LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 12 NĂM 2016 (29/11/2016 10:10)

Xem lịch phát sóng ngày:

 

Thứ Năm, ngày 01/12/2016

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Quảng cáo

05h20         - Mục: Nói không với thực bẩn

05h25         - Bản tin Giá cả thị trường

05h30         - Mục: Hỏi đáp pháp luật

05h35         - CM: An toàn giao thông

05h45         - Chương trình Văn nghệ

06h00         - GTCT trưa

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

- Quảng cáo

11h20         - Mục: Nói không với thực bẩn

11h25         - Bản tin Giá cả thị trường

11h30         - Mục: Hỏi đáp pháp luật

11h35         - CM: An toàn giao thông

11h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

Buổi chiều   

17h00         - Nhạc hiệu

- 17h-17h - Phát sóng chương trình “Về ăn cơm”

18h00         - GTCT sáng mai

Thứ Sáu, ngày 02/12/2016

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Quảng cáo

05h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

05h25         - Phóng sự: Công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVI

05h35         - CM: An ninh Vĩnh Phúc

05h45         - Chương trình ca nhạc

06h00         - GTCT trưa

         

         

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

- Quảng cáo

11h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

11h25         - Phóng sự: Công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVI

11h35         - CM: An ninh Vĩnh Phúc

11h45         - Chương trình ca nhạc

12h00         - GTCT chiều

         

         

Buổi chiều   

17h00         - Nhạc hiệu

- 17h-17h - Phát sóng chương trình “Về ăn cơm”

18h00         - GTCT sáng mai

Thứ Bảy, ngày 03/12/2016

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Quảng cáo

05h20         - Mục: Chống buôn lậu, gian lận TM hàng giả, BV người tiêu dùng

05h25         - CM: Công nghiệp và Thương mại

05h35         - CM: Lịch sử thế giới 

05h45         - Chương trình Văn nghệ

06h00         - GTCT trưa

         

         

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

- Quảng cáo

11h20         - Mục: Chống buôn lậu, gian lận TM hàng giả, BV người tiêu dùng

11h25         - CM: Công nghiệp và Thương mại

11h35         - CM: Lịch sử thế giới 

11h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

         

         

Buổi chiều   

17h00         - Nhạc hiệu

- 17h-17h - Phát sóng chương trình “Về ăn cơm”

18h00         - GTCT sáng mai

Chủ nhật, ngày 04/12/2016

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Quảng cáo

05h20         - Bản tin Giá cả thị trường

05h25         - Mục: Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

05h30         - CM: Đất và Người Vĩnh Phúc

05h40         - Chương trình Văn nghệ

06h00         - GTCT trưa

         

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

- Quảng cáo

11h20         - Bản tin Giá cả thị trường

11h25         - Mục: Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

11h35         - CM: Đất và Người Vĩnh Phúc

11h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

         

Buổi chiều   

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Quảng cáo  

17h20         - Điểm thời sự trong tuần

17h30         - CM: Khám phá thế giới

17h40         - Chương trình Văn nghệ

18h00         - GTCT sáng mai

Thứ Hai, ngày 05/12/2016

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Quảng cáo

05h20         - Mục: An toàn giao thông

05h25         - CM: Xây dựng Đảng

05h35         - Trang địa phương

05h45         - Chương trình ca nhạc

06h00         - GTCT trưa

         

         

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

- Quảng cáo

11h20         - Mục: An toàn giao thông

11h25         - CM: Xây dựng Đảng

11h35         - Trang địa phương

11h45         - Chương trình ca nhạc

12h00         - GTCT chiều

         

         

Buổi chiều   

17h00         - Nhạc hiệu

- 17h-17h - Phát sóng chương trình “Về ăn cơm”

18h00         - GTCT sáng mai

 

Thứ Ba, ngày 06/12/2016

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Quảng cáo

05h20         - Bản tin Giá cả thị trường

05h25         - Mục: Giới thiệu văn bản pháp luật

05h30         - CM: Toàn dân PCCC

05h40         - Chương trình Văn nghệ

06h00         - GTCT trưa

         

         

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

- Quảng cáo

11h20         - Bản tin Giá cả thị trường

11h25         - Mục: Giới thiệu văn bản pháp luật

11h30         - CM: Toàn dân PCCC

11h40         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

         

         

Buổi chiều   

17h00         - Nhạc hiệu

- 17h-17h - Phát sóng chương trình “Về ăn cơm”

18h00         - GTCT sáng mai

 

Thứ Tư, ngày 07/12/2016

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Quảng cáo

05h20         - Mục: Thông tin nông nghiệp

05h25         - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

05h30         - Cuộc sống đời thường

05h35         - CM: Lý luận và Cuộc sống

05h45         - Chương trình ca nhạc

06h00         - GTCT trưa

         

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

- Quảng cáo

11h20         - Mục: Thông tin nông nghiệp

11h25         - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

11h30         - Cuộc sống đời thường

11h35         - CM: Lý luận và Cuộc sống

11h45         - Chương trình ca nhạc

12h00         - GTCT chiều

         

Buổi chiều   

17h00         - Nhạc hiệu

- 17h-17h - Phát sóng chương trình “Về ăn cơm”

18h00         - GTCT sáng mai

 

Thứ Năm, ngày 08/12/2016

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Quảng cáo

05h20         - Mục: Nói không với thực bẩn

05h25         - Bản tin Giá cả thị trường

05h30         - Mục: Hỏi đáp pháp luật

05h35         - CM: Thú y với chăn nuôi

05h45         - Chương trình Văn nghệ

06h00         - GTCT Sáng + Trưa

         

Buổi Sáng + Trưa   

07h55         - Nhạc hiệu + GTCT sáng và trưa + Nhạc chờ

 

07h59        

- Phát thanh trực tiếp kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVI

 

          - GTCT trưa

11h30         - Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

- Quảng cáo

11h50         - Mục: Nói không với thực bẩn

11h55         - Bản tin Giá cả thị trường

12h00         - Mục: Hỏi đáp pháp luật

12h05         - CM: Thú y với chăn nuôi

12h15         - Chương trình Văn nghệ

12h30         - GTCT chiều

         

Buổi chiều   

13h25         - Nhạc hiệu + GTCT chiều + Nhạc chờ

 

13h29        

- Phát thanh trực tiếp kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVI

 

16h30         - 17h-17h - Phát sóng chương trình “Về ăn cơm”

17h30         - GTCT sáng mai

 

Thứ Sáu, ngày 09/12/2016

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Quảng cáo

05h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

05h25         - Phóng sự: Kết quả phát triển KT-XH năm 2016, nhiệm vụ năm 2017

05h35         - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc

05h45         - Tác phẩm mới

06h00         - GTCT Sáng + Trưa

         

Buổi Sáng + Trưa   

07h25         - Nhạc hiệu + GTCT sáng và trưa + Nhạc chờ

 

07h29        

- Phát thanh trực tiếp kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVI

 

          - GTCT trưa

11h30         - Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

- Quảng cáo

11h50         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

11h55         - Phóng sự: Kết quả phát triển KT-XH năm 2016, nhiệm vụ năm 2017

12h05         - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc

12h15         - Tác phẩm mới

12h30         - GTCT chiều

         

Buổi chiều   

13h25         - Nhạc hiệu + GTCT chiều + Nhạc chờ

 

13h29        

- Phát thanh trực tiếp kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVI

 

16h30         - 17h-17h - Phát sóng chương trình “Về ăn cơm”

17h30         - GTCT sáng mai

 

 

Thứ Bảy, ngày 10/12/2016

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Quảng cáo

05h20         - Mục: Chống buôn lậu, gian lận TM hàng giả, BV người tiêu dùng

05h25         - CM: Bạn nhà nông

05h35         - CM: Khoa học và Công nghệ 

05h45         - Chương trình Văn nghệ

06h00         - GTCT trưa

         

Buổi Sáng + Trưa   

07h25         - Nhạc hiệu + GTCT sáng và trưa + Nhạc chờ

 

07h29        

- Phát thanh trực tiếp kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVI

 

          - GTCT trưa

11h30         - Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

- Quảng cáo

11h50         - Mục: Chống buôn lậu, gian lận TM hàng giả, BV người tiêu dùng

11h55         - CM: Bạn nhà nông

12h05         - CM: Khoa học và Công nghệ 

12h15         - Chương trình Văn nghệ

12h30         - GTCT chiều

         

Buổi chiều   

17h00         - Nhạc hiệu

- 17h-17h - Phát sóng chương trình “Về ăn cơm”

18h00         - GTCT sáng mai

Chủ nhật, ngày 11/12/2016

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Quảng cáo

05h20         - Bản tin Giá cả thị trường

05h25         - Phổ biến kiến thức Y tế

05h30         - CM: Sức khỏe cho mọi người

05h40         - Chương trình Văn nghệ

06h00         - GTCT trưa

         

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

- Quảng cáo

11h20         - Bản tin Giá cả thị trường

11h25         - Phổ biến kiến thức Y tế

11h30         - CM: Sức khỏe cho mọi người

11h40         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

         

Buổi chiều   

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Quảng cáo  

17h20         - Điểm thời sự trong tuần

17h30         - CM: Du lịch bốn phương

17h40         - Chương trình Văn nghệ

18h00         - GTCT sáng mai

Thứ Hai, ngày 12/12/2016

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Quảng cáo

05h20         - Mục: An toàn giao thông

05h25         - CM: Cựu chiến binh Vĩnh Phúc

05h35         - CM: Phổ biến, giáo dục pháp luật

05h45         - Chương trình ca nhạc

06h00         - GTCT trưa

         

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

- Quảng cáo

11h20         - Mục: An toàn giao thông

11h25         - CM: Cựu chiến binh Vĩnh Phúc

11h35         - CM: Phổ biến, giáo dục pháp luật

11h45         - Chương trình ca nhạc

12h00         - GTCT chiều

         

Buổi chiều   

17h00         - Nhạc hiệu

- 17h-17h - Phát sóng chương trình “Về ăn cơm”

18h00         - GTCT sáng mai

 

Thứ Ba, ngày 13/12/2016

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Quảng cáo

05h20         - Bản tin Giá cả thị trường

05h25         - Mục: Giới thiệu văn bản pháp luật

05h30         - CM: Tài nguyên và Môi trường

05h40         - Chương trình Văn nghệ

06h00         - GTCT trưa

         

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

- Quảng cáo

11h20         - Bản tin Giá cả thị trường

11h25         - Mục: Giới thiệu văn bản pháp luật

11h30         - CM: Tài nguyên và Môi trường

11h40         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

         

Buổi chiều   

17h00         - Nhạc hiệu

- 17h-17h - Phát sóng chương trình “Về ăn cơm”

18h00         - GTCT sáng mai

 

Thứ Tư, ngày 14/12/2016

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Quảng cáo

05h20         - Mục: Thông tin nông nghiệp

05h25         - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

05h30         - Cuộc sống đời thường

05h35         - CM: Dư địa chí

05h45         - Chương trình ca nhạc

06h00         - GTCT trưa

         

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

- Quảng cáo

11h20         - Mục: Thông tin nông nghiệp

11h25         - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

11h30         - Cuộc sống đời thường

11h35         - CM: Dư địa chí

11h45         - Chương trình ca nhạc

12h00         - GTCT chiều

         

Buổi chiều   

17h00         - Nhạc hiệu

- 17h-17h - Phát sóng chương trình “Về ăn cơm”

18h00         - GTCT sáng mai

 

Thứ Năm, ngày 15/12/2016

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Quảng cáo

05h20         - Mục: Nói không với thực bẩn

05h25         - Bản tin Giá cả thị trường

05h30         - Mục: Hỏi đáp pháp luật

05h35         - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND

05h45         - Chương trình Văn nghệ

06h00         - GTCT trưa

         

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

- Quảng cáo

11h20         - Mục: Nói không với thực bẩn

11h25         - Bản tin Giá cả thị trường

11h30         - Mục: Hỏi đáp pháp luật

11h35         - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND

11h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

         

Buổi chiều   

17h00         - Nhạc hiệu

- 17h-17h - Phát sóng chương trình “Về ăn cơm”

18h00         - GTCT sáng mai

 

Thứ Sáu, ngày 16/12/2016

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Quảng cáo

05h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

05h25         - Phóng sự: Đào tạo gắn với giải quyết việc làm sau 20 năm

05h35         - Trang địa phương

05h45         - Chương trình ca nhạc

06h00         - GTCT trưa

         

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

- Quảng cáo

11h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

11h25         - Phóng sự: Đào tạo gắn với giải quyết việc làm sau 20 năm

11h35         - Trang địa phương

11h45         - Chương trình ca nhạc

12h00         - GTCT chiều

         

Buổi chiều   

17h00         - Nhạc hiệu

- 17h-17h - Phát sóng chương trình “Về ăn cơm”

18h00         - GTCT sáng mai

 

Thứ Bảy, ngày 17/12/2016

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Quảng cáo

05h20         - Mục: Chống buôn lậu, gian lận TM hàng giả, BV người tiêu dùng

05h25         - CM: Lao động và Công đoàn

05h35         - CM: Lịch sử thế giới 

05h45         - Chương trình Văn nghệ

06h00         - GTCT trưa

         

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

- Quảng cáo

11h20         - Mục: Chống buôn lậu, gian lận TM hàng giả, BV người tiêu dùng

11h25         - CM: Lao động và Công đoàn

11h35         - CM: Lịch sử thế giới 

11h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

         

Buổi chiều   

17h00         - Nhạc hiệu

- 17h-17h - Phát sóng chương trình “Về ăn cơm”

18h00         - GTCT sáng mai

 

Chủ nhật, ngày 18/12/2016

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Quảng cáo

05h20         - Bản tin Giá cả thị trường

05h25         - Mục: Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

05h30         - Mục: Hỏi đáp pháp luật cho người lao động

05h35         - CM: Nông nghiệp, NT và Nông dân

05h45         - Chương trình Văn nghệ

06h00         - GTCT trưa

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

- Quảng cáo

11h20         - Bản tin Giá cả thị trường

11h25         - Mục: Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

11h30         - Mục: Hỏi đáp pháp luật cho người lao động

11h35         - CM: Nông nghiệp, NT và Nông dân

11h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

Buổi chiều   

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Quảng cáo  

17h20         - Điểm thời sự trong tuần

17h30         - CM: Khám phá thế giới

17h40         - Chương trình Văn nghệ

18h00         - GTCT sáng mai

Thứ Hai, ngày 19/12/2016

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Quảng cáo

05h20         - Mục: An toàn giao thông

05h25         - CM: Khuyến học, Khuyến tài

05h35         - CM: An ninh Vĩnh Phúc

05h45         - Chương trình ca nhạc

06h00         - GTCT trưa

         

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

- Quảng cáo

11h20         - Mục: An toàn giao thông

11h25         - CM: Khuyến học, Khuyến tài

11h35         - CM: An ninh Vĩnh Phúc

11h45         - Chương trình ca nhạc

12h00         - GTCT chiều

         

Buổi chiều   

17h00         - Nhạc hiệu

- 17h-17h - Phát sóng chương trình “Về ăn cơm”

18h00         - GTCT sáng mai

 

Thứ Ba, ngày 20/12/2016

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Quảng cáo

05h20         - Bản tin Giá cả thị trường

05h25         - Mục: Giới thiệu văn bản pháp luật

05h30         - CM: Giáo dục và Đào tạo

05h40         - Chương trình Văn nghệ

06h00         - GTCT trưa

         

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

- Quảng cáo

11h20         - Bản tin Giá cả thị trường

11h25         - Mục: Giới thiệu văn bản pháp luật

11h30         - CM: Giáo dục và Đào tạo

11h40         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

         

Buổi chiều   

17h00         - Nhạc hiệu

- 17h-17h - Phát sóng chương trình “Về ăn cơm”

18h00         - GTCT sáng mai

 

Thứ Tư, ngày 21/12/2016

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Quảng cáo

05h20         - Mục: Thông tin nông nghiệp

05h25         - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

05h30         - Cuộc sống đời thường

05h35         - CM: Vĩnh Phúc với phong trào thi đua yêu nước

05h45         - Chương trình ca nhạc

06h00         - GTCT trưa

         

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

- Quảng cáo

11h20         - Mục: Thông tin nông nghiệp

11h25         - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

11h30         - Cuộc sống đời thường

11h35         - CM: Vĩnh Phúc với phong trào thi đua yêu nước

11h45         - Chương trình ca nhạc

12h00         - GTCT chiều

         

Buổi chiều   

17h00         - Nhạc hiệu

- 17h-17h - Phát sóng chương trình “Về ăn cơm”

18h00         - GTCT sáng mai

 

Thứ Năm, ngày 22/12/2016

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Quảng cáo

05h20         - Mục: Nói không với thực bẩn

05h25         - Bản tin Giá cả thị trường

05h30         - Mục: Hỏi đáp pháp luật

05h35         - CM: Văn học nghệ thuật

05h45         - Chương trình Văn nghệ

06h00         - GTCT trưa

         

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

- Quảng cáo

11h20         - Mục: Nói không với thực bẩn

11h25         - Bản tin Giá cả thị trường

11h30         - Mục: Hỏi đáp pháp luật

11h35         - CM: Văn học nghệ thuật

11h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

         

Buổi chiều   

17h00         - Nhạc hiệu

- 17h-17h - Phát sóng chương trình “Về ăn cơm”

18h00         - GTCT sáng mai

 

Thứ Sáu, ngày 23/12/2016

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Quảng cáo

05h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

05h25         - Phóng sự: Nông nghiệp Vĩnh Phúc sau 20 năm tái lập

05h35         - CM: Cải cách hành chính

05h45         - CM: Hồn quê

06h00         - GTCT trưa

         

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

- Quảng cáo

11h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

11h25         - Phóng sự: Nông nghiệp Vĩnh Phúc sau 20 năm tái lập

11h35         - CM: Cải cách hành chính

11h45         - CM: Hồn quê

12h00         - GTCT chiều

         

Buổi chiều   

17h00         - Nhạc hiệu

- 17h-17h - Phát sóng chương trình “Về ăn cơm”

18h00         - GTCT sáng mai

 

Thứ Bảy, ngày 24/12/2016

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Quảng cáo

05h20         - Mục: Chống buôn lậu, gian lận TM hàng giả, BV người tiêu dùng

05h25         - CM: VP học tập và làm theo tấm gương ĐĐ Hồ Chí Minh

05h35         - CM: Khoa học và Công nghệ 

05h45         - Chương trình Văn nghệ

06h00         - GTCT trưa

         

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

- Quảng cáo

11h20         - Mục: Chống buôn lậu, gian lận TM hàng giả, BV người tiêu dùng

11h25         - CM: VP học tập và làm theo tấm gương ĐĐ Hồ Chí Minh

11h35         - CM: Khoa học và Công nghệ 

11h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

         

Buổi chiều   

17h00         - Nhạc hiệu

- 17h-17h - Phát sóng chương trình “Về ăn cơm”

18h00         - GTCT sáng mai

 

Chủ nhật, ngày 25/12/2016

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Quảng cáo

05h20         - Bản tin Giá cả thị trường

05h25         - Phổ biến kiến thức Y tế

05h30         - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc

05h40         - Chương trình Văn nghệ

06h00         - GTCT trưa

         

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

- Quảng cáo

11h20         - Bản tin Giá cả thị trường

11h25         - Phổ biến kiến thức Y tế

11h30         - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc

11h40         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

         

Buổi chiều   

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Quảng cáo  

17h20         - Điểm thời sự trong tuần

17h30         - CM: Du lịch bốn phương

17h40         - Chương trình Văn nghệ

18h00         - GTCT sáng mai

Thứ Hai, ngày 26/12/2016

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Quảng cáo

05h20         - Mục: An toàn giao thông

05h25         - CM: Phổ biến, giáo dục pháp luật

05h35         - CM: Văn hóa gia đình

05h45         - Chương trình ca nhạc

06h00         - GTCT trưa

         

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

- Quảng cáo

11h20         - Mục: An toàn giao thông

11h25         - CM: Phổ biến, giáo dục pháp luật

11h35         - CM: Văn hóa gia đình

11h45         - Chương trình ca nhạc

12h00         - GTCT chiều

         

Buổi chiều   

17h00         - Nhạc hiệu

- 17h-17h - Phát sóng chương trình “Về ăn cơm”

18h00         - GTCT sáng mai

 

Thứ Ba, ngày 27/12/2016

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Quảng cáo

05h20         - Bản tin Giá cả thị trường

05h25         - Mục: Giới thiệu văn bản pháp luật

05h30         - CM: Pháp luật và Đời sống

05h40         - Chương trình Văn nghệ

06h00         - GTCT trưa

         

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

- Quảng cáo

11h20         - Bản tin Giá cả thị trường

11h25         - Mục: Giới thiệu văn bản pháp luật

11h30         - CM: Pháp luật và Đời sống

11h40         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

         

Buổi chiều   

17h00         - Nhạc hiệu

- 17h-17h - Phát sóng chương trình “Về ăn cơm”

18h00         - GTCT sáng mai

 

Thứ Tư, ngày 28/12/2016

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Quảng cáo

05h20         - Mục: Thông tin nông nghiệp

05h25         - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

05h30         - Cuộc sống đời thường

05h35         - CM: Tài nguyên và Môi trường

05h45         - Chương trình ca nhạc

06h00         - GTCT trưa

         

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

- Quảng cáo

11h20         - Mục: Thông tin nông nghiệp

11h25         - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

11h30         - Cuộc sống đời thường

11h35         - CM: Tài nguyên và Môi trường

11h45         - Chương trình ca nhạc

12h00         - GTCT chiều

         

Buổi chiều   

17h00         - Nhạc hiệu

- 17h-17h - Phát sóng chương trình “Về ăn cơm”

18h00         - GTCT sáng mai

 

Thứ Năm, ngày 29/12/2016

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Quảng cáo

05h20         - Mục: Nói không với thực bẩn

05h25         - Bản tin Giá cả thị trường

05h30         - Mục: Hỏi đáp pháp luật

05h35         - CM: An toàn giao thông

05h45         - Chương trình Văn nghệ

06h00         - GTCT trưa

         

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

- Quảng cáo

11h20         - Mục: Nói không với thực bẩn

11h25         - Bản tin Giá cả thị trường

11h30         - Mục: Hỏi đáp pháp luật

11h35         - CM: An toàn giao thông

11h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

         

Buổi chiều   

17h00         - Nhạc hiệu

- 17h-17h - Phát sóng chương trình “Về ăn cơm”

18h00         - GTCT sáng mai

 

Thứ Sáu, ngày 30/12/2016

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Quảng cáo

05h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

05h25         - Phóng sự: Vĩnh Phúc – Điểm đến của các nhà đầu tư

05h35         - Câu chuyện trong tháng

05h45         - Chương trình ca nhạc

06h00         - GTCT trưa

         

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

- Quảng cáo

11h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

11h25         - Phóng sự: Vĩnh Phúc – Điểm đến của các nhà đầu tư

11h35         - Câu chuyện trong tháng

11h45         - Chương trình ca nhạc

12h00         - GTCT chiều

         

Buổi chiều   

17h00         - Nhạc hiệu

- 17h-17h – Phát sóng chương trình “Về ăn cơm”

18h00         - GTCT sáng mai

 

Thứ Bảy, ngày 31/12/2016

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Quảng cáo

05h20         - Điểm 10 sự kiện 2016

05h30         - Mục: Chống buôn lậu, gian lận TM hàng giả, BV người tiêu dùng

05h35         - CM: Lịch sử thế giới 

05h45         - Chương trình Văn nghệ

06h00         - GTCT trưa

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

- Quảng cáo

11h20         - Điểm 10 sự kiện 2016

11h30         - Mục: Chống buôn lậu, gian lận TM hàng giả, BV người tiêu dùng

11h35         - CM: Lịch sử thế giới  

11h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

Buổi chiều   

17h00         - Nhạc hiệu

- 17h-17h - Phát sóng chương trình “Về ăn cơm”

18h00         - GTCT sáng maiXem phản hồi

 
Tin khác