Duy trì trật tự an toàn giao thông cần giải pháp quyết liệt hơn (27/10/2019 08:40)

Sau hơn 2 năm các cấp, các ngành ra quân giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông, lập lại kỷ cương trật tự an toàn giao thông theo kế hoạch số 1919 của UBND tỉnh, bên cạnh đại đa số người dân có ý thức chấp hành thì vẫn còn nhiều trường hợp cố tình vi phạm. Thực trạng này đặt ra cho chính quyền các địa phương cần có giải pháp kiên quyết hơn nữa để chấm dứt tình trạng người dân tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. 

Hiện nay, hầu hết các xã, thị trấn của huyện Bình Xuyên đều diễn ra tình trạng người dân vi phạm, tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, trong đó tập trung nhiều ở các địa phương như thị trấn Hương Canh, xã Thiện Kế, Đạo Đức, Hương Sơn, Tân Phong, Quất Lưu. Các hộ dân sinh sống ven các tuyến đường vô tư bày bán hàng hóa, đặt biển quảng cáo lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Để giải quyết tình trạng này, cùng với thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, chính quyền các địa phương thường xuyên cử lực lượng tuần tra phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm.

Nhiều hộ dân tại thị trấn Hương Canh tái lấn chiếm hành lang giao thông, chính quyền địa phương đã ra quân giải tỏa, xong các hộ dân vẫn cố tình vi phạm, khiến chính quyền địa phương gặp khó khăn trong quá trình giải tỏa vi phạm.

Còn tại xã Đạo Đức, để giải tỏa vi phạm hành lành lang giao thông, chính quyền xã đã tổ chức nhiều đợt ra quân, giải tỏa vi phạm, đặc biệt là trên tuyến quốc lộ 2 qua địa bàn bàn xã, nhưng do ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người dân chưa cao nên cứ sau mỗi đợt ra quân nhiều hộ dân lại tái lấn chiếm hành lang giao thông.

Thực tế qua công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông tại các địa phương cho thấy, mặc dù chính quyền các địa phương đã tập trung thực hiện các giải pháp giải tỏa hành lang giao thông. Song tình trạng người dân tái lấn chiếm hành lang giao thông vẫn còn diễn ra. Nếu chính quyền các địa phương không có các giải pháp quyết liệt hơn nữa thì công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị, đảm bảo mỹ quan và trật tự an toàn giao thông sẽ khó thực hiện được./.

 Văn Hải  Xem phản hồi

 
Tin khác