LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 2 NĂM 2017 (25/01/2017 16:11)

Xem lịch phát sóng ngày:

 

Thứ Tư, ngày 1/2/2017

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

05h20         - Phỏng vấn đầu năm

05h25         - CM: Tài nguyên và Môi trường

05h35         - CM: Câu chuyện trong tháng

05h45         - Chương trình Ca nhạc

06h00         - GTCT trưa

 

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Phỏng vấn đầu năm

11h25         - CM: Tài nguyên và Môi trường

11h35         - CM: Câu chuyện trong tháng

11h45         - Chương trình Ca nhạc

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Phóng sự: Cơ hội nào cho nông nghiệp VP năm 2017 (P. TSTH)

17h30         - CM: An toàn giao thông

17h40         - Chương trình Văn nghệ (Tăng 5 phút so ngày thường)

18h00         - GTCT sáng mai

 

Thứ Năm, ngày 2/2/2017

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

05h20         - Phóng sự: Cơ hội nào cho nông nghiệp VP năm 2017

05h30         - CM: An toàn giao thông

05h40         - Chương trình Văn nghệ

06h00         - GTCT trưa

 

Buổi Trưa  

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Phóng sự: Cơ hội nào cho nông nghiệp VP năm 2017

11h30         - CM: An toàn giao thông

11h40         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Bản tin giá cả thị trường

17h25         - Phóng sự: VP học tập, quán triệt Nghị quyết TW 4, khóa XII

17h35         - CM: An ninh Vĩnh Phúc

17h45         - Chương trình Ca nhạc

18h00         - GTCT sáng mai

 

Thứ Sáu, ngày 3/2/2017

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

05h20         - Bản tin giá cả thị trường

05h25         - Phóng sự: VP học tập, quán triệt Nghị quyết TW 4, khóa XII

05h35         - CM: An ninh Vĩnh Phúc

05h45         - Chương trình Ca nhạc

06h00         - GTCT trưa

 

Buổi Trưa  

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - Phóng sự: VP học tập, quán triệt Nghị quyết TW 4, khóa XII

11h35         - CM: An ninh Vĩnh Phúc

11h45         - Chương trình Ca nhạc

12h00         - GTCT chiều

 

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

17h25         - CM: Công nghiệp và Thương mại

17h35         - CM: Lịch sử thế giới 

17h45         - Chương trình Văn nghệ

18h00         - GTCT sáng mai

Thứ Bảy, ngày 4/2/2017

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

05h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

05h25         - CM: Công nghiệp và Thương mại

05h35         - CM: Lịch sử thế giới

05h45         - Chương trình Văn nghệ

06h00         - GTCT trưa

 

 

Buổi Trưa  

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - CM: Công nghiệp và Thương mại

11h35         - CM: Lịch sử thế giới

12h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Mục: Chống buôn lậu, gian lận TM, hàng giả, BV người tiêu dùng

17h25         - Bản tin Giá cả thị trường

17h30         - Mục: Hỏi đáp pháp luật

17h35         - CM: Đất và Người Vĩnh Phúc

17h45         - Chương trình Văn nghệ

18h00         - GTCT sáng mai

Chủ nhật, ngày 5/2/2017

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

05h20         - Mục: Chống buôn lậu, gian lận TM, hàng giả, BV người tiêu dùng

05h25         - Bản tin Giá cả thị trường

05h30         - Mục: Hỏi đáp pháp luật

05h35         - CM: Đất và Người Vĩnh Phúc

05h45         - Chương trình Văn nghệ

06h00         - GTCT trưa

 

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - Mục: Chống buôn lậu, gian lận TM, hàng giả, BV người tiêu dùng

11h30         - Mục: Hỏi đáp pháp luật

11h35         - CM: Đất và Người Vĩnh Phúc

11h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

17h20         - Điểm thời sự trong tuần 

17h30         - Mục: An toàn giao thông

17h35         - CM: Khám phá thế giới

17h45         - Chương trình Văn nghệ 

18h00         - GTCT sáng mai

Thứ Hai, ngày 6/2/2017

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

05h20         - Mục: An toàn giao thông

05h25         - Mục: Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

05h30         - Giới thiệu văn bản pháp luật

05h35         - CM: Khám phá thế giới

05h45         - Chương trình Văn nghệ

06h00         - GTCT trưa

 

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - Mục: Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

          - Giới thiệu văn bản pháp luật

11h35         - CM: Khám phá thế giới

11h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Mục: Người VN ưu tiên dùng hàng VN

17h25         - CM: Xây dựng Đảng

17h35         - Trang địa phương

17h45         - Chương trình Văn nghệ

18h00         - GTCT sáng mai

Thứ Ba, ngày 7/2/2017

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

05h20         - Mục: Người VN ưu tiên dùng hàng VN

05h25         - CM: Xây dựng Đảng

05h35         - Trang địa phương

05h45         - Chương trình Văn nghệ

06h00         - GTCT trưa

 

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - CM: Xây dựng Đảng

11h35         - Trang địa phương

11h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Mục: Bản tin giá cả thị trường

17h25         - CM: Thú y với chăn nuôi

17h35         - CM: Toàn dân PCCC

17h45         - Chương trình Ca nhạc

18h00         - GTCT sáng mai

Thứ Tư, ngày 8/2/2017

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

05h20         - Mục: Bản tin giá cả thị trường

05h25         - CM: Thú y với chăn nuôi

05h35         - CM: Toàn dân PCCC

05h45         - Chương trình Ca nhạc

06h00         - GTCT trưa

 

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - CM: Thú y với chăn nuôi

11h35         - CM: Toàn dân PCCC

11h45         - Chương trình Ca nhạc

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Mục: Thông tin nông nghiệp, nông thôn

17h25         - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn 

17h30         - Cuộc sống đời thường

17h35         - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc

17h45         - Chương trình Văn nghệ

18h00         - GTCT sáng mai

Thứ Năm, ngày 9/2/2017

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

05h20         - Mục: Thông tin nông nghiệp, nông thôn

05h25         - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn

05h30         - Cuộc sống đời thường

05h35         - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc

05h45         - Chương trình Văn nghệ

06h00         - GTCT trưa

 

Buổi Trưa  

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn

11h30         - Cuộc sống đời thường

11h35         - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc

11h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Bản tin giá cả thị trường

17h25         - Phóng sự: Đảm bảo cung cấp đủ nước phục vụ SX vụ Xuân 2017

17h35         - CM: Bạn nhà nông

17h45         - Chương trình Ca nhạc

18h00         - GTCT sáng mai

Thứ Sáu, ngày 10/2/2017

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

05h20         - Bản tin giá cả thị trường

05h25         - Phóng sự: Đảm bảo cung cấp đủ nước phục vụ SX vụ Xuân 2017

05h35         - CM: Bạn nhà nông

05h45         - Chương trình Ca nhạc

06h00         - GTCT trưa

 

Buổi Trưa  

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - Phóng sự: Đảm bảo cung cấp đủ nước phục vụ SX vụ Xuân 2017

11h35         - CM: Bạn nhà nông

11h45         - Chương trình Ca nhạc

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

17h25         - CM: Sức khỏe cho mọi người

17h35         - CM: Khoa học và Công nghệ 

17h45         - Chương trình Văn nghệ

18h00         - GTCT sáng mai

Thứ Bảy, ngày 11/2/2017

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

05h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

05h25         - CM: Dư địa chí

05h35         - CM: Sức khỏe cho mọi người

05h45         - Chương trình Văn nghệ

06h00         - GTCT trưa

 

Buổi Trưa  

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - CM: Dư địa chí

11h35         - CM: Sức khỏe cho mọi người

12h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Mục: Chống buôn lậu, gian lận TM, hàng giả, BV người tiêu dùng

17h25         - Bản tin Giá cả thị trường

17h30         - Mục: Hỏi đáp pháp luật

17h35         - Tác phẩm mới

17h45         - Chương trình Văn nghệ

18h00         - GTCT sáng mai

Chủ nhật, ngày 12/2/2017

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

05h20         - Mục: Chống buôn lậu, gian lận TM, hàng giả, BV người tiêu dùng

05h25         - Bản tin Giá cả thị trường

05h30         - Mục: Hỏi đáp pháp luật

05h35         - Tác phẩm mới

05h45         - Chương trình Văn nghệ

06h00         - GTCT trưa

 

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - Mục: Chống buôn lậu, gian lận TM, hàng giả, BV người tiêu dùng

11h30         - Mục: Hỏi đáp pháp luật

11h35         - Tác phẩm mới

11h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

17h20         - Điểm thời sự trong tuần 

17h30         - Mục: ATGT

17h35         - CM: Du lịch bốn phương

17h45         - Chương trình Văn nghệ 

18h00         - GTCT sáng mai

Thứ Hai, ngày 13/2/2017

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

05h20         - Mục: An toàn giao thông

05h25         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

05h30         - Giới thiệu văn bản pháp luật

05h35         - CM: Du lịch bốn phương

05h45         - Chương trình Văn nghệ

06h00         - GTCT trưa

 

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

          - Giới thiệu văn bản pháp luật

11h35         - CM: Du lịch bốn phương

11h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Mục: Người VN ưu tiên dùng hàng VN

17h25         - CM: CCB Vĩnh Phúc

17h35         - Ký sự phát thanh

17h45         - Chương trình Văn nghệ

18h00         - GTCT sáng mai

Thứ Ba, ngày 14/2/2017

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

05h20         - Mục: Người VN ưu tiên dùng hàng VN

05h25         - CM: CCB Vĩnh Phúc

05h35         - Ký sự phát thanh

05h45         - Chương trình Văn nghệ

06h00         - GTCT trưa

 

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - CM: CCB Vĩnh Phúc

11h35         - Ký sự phát thanh

11h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Mục: Bản tin giá cả thị trường

17h25         - CM: Tài nguyên và Môi trường

17h35         - CM: Dư địa chí

17h45         - Chương trình Ca nhạc

18h00         - GTCT sáng mai

Thứ Tư, ngày 15/2/2017

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

05h20         - Mục: Bản tin giá cả thị trường

05h25         - CM: Tài nguyên và Môi trường

05h35         - CM: Dư địa chí

05h45         - Chương trình Ca nhạc

06h00         - GTCT trưa

 

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - CM: Tài nguyên và Môi trường

11h35         - CM: Dư địa chí

11h45         - Chương trình Ca nhạc

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Mục: Thông tin nông nghiệp, nông thôn

17h25         - Mục: Nói không với thực bẩn

17h30         - Cuộc sống đời thường

17h35         - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND

17h45         - Chương trình Văn nghệ

18h00         - GTCT sáng mai

Thứ Năm, ngày 16/2/2017

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

05h20         - Mục: Thông tin nông nghiệp, nông thôn

05h25         - Mục: Nói không với thực bẩn

05h30         - Cuộc sống đời thường

05h35         - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND

05h45         - Chương trình Văn nghệ

06h00         - GTCT trưa

 

Buổi Trưa  

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - Mục: Nói không với thực bẩn

11h30         - Cuộc sống đời thường

11h35         - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND

11h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Bản tin giá cả thị trường

17h25         - Phóng sự: Vĩnh Phúc triển khai dồn thửa, đổi ruộng

17h35         - CM: Lao động và Công đoàn

17h45         - Chương trình Ca nhạc

18h00         - GTCT sáng mai

Thứ Sáu, ngày 17/2/2017

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

05h20         - Bản tin giá cả thị trường

05h25         - Phóng sự: Vĩnh Phúc triển khai dồn thửa, đổi ruộng

05h35         - CM: Lao động và Công đoàn

05h45         - Chương trình Ca nhạc

06h00         - GTCT trưa

 

Buổi Trưa  

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - Phóng sự: Vĩnh Phúc triển khai dồn thửa, đổi ruộng

11h35         - CM: Lao động và Công đoàn

11h45         - Chương trình Ca nhạc

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

17h25         - Trang địa phương

17h35         - CM: Lịch sử thế giới 

17h45         - Chương trình Văn nghệ

18h00         - GTCT sáng mai

Thứ Bảy, ngày 18/2/2017

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

05h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

05h25         - Trang địa phương

05h35         - CM: Lịch sử thế giới

05h45         - Chương trình Văn nghệ

06h00         - GTCT trưa

 

Buổi Trưa  

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - Trang địa phương

11h35         - CM: Lịch sử thế giới

12h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Mục: Chống buôn lậu, gian lận TM hàng giả, BV người tiêu dùng

17h25         - Bản tin Giá cả thị trường

17h30         - Mục: Hỏi đáp pháp luật cho Người lao động

17h35         - CM: Nông nghiệp, NT và ND

17h45         - Chương trình Văn nghệ

18h00         - GTCT sáng mai

Chủ nhật, ngày 19/2/2017

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

05h20         - Mục: Chống buôn lậu, gian lận TM hàng giả, BV người tiêu dùng

05h25         - Bản tin Giá cả thị trường

05h30         - Mục: Hỏi đáp pháp luật cho Người lao động

05h35         - CM: Nông nghiệp, NT và ND

05h45         - Chương trình Văn nghệ

06h00         - GTCT trưa

 

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - Mục: Chống buôn lậu, gian lận TM hàng giả, BV người tiêu dùng

11h30         - Mục: Hỏi đáp pháp luật cho Người lao động

11h35         - CM: Nông nghiệp, NT và ND

11h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

17h20         - Điểm thời sự trong tuần 

17h30         - Mục: An toàn giao thông

17h35         - CM: Khám phá thế giới

17h45         - Chương trình Văn nghệ 

18h00         - GTCT sáng mai

Thứ Hai, ngày 20/2/2017

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

05h20         - Mục: An toàn giao thông

05h25         - Mục: Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

05h30         - Giới thiệu văn bản pháp luật

05h35         - CM: Khám phá thế giới

05h45         - Chương trình Văn nghệ

06h00         - GTCT trưa

 

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - Mục: Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

          - Giới thiệu văn bản pháp luật

11h35         - CM: Khám phá thế giới 

11h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Mục: Người VN ưu tiên dùng hàng VN

17h25         - CM: Khuyến học, khuyến tài

17h35         - CM: An ninh Vĩnh Phúc

17h45         - Chương trình Văn nghệ

18h00         - GTCT sáng mai

Thứ Ba, ngày 21/2/2017

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

05h20         - Mục: Người VN ưu tiên dùng hàng VN

05h25         - CM: Khuyến học, khuyến tài

05h35         - CM: An ninh Vĩnh Phúc

05h45         - Chương trình Văn nghệ

06h00         - GTCT trưa

 

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - CM: Khuyến học, khuyến tài

11h35         - CM: An ninh Vĩnh Phúc

11h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Bản tin giá cả thị trường

17h25         - CM: Giáo dục và Đào tạo

17h35         - CM: Văn học nghệ thuật

17h45         - Chương trình Ca nhạc

18h00         - GTCT sáng mai

Thứ Tư, ngày 22/2/2017

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

05h20         - Bản tin giá cả thị trường

05h25         - CM: Giáo dục và Đào tạo

05h35         - CM: Văn học nghệ thuật

05h45         - Chương trình Ca nhạc

06h00         - GTCT trưa

 

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - CM: Giáo dục và Đào tạo

11h35         - CM: Văn học nghệ thuật

11h45         - Chương trình Ca nhạc

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Mục: Thông tin nông nghiệp, nông thôn

17h25         - Mục: Nói không với thực bẩn

17h30         - Cuộc sống đời thường

17h35         - Ký sự phát thanh

17h45         - Chương trình Văn nghệ

18h00         - GTCT sáng mai

Thứ Năm, ngày 23/2/2017

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

05h20         - Mục: Thông tin nông nghiệp, nông thôn

05h25         - Mục: Nói không với thực bẩn

05h30         - Cuộc sống đời thường

05h35         - Ký sự phát thanh

05h45         - Chương trình Văn nghệ

06h00         - GTCT trưa

 

Buổi Trưa  

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - Mục: Nói không với thực bẩn

11h30         - Cuộc sống đời thường

11h35         - Ký sự phát thanh

11h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Bản tin giá cả thị trường

17h25         - Phóng sự: Tín ngưỡng thờ Mẫu ở Vĩnh Phúc

17h35         - CM: Cải cách hành chính

17h45         - Chương trình Ca nhạc

18h00         - GTCT sáng mai

Thứ Sáu, ngày 24/2/2017

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

05h20         - Bản tin giá cả thị trường

05h25         - Phóng sự: Tín ngưỡng thờ Mẫu ở Vĩnh Phúc

05h35         - CM: Cải cách hành chính

05h45         - Chương trình Ca nhạc

06h00         - GTCT trưa

 

Buổi Trưa  

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - Phóng sự: Tín ngưỡng thờ Mẫu ở Vĩnh Phúc

11h35         - CM: Cải cách hành chính

11h45         - Chương trình Ca nhạc

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

17h25         - CM: VP học tập và làm theo tấm gương ĐĐ HCM

17h35         - CM: Khoa học và Công nghệ 

17h45         - Chương trình Văn nghệ

18h00         - GTCT sáng mai

Thứ Bảy, ngày 25/2/2017

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

05h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

05h25         - CM: VP học tập và làm theo tấm gương ĐĐ HCM

05h35         - CM: Khoa học và Công nghệ 

05h45         - Chương trình Văn nghệ

06h00         - GTCT trưa

 

Buổi Trưa  

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - CM: VP học tập và làm theo tấm gương ĐĐ HCM

11h35         - CM: Khoa học và Công nghệ 

12h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Mục: Chống buôn lậu, gian lận TM hàng giả, BV người tiêu dùng

17h25         - Bản tin Giá cả thị trường

17h30         - Mục: Hỏi đáp pháp luật

17h35         - CM: Quốc phòng VP

17h45         - Chương trình Văn nghệ

18h00         - GTCT sáng mai

Chủ nhật, ngày 26/2/2017

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

05h20         - Mục: Chống buôn lậu, gian lận TM hàng giả, BV người tiêu dùng

05h25         - Bản tin Giá cả thị trường

05h30         - Mục: Hỏi đáp pháp luật

05h35         - CM: Quốc phòng VP

05h45         - Chương trình Văn nghệ

06h00         - GTCT trưa

 

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - Mục: Chống buôn lậu, gian lận TM hàng giả, BV người tiêu dùng

11h30         - Mục: Hỏi đáp pháp luật

11h35         - CM: Quốc phòng VP

11h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

17h20         - Điểm thời sự trong tuần 

17h30         - Mục: An toàn giao thông

17h35         - CM: Du lịch bốn phương

17h45         - Chương trình Văn nghệ 

18h00         - GTCT sáng mai

Thứ Hai, ngày 27/2/2017

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

05h20         - Mục: An toàn giao thông

05h25         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

05h30         - Giới thiệu văn bản pháp luật

05h35         - CM: Du lịch bốn phương

05h45         - Chương trình Văn nghệ

06h00         - GTCT trưa

 

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

          - Giới thiệu văn bản pháp luật

11h35         - CM: Du lịch bốn phương

11h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Mục: Người VN ưu tiên dùng hàng VN

17h25         - CM: Văn hóa và Gia đình

17h35         - Ký sự phát thanh

17h45         - Chương trình Văn nghệ

18h00         - GTCT sáng mai

Thứ Ba, ngày 28/2/2017

 

Buổi sáng  

05h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

05h20         - Mục: Người VN ưu tiên dùng hàng VN

05h25         - CM: Văn hóa và Gia đình

05h35         - Ký sự phát thanh

05h45         - Chương trình Văn nghệ

06h00         - GTCT trưa

 

Buổi trưa   

11h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết 

11h20         - Điểm báo trong ngày

11h25         - CM: Văn hóa và Gia đình

11h35         - Ký sự phát thanh

11h45         - Chương trình Văn nghệ

12h00         - GTCT chiều

 

Buổi chiều 

17h00         - Nhạc hiệu

- Bản tin thời sự

- Dự báo thời tiết

17h20         - Bản tin giá cả thị trường

17h25         - CM: Hồn quê

17h35         - Câu chuyện trong tháng

17h45         - Chương trình Ca nhạc

18h00         - GTCT sáng maiXem phản hồi

 
Tin khác