Xây dựng thương hiệu Việt qua chương trình OCOP (19/08/2019 17:11)

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được tỉnh Vĩnh Phúc triển khai thực hiện với  mục tiêu phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh sản phẩm truyền thống, sản phẩm có thế mạnh ở địa phương đạt chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân. Thực hiện chương trình OCOP, huyện Tam Dương đã chủ động triển khai kế hoạch, đăng ký sản phẩm nhằm phát huy lợi thế, tiềm năng của địa phương và coi đây là một trong những giải pháp nhằm đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trên địa bàn huyện.

Hiện nay huyện Tam Dương  đã hình thành được nhiều vùng sản xuất tập trung, có nhiều sản phẩm nông nghiệp hàng hóa đặc trưng, duy trì và phát triển được nhiều sản phẩm truyền thống. Các sản phẩm này đã được biết đến và tiêu thụ rộng rãi ở nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh. Cụ thể như: Vùng sản xuất rau an ăn lá tại các xã Vân Hội, Duy Phiên; vùng sản xuất dưa chuột tại xã An Hòa, Hướng Đạo, thị trấn Hợp Hòa... Trên địa bàn huyện đã thành lập được các HTX sản xuất sản phẩm rau đạt tiêu chuẩn VietGAP như: HTX rau an toàn Vĩnh Phúc - tại xã Kim Long, HTX dịch vụ nông nghiệp kinh doanh hàng nông sản - xã An Hòa; Cơ sở sản xuất rau, hoa thị trấn Hợp Hòa... Các sản phẩm này đã có chỗ đứng nhất định tại thị trường trong tỉnh cũng như có mặt tại một số hệ thống siêu thi lớn trên cả nước. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi để các xã  trên địa bàn huyện thực hiện đề án mỗi xã một sản phẩm từ việc đăng ký sản phẩm; xác định và phát triển sản phẩm, dịch vụ OCOP; xây dựng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm OCOP; xúc tiến thương mại sản phẩm.

Ngay sau khi có kế hoạch của UBND huyện Tam Dương về thực hiện chương trình OCOP, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ nông nghiệp Trung Kiên đóng trên địa bàn thị trấn Hợp Hòa đã đăng ký các sản phẩm rau, quả VietGAP của đơn vị để phát triển chuỗi giá trị sản phẩm theo chương trình OCOP. Để sản phẩm thực sự mang giá trị vùng miền, công ty đang có kế hoạch xây dựng và phát triển thương hiệu nhằm tạo niềm tin với người tiêu dùng.

Thực hiện hiệu quả chương trình OCOP sẽ góp phần hoàn thiện quy trình sản xuất, phát triển chuỗi giá trị các sản phẩm đặc sản địa phương từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm trên thị trường. Từ đó, đưa các sản phẩm địa phương tới thương hiệu quốc gia. 

Tạ Hương

 Xem phản hồi

 
Tin khác