Thay đổi thói quen tiêu dùng (05/11/2019 09:40)

Hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ trong tỉnh đã thực hiện nhiều hoạt động, làm cầu nối, tiếp sức đưa sản phẩm hàng Việt Nam đến gần hơn với người tiêu dùng.

Trong năm 2019, các cấp hội liên hiệp phụ nữ đã triển khai nhiều giải pháp, tổ chức các hoạt động nhằm góp phần thay đổi nhận thức về hàng nội địa, thói quen tiêu dùng, mua sắm của cán bộ, hội viên phụ nữ nói riêng và nhân dân trong tỉnh nói chung. Đồng thời thúc đẩy sản xuất và kinh doanh hàng hóa của doanh nghiệp trong nước. Cùng với việc vận động hội viên phụ nữ tích cực mua hàng Việt, các cấp hội phụ nữ còn tổ chức truyền thông, tọa đàm, tập huấn, giao lưu, kết nối nhà sản xuất với người tiêu dùng; phối hợp tuyên truyền, giới thiệu về sản phẩm, hàng hóa Việt Nam.

Hàng năm, các cấp hội đã động viên phụ nữ tham gia bình chọn sản phẩm hàng Việt Nam được người tiêu dùng ưa thích. Mặt khác, thông qua các hiệp hội và câu lạc bộ nữ doanh nhân, các cấp hội đã phối hợp, tổ chức nhiều hoạt động, hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất do nữ làm chủ để nâng cao kiến thức, kỹ năng khởi sự kinh doanh và quản lý doanh nghiệp. Đến nay, sau 10 năm triển khai thực hiện với nhiều giải pháp và các hoạt động thiết thực, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã được đông đảo các tầng lớp phụ nữ hưởng ứng, hình thành và củng cố ý thức, trách nhiệm của hội viên, phụ nữ và nhân dân trong sản xuất và tiêu dùng hàng Việt. 

 Thu ThủyXem phản hồi

 
Tin khác