LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 1 NĂM 2017 (29/12/2016 16:28)

Xem lịch phát sóng ngày:

 

Chủ Nhật 1/1/2017

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

05h20         - Mục: Chống buôn lậu, gian lận TM ...  

05h25         - Bản tin Giá cả thị trường  

05h30         - Mục: Hỏi đáp pháp luật  

05h35         - CM: An ninh Vĩnh Phúc  

05h45         - Chương trình Văn nghệ  

06h00         - GTCT trưa

         

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự  

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày  

11h25         - Mục: Chống buôn lậu, gian lận TM ...  

11h30         - Mục: Hỏi đáp pháp luật  

11h35         - CM: An ninh Vĩnh Phúc  

11h45         - Chương trình Văn nghệ  

12h00         - GTCT chiều

         

         

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự  

- Dự báo thời tiết  

17h20         - Điểm thời sự trong tuần  

17h30         - Mục: ATGT  

17h35         - CM: Khám phá thế giới  

17h45         - Chương trình Văn nghệ  

18h00         - GTCT sáng mai

Thứ Hai 2/1/2017

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự  

05h20         - Mục: An toàn giao thông  

05h25         - Mục: Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam  

05h30         - Giới thiệu văn bản pháp luật  

05h35         - CM: Khám phá thế giới  

05h45         - Chương trình Văn nghệ  

06h00         - GTCT trưa

         

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự  

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày  

11h25         - Mục: Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam  

          - Giới thiệu văn bản pháp luật  

11h35         - CM: Khám phá thế giới  

11h45         - Chương trình Văn nghệ  

12h00         - GTCT chiều

         

         

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự  

- Dự báo thời tiết  

17h20         - Mục: Người VN ưu tiên dùng hàng VN  

17h25         - CM: Dân chủ ở cơ sở

17h35         - CM: Công nghiệp và Thương mại  

17h45         - Chương trình Văn nghệ  

18h00         - GTCT sáng mai

Thứ Ba 3/1/2017

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự  

05h20         - Mục: Người VN ưu tiên dùng hàng VN  

05h25         - CM: Dân chủ ở cơ sở  

05h35         - CM: Công nghiệp và Thương mại  

05h45         - Chương trình Văn nghệ  

06h00         - GTCT trưa

         

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự  

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày  

11h25         - CM: Dân chủ ở cơ sở   

11h35         - CM: Công nghiệp và Thương mại  

11h45         - Chương trình Văn nghệ  

12h00         - GTCT chiều

         

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự  

- Dự báo thời tiết  

17h20         - Mục: Bản tin giá cả thị trường  

17h25         - CM: Cung ứng sử dụng điện  

17h35         - CM: Vì Người nghèo  

17h45         - Chương trình Ca nhạc  

18h00         - GTCT sáng mai

Thứ Tư 4/1/2017

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự  

05h20         - Mục: Bản tin giá cả thị trường  

05h25         - CM: Cung ứng sử dụng điện  

05h35         - CM: Vì Người nghèo  

05h45         - Chương trình Ca nhạc  

06h00         - GTCT trưa

         

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự  

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày  

11h25         - CM: Cung ứng sử dụng điện  

11h35         - CM: Vì Người nghèo  

11h45         - Chương trình Ca nhạc  

12h00         - GTCT chiều

         

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự  

- Dự báo thời tiết  

17h20         - Mục: Thông tin nông nghiệp, nông thôn  

17h25         - Mục: Nói không với thực bẩn  

17h30         - Cuộc sống đời thường  

17h35         - CM: Đất và Người Vĩnh Phúc  

18h45         - Chương trình Văn nghệ  

18h00         - GTCT sáng mai

Thứ Năm 5/1/2017

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự  

05h20         - Mục: Thông tin nông nghiệp, nông thôn  

05h25         - Mục: Nói không với thực bẩn  

05h30         - Cuộc sống đời thường  

05h35         - CM: Đất và Người Vĩnh Phúc  

05h45         - Chương trình Văn nghệ  

06h00         - GTCT trưa

         

Buổi Trưa  

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự  

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày  

11h25         - Mục: Nói không với thực bẩn  

11h30         - Cuộc sống đời thường  

11h35         - CM: Đất và Người Vĩnh Phúc  

11h45         - Chương trình Văn nghệ  

12h00         - GTCT chiều

         

         

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự  

- Dự báo thời tiết  

17h20         - Bản tin giá cả thị trường  

17h25         - Phóng sự: Cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động  

17h35         - Trang địa phương  

17h45         - Chương trình Ca nhạc  

18h00         - GTCT sáng mai

Thứ Sáu 6/1/2017

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự  

05h20         - Bản tin giá cả thị trường

05h25         - Phóng sự: Cầu nối giữa DN và người lao động  

05h35         - Trang địa phương  

05h45         - Chương trình Ca nhạc  

06h00         - GTCT trưa

         

Buổi Trưa  

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự  

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày  

11h25         - Phóng sự: Cầu nối giữa DN và người lao động  

11h35         - Trang địa phương  

11h45         - Chương trình Ca nhạc  

12h00         - GTCT chiều

         

         

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự  

- Dự báo thời tiết  

17h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống  

17h25         - CM: Xây dựng Đảng  

17h35         - CM: Lịch sử thế giới   

17h45         - Chương trình Văn nghệ  

18h00         - GTCT sáng mai  

Thứ Bảy 7/1/2017

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự  

05h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống  

05h25         - CM: Xây dựng Đảng  

05h35         - CM: Lịch sử thế giới  

05h45         - Chương trình Văn nghệ  

06h00         - GTCT trưa

         

         

Buổi Trưa  

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự  

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày  

11h25         - CM: Xây dựng Đảng  

11h35         - CM: Lịch sử thế giới  

12h45         - Chương trình Văn nghệ  

12h00         - GTCT chiều

         

         

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự  

- Dự báo thời tiết  

17h20         - Mục: Chống buôn lậu, gian lận TM ...  

17h25         - Bản tin Giá cả thị trường  

17h30         - Mục: Hỏi đáp pháp luật  

17h35         - CM: Toàn dân PCCC  

17h45         - Chương trình Văn nghệ  

18h00         - GTCT sáng mai

Chủ Nhật 8/1/2017

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự  

05h20         - Chống buôn lậu, gian lận TM ...  

05h25         - Bản tin Giá cả thị trường  

05h30         - Mục: Hỏi đáp pháp luật  

05h35         - CM: Toàn dân PCCC  

05h45         - Chương trình Văn nghệ  

06h00         - GTCT trưa

         

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự  

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày  

11h25         - Chống buôn lậu, gian lận TM ...  

11h30         - Mục: Hỏi đáp pháp luật  

11h35         - CM: Toàn dân PCCC  

11h45         - Chương trình Văn nghệ  

12h00         - GTCT chiều

         

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự  

17h20         - Điểm thời sự trong tuần   

17h30         - Mục: ATGT  

17h35         - CM: Du lịch bốn phương  

17h45         - Chương trình Văn nghệ   

18h00         - GTCT sáng mai

 

Thứ Hai 9/1/2017

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự  

05h20         - Mục: An toàn giao thông  

05h25         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế  

05h30         - Giới thiệu văn bản pháp luật  

05h35         - CM: Du lịch bốn phương  

05h45         - Chương trình Văn nghệ  

06h00         - GTCT trưa

         

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự  

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày  

11h25         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế  

          - Giới thiệu văn bản pháp luật  

11h35         - CM: Du lịch bốn phương  

11h45         - Chương trình Văn nghệ  

12h00         - GTCT chiều

         

         

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự  

- Dự báo thời tiết  

17h20         - Mục: Người VN ưu tiên dùng hàng VN  

17h25         - CM: Thú y với chăn nuôi  

17h35         - CM: Tác phẩm mới  

17h45         - Chương trình Văn nghệ  

18h00         - GTCT sáng mai

Thứ Ba 10/1/2017

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự  

05h20         - Mục: Người VN ưu tiên dùng hàng VN  

05h25         - CM: Thú y với chăn nuôi  

05h35         - CM: Tác phẩm mới  

05h45         - Chương trình Văn nghệ  

06h00         - GTCT trưa

         

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự  

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày  

11h25         - CM: Thú y với chăn nuôi   

11h35         - CM: Tác phẩm mới  

11h45         - Chương trình Văn nghệ  

12h00         - GTCT chiều

         

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự  

- Dự báo thời tiết  

17h20         - Mục: Bản tin giá cả thị trường  

17h25         - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc  

17h35         - CM: Bạn nhà nông  

17h45         - Chương trình Ca nhạc  

18h00         - GTCT sáng mai

Thứ Tư 11/1/2017

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự  

05h20         - Mục: Bản tin giá cả thị trường  

05h25         - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc  

05h35         - CM: Bạn nhà nông  

05h45         - Chương trình Ca nhạc  

06h00         - GTCT trưa

         

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự  

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày  

11h25         - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc   

11h35         - CM: Bạn nhà nông  

11h45         - Chương trình Ca nhạc  

12h00         - GTCT chiều

         

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự  

- Dự báo thời tiết  

17h20         - Mục: Thông tin nông nghiệp, nông thôn  

17h25         - Mục: Nói không với thực bẩn  

17h30         - Cuộc sống đời thường  

17h35         - CM: Sức khỏe cho mọi người  

18h45         - Chương trình Văn nghệ  

18h00         - GTCT sáng mai

Thứ Năm 12/1/2017

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự  

05h20         - Mục: Thông tin nông nghiệp, nông thôn  

05h25         - Mục: Nói không với thực bẩn  

05h30         - Cuộc sống đời thường  

05h35         - CM: Sức khỏe cho mọi người  

05h45         - Chương trình Văn nghệ  

06h00         - GTCT trưa

         

Buổi Trưa  

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự  

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày  

11h25         - Mục: Nói không với thực bẩn  

11h30         - Cuộc sống đời thường  

11h35         - CM: Sức khỏe cho mọi người  

11h45         - Chương trình Văn nghệ  

12h00         - GTCT chiều

         

         

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự  

- Dự báo thời tiết  

17h20         - Bản tin giá cả thị trường  

17h25         - P/s: Phòng chống buôn lậu, HG, ổn định TT trong dịp Tết  

17h35         - CM: CCB Vĩnh Phúc  

17h45         - Chương trình Ca nhạc  

18h00         - GTCT sáng mai

Thứ Sáu 13/1/2017

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự  

05h20         - Bản tin giá cả thị trường

05h25         - P/s: Phòng chống BL, HG, … TT trong dịp Tết  

05h35         - CM: CCB Vĩnh Phúc   

05h45         - Chương trình Ca nhạc  

06h00         - GTCT trưa

         

         

Buổi Trưa  

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự  

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày  

11h25         - P/s: Phòng chống BL, HG, … TT trong dịp Tết  

11h35         - CM: CCB Vĩnh Phúc   

11h45         - Chương trình Ca nhạc  

12h00         - GTCT chiều

         

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự  

- Dự báo thời tiết  

17h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống  

17h25         - CM: Dư địa chí  

17h35         - CM: Khoa học và Công nghệ   

17h45         - Chương trình Văn nghệ  

18h00         - GTCT sáng mai  

Thứ Bảy 14/1/2017

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự  

05h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống  

05h25         - CM: Dư địa chí  

05h35         - CM: Khoa học và Công nghệ   

05h45         - Chương trình Văn nghệ  

06h00         - GTCT trưa

         

         

Buổi Trưa  

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự  

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày  

11h25         - CM: Dư địa chí  

11h35         - CM: Khoa học và Công nghệ   

12h45         - Chương trình Văn nghệ  

12h00         - GTCT chiều

         

         

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự  

- Dự báo thời tiết  

17h20         - Mục: Chống buôn lậu, gian lận TM ...  

17h25         - Bản tin Giá cả thị trường  

17h30         - Mục: Hỏi đáp pháp luật  

17h35         - CM: Tài nguyên và Môi trường  

17h45         - Chương trình Văn nghệ  

18h00         - GTCT sáng mai

Chủ Nhật 15/1/2017

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự  

05h20         - Chống buôn lậu, gian lận TM ...  

05h25         - Bản tin Giá cả thị trường  

05h30         - Mục: Hỏi đáp pháp luật  

05h35         - CM: Tài nguyên và Môi trường  

05h45         - Chương trình Văn nghệ  

06h00         - GTCT trưa

         

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự  

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày  

11h25         - Chống buôn lậu, gian lận TM ...  

11h30         - Mục: Hỏi đáp pháp luật  

11h35         - CM: Tài nguyên và Môi trường  

11h45         - Chương trình Văn nghệ  

12h00         - GTCT chiều

         

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự  

17h20         - Điểm thời sự trong tuần   

17h30         - Mục: ATGT  

17h35         - CM: Khám phá thế giới  

17h45         - Chương trình Văn nghệ   

18h00         - GTCT sáng mai

 

Thứ Hai 16/1/2017

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự  

05h20         - Mục: An toàn giao thông  

05h25         - Mục: Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam  

05h30         - Giới thiệu văn bản pháp luật  

05h35         - CM: Khám phá thế giới  

05h45         - Chương trình Văn nghệ  

06h00         - GTCT trưa

         

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự  

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày  

11h25         - Mục: Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam  

          - Giới thiệu văn bản pháp luật  

11h35         - CM: Khám phá thế giới  

11h45         - Chương trình Văn nghệ  

12h00         - GTCT chiều

         

         

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự  

- Dự báo thời tiết  

17h20         - Mục: Người VN ưu tiên dùng hàng VN  

17h25         - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND  

17h35         - Ký sự phát thanh  

17h45         - Chương trình Văn nghệ  

18h00         - GTCT sáng mai

Thứ Ba 17/1/2017

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự  

05h20         - Mục: Người VN ưu tiên dùng hàng VN  

05h25         - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND  

05h35         - Ký sự phát thanh  

05h45         - Chương trình Văn nghệ  

06h00         - GTCT trưa

         

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự  

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày  

11h25         - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND  

11h35         - Ký sự phát thanh  

11h45         - Chương trình Văn nghệ  

12h00         - GTCT chiều

         

         

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự  

- Dự báo thời tiết  

17h20         - Mục: Bản tin giá cả thị trường  

17h25         - CM: Lao động và Công đoàn  

17h35         - CM: Nông nghiệp NT và ND  

17h45         - Chương trình Ca nhạc  

18h00         - GTCT sáng mai

Thứ Tư 18/1/2017

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự  

05h20         - Mục: Bản tin giá cả thị trường  

05h25         - CM: Lao động và Công đoàn  

05h35         - CM: Nông nghiệp NT và ND  

05h45         - Chương trình Ca nhạc  

06h00         - GTCT trưa

         

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự  

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày  

11h25         - CM: Lao động và Công đoàn  

11h35         - CM: Nông nghiệp NT và ND  

11h45         - Chương trình Ca nhạc  

12h00         - GTCT chiều

         

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự  

- Dự báo thời tiết  

17h20         - Mục: Thông tin nông nghiệp, nông thôn  

17h25         - Mục: Nói không với thực bẩn  

17h30         - Cuộc sống đời thường  

17h35         - CM: Nông thôn Vĩnh Phúc  

18h45         - Chương trình Văn nghệ  

18h00         - GTCT sáng mai

Thứ Năm 19/1/2017

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự  

05h20         - Mục: Thông tin nông nghiệp, nông thôn  

05h25         - Mục: Nói không với thực bẩn  

05h30         - Cuộc sống đời thường  

05h35         - CM: Nông thôn Vĩnh Phúc  

05h45         - Chương trình Văn nghệ  

06h00         - GTCT trưa

         

Buổi Trưa  

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự  

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày  

11h25         - Mục: Nói không với thực bẩn  

11h30         - Cuộc sống đời thường  

11h35         - CM: Nông thôn Vĩnh Phúc  

11h45         - Chương trình Văn nghệ  

12h00         - GTCT chiều

         

         

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự  

- Dự báo thời tiết  

17h20         - Bản tin giá cả thị trường  

17h25         - Phóng sự: Đảm bảo TT-ATGT Tết Nguyên đán  

17h35         - CM: Tuổi cao gương sáng  

17h45         - Chương trình Ca nhạc  

18h00         - GTCT sáng mai

Thứ Sáu 20/1/2017

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự  

05h20         - Bản tin giá cả thị trường

05h25         - Phóng sự: Đảm bảo TT-ATGT Tết Nguyên đán  

05h35         - CM: Tuổi cao gương sáng  

05h45         - Chương trình Ca nhạc  

06h00         - GTCT trưa

         

Buổi Trưa  

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự  

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày  

11h25         - Phóng sự: Đảm bảo TT-ATGT Tết Nguyên đán  

11h35         - CM: Tuổi cao gương sáng  

11h45         - Chương trình Ca nhạc  

12h00         - GTCT chiều

         

         

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự  

- Dự báo thời tiết  

17h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống  

17h25         - Trang địa phương  

17h35         - CM: Lịch sử thế giới   

17h45         - Chương trình Văn nghệ  

18h00         - GTCT sáng mai  

Thứ Bảy 21/1/2017

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự  

05h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống  

05h25         - Trang địa phương  

05h35         - CM: Lịch sử thế giới  

05h45         - Chương trình Văn nghệ  

06h00         - GTCT trưa

         

         

Buổi Trưa  

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự  

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày  

11h25         - Trang địa phương  

11h35         - CM: Lịch sử thế giới  

12h45         - Chương trình Văn nghệ  

12h00         - GTCT chiều

         

         

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự  

- Dự báo thời tiết  

17h20         - Mục: Chống buôn lậu, gian lận TM ...  

17h25         - Bản tin Giá cả thị trường  

17h30         - Mục: Hỏi đáp pháp luật cho Người lao động  

17h35         - CM: Khuyến học, khuyến tài  

17h45         - Chương trình Văn nghệ  

18h00         - GTCT sáng mai

Chủ Nhật 22/1/2017

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự  

05h20         - Chống buôn lậu, gian lận TM ...  

05h25         - Bản tin Giá cả thị trường  

05h30         - Mục: Hỏi đáp pháp luật cho Người lao động  

05h35         - CM: Khuyến học, khuyến tài  

05h45         - Chương trình Văn nghệ  

06h00         - GTCT trưa

         

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự  

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày  

11h25         - Chống buôn lậu, gian lận TM ...  

11h30         - Mục: Hỏi đáp pháp luật cho Người lao động  

11h35         - CM: Khuyến học, khuyến tài  

11h45         - Chương trình Văn nghệ  

12h00         - GTCT chiều

         

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự  

17h20         - Điểm thời sự trong tuần   

17h30         - Mục: ATGT  

17h35         - CM: Du lịch bốn phương  

17h45         - Chương trình Văn nghệ   

18h00         - GTCT sáng mai

Thứ Hai 23/1/2017

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự  

05h20         - Mục: An toàn giao thông  

05h25         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế  

05h30         - Giới thiệu văn bản pháp luật  

05h35         - CM: Du lịch bốn phương  

05h45         - Chương trình Văn nghệ  

06h00         - GTCT trưa

         

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự  

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày  

11h25         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế  

          - Giới thiệu văn bản pháp luật  

11h35         - CM: Du lịch bốn phương  

11h45         - Chương trình Văn nghệ  

12h00         - GTCT chiều

         

         

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự  

- Dự báo thời tiết  

17h20         - Mục: Người VN ưu tiên dùng hàng VN  

17h25         - CM: Giáo dục và Đào tạo

17h35         - CM: An ninh Vĩnh Phúc  

17h45         - Chương trình Văn nghệ  

18h00         - GTCT sáng mai

Thứ Ba 24/1/2017

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự  

05h20         - Mục: Người VN ưu tiên dùng hàng VN  

05h25         - CM: Giáo dục và Đào tạo  

05h35         - CM: An ninh Vĩnh Phúc  

05h45         - Chương trình Văn nghệ  

06h00         - GTCT trưa

         

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự  

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày  

11h25         - CM: Giáo dục và Đào tạo  

11h35         - CM: An ninh Vĩnh Phúc  

11h45         - Chương trình Văn nghệ  

12h00         - GTCT chiều

         

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự  

- Dự báo thời tiết  

17h20         - Mục: Bản tin giá cả thị trường  

17h25         - CM: Đại đoàn kết  

17h35         - CM: Văn học nghệ thuật  

17h45         - Chương trình Ca nhạc  

18h00         - GTCT sáng mai

Thứ Tư 25/1/2017

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự  

05h20         - Mục: Bản tin giá cả thị trường  

05h25         - CM: Đại đoàn kết  

05h35         - CM: Văn học nghệ thuật  

05h45         - Chương trình Ca nhạc  

06h00         - GTCT trưa

         

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự  

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày  

11h25         - CM: Đại đoàn kết  

11h35         - CM: Văn học nghệ thuật  

11h45         - Chương trình Ca nhạc  

12h00         - GTCT chiều

         

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự  

- Dự báo thời tiết  

17h20         - Mục: Thông tin nông nghiệp, nông thôn  

17h25         - Mục: Nói không với thực bẩn  

17h30         - Cuộc sống đời thường  

17h35         - CM: VP học tập và làm theo tấm gương ĐĐ HCM  

18h45         - Chương trình Văn nghệ  

18h00         - GTCT sáng mai

 

Thứ Năm 26/1/2017

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự  

05h20         - Mục: Thông tin nông nghiệp, nông thôn  

05h25         - Mục: Nói không với thực bẩn  

05h30         - Cuộc sống đời thường  

05h35         - CM: VP học tập và làm theo tấm gương ĐĐ HCM  

05h45         - Chương trình Văn nghệ  

06h00         - GTCT trưa

Buổi Trưa  

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự  

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày  

11h25         - Mục: Nói không với thực bẩn  

11h30         - Cuộc sống đời thường  

11h35         - CM: VP học tập và làm theo tấm gương ĐĐ HCM  

11h45         - Chương trình Văn nghệ  

12h00         - GTCT chiều

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự  

- Dự báo thời tiết  

17h20         - Bản tin giá cả thị trường  

17h25         - Phóng sự: Vĩnh Phúc đảm bảo an sinh xã hội  

17h35         - CM: Quốc phòng VP  

17h45         - Chương trình Ca nhạc  

18h00         - GTCT sáng mai

 

Thứ Sáu, ngày 27/1/2017 – 30 TẾT

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

05h20         - Bản tin giá cả thị trường

05h25         - Phóng sự: Vĩnh Phúc đảm bảo an sinh xã hội

05h35         - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc

05h45         - Chương trình Ca nhạc

06h00         - GTCT trưa

 

Buổi Trưa  

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Hình tượng con Gà trong đời sống văn hóa Việt (P. TSPT)

11h25         - Phóng sự: Vĩnh Phúc đảm bảo an sinh xã hội

11h35         - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc

11h45         - Chương trình Ca nhạc

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Hình tượng con Gà trong đời sống văn hóa Việt

17h25         - CM: Hồn quê

17h35         - CM: Du lịch bốn phương – “Các địa điểm DL nổi tiếng”

17h45         - Chương trình Văn nghệ

18h00         - GTCT sáng mai

 

Thứ Bảy, ngày 28/1/2017 – Mùng 1 TẾT

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Bí thư Tỉnh ủy Chúc Tết

05h25         - CM: Hồn quê

05h35         - CM: Du lịch bốn phương – “Các địa điểm DL nổi tiếng”

05h45         - Chương trình Văn nghệ

06h00         - GTCT trưa

 

Buổi Trưa  

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Bí thư Tỉnh ủy Chúc Tết

- Dự báo thời tiết 

11h25         - CM: Hồn quê

11h35         - CM: Du lịch bốn phương – “Các địa điểm DL nổi tiếng”

12h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Phong tục Tết cổ truyền Việt Nam (P. TSPT)

17h25         - Phóng sự: KT-XH Vĩnh Phúc những con số tự hào (P. TSTH)

17h35         - CM: Pháp luật và đời sống

17h45         - Chương trình Văn nghệ

18h00         - GTCT sáng mai

 

Chủ nhật, ngày 29/1/2017 – Mùng 2 TẾT

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

05h20         - Phong tục Tết cổ truyền Việt Nam

05h25         - Phóng sự: KT-XH Vĩnh Phúc những con số tự hào

05h35         - CM: Pháp luật và đời sống

05h45         - Chương trình Văn nghệ

06h00         - GTCT trưa

 

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Phong tục Tết cổ truyền Việt Nam

11h25         - Phóng sự: KT-XH Vĩnh Phúc những con số tự hào

11h35         - CM: Pháp luật và đời sống

11h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Điểm thời sự trong tuần 

17h30         - Phỏng vấn đầu năm  (P. TSTH)

17h35         - CM: Khám phá thế giới (Lễ hội các nước)

17h45         - Chương trình Văn nghệ 

18h00         - GTCT sáng mai

 

Thứ Hai, ngày 30/1/2017 – Mùng 3 TẾT

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

05h20         - Phỏng vấn đầu năm

05h25         - Các Lễ hội Mùa xuân tiêu biểu của tỉnh (P. VN)

05h35         - CM: Khám phá thế giới (Lễ hội các nước)

05h45         - Chương trình Văn nghệ

06h00         - GTCT trưa

 

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Phỏng vấn đầu năm

11h25         - Các Lễ hội Mùa xuân tiêu biểu của tỉnh

11h35         - CM: Khám phá thế giới (Lễ hội các nước)

11h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - CM: Dân số và phát triển

17h30         - Ký sự phát thanh

17h40         - Chương trình Văn nghệ (Tăng 5 phút so ngày thường)

18h00         - GTCT sáng mai

 

Thứ Ba, ngày 31/1/2017 – Mùng 4 TẾT

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

05h20         - CM: Dân số và phát triển

05h30         - Ký sự phát thanh

05h40         - Chương trình Văn nghệ

06h00         - GTCT trưa

 

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - CM: Dân số và phát triển

11h30         - Ký sự phát thanh

11h40         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Phỏng vấn đầu năm (P. TSTH)

17h25         - CM: Tài nguyên và Môi trường

17h35         - CM: Câu chuyện trong tháng

17h45         - Chương trình Ca nhạc

18h00         - GTCT sáng mai

 Xem phản hồi

 
Tin khác