văn nghệ

18h00         - GTCT sáng maiXem phản hồi

 
Tin khác