Để hàng Việt chinh phục người Việt (15/10/2019 09:14)

Theo Ban chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh, thời gian qua Ban chỉ đạo các cấp trong tỉnh đã tổ chức triển khai cuộc vận động một cách sâu rộng, tạo được sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân. Các doanh nghiệp Việt được tạo điều kiện sản xuất kinh doanh trong môi trường thuận lợi, nâng cao uy tín, chất lượng thương hiệu sản phẩm, hàng hóa, thu hút và tạo được niềm tin với người tiêu dùng.

Sau 10 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, toàn tỉnh đã tổ chức gần 100 hội chợ thương mại, kích cầu tiêu dùng, 56 phiên chợ bán hàng Việt, 270 chương trình đưa hàng việt về nông thôn, miền núi và bán hàng lưu động tại các huyện, thành phố. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách để khuyến khích các doanh nghiệp và định hướng người tiêu dùng. Đồng thời, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trong phân phối, tiêu thụ hàng hóa, mở rộng thị trường được chú trọng thực hiện

Xây dựng nền văn hóa tiêu dùng với sản phẩm trong nước đã giúp người tiêu dùng có cơ hội tỉm hiểu, nhận biết các sản phẩm trong nước và sản phẩm của các vùng miền. Doanh nghiệp được tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, kích thích phát triển sản xuất. Thực tế có nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn nghiên cứu mở rộng quy mô sản xuất những sản phẩm đặc trưng và hình thành vùng sản xuất tập trung.

Để cuộc vận động ngày càng phát huy hiệu quả, ban Chỉ đạo các cấp trong tỉnh tiếp tục xây dựng và triển khai nhiều nội dung trọng tâm nhằm xây dựng nét đẹp trong văn hóa tiêu dùng của người Việt.

Hiện nay, áp lực cạnh tranh tại thị trường là rất lớn do nhiều Hiệp định thương mại giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới được ký kết. Do đó, bên cạnh sự hỗ trợ của nhà nước, bản thân doanh nghiệp Việt cũng cần chủ động nâng cao sức cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ.

Tạ Hương

 Xem phản hồi

 
Tin khác