Tăng cường giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư (08/04/2020 17:01)

Mặt bằng sạch là một trong những yếu tố quan trọng để thu hút đầu tư phát triển kinh tế -xã hội địa phương. Vì vậy, công tác giải phóng mặt bằng được huyện Vĩnh Tường rất quan tâm, tập trung chỉ đạo các ban, ngành, đơn vị đẩy nhanh thực hiện, bàn giao mặt bằng sạch cho các dự án, góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư trên địa bàn.

Trên địa bàn huyện Vĩnh Tường còn một số dự án trọng điểm đang gặp khó khăn trong thu hồi đất do vướng mắc liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng gồm: Cụm công nghiệp Đồng Sóc; Khu công nghiệp Chấn Hưng; Khu Trung tâm thương mại và nhà ở Phúc Sơn giai đoạn 2; Khu đất dịch vụ, đất đấu giá, đất giãn dân đồng Nếp, xã Vũ Di; dự án khu chợ đầu mối nông sản, hệ thống kho vận và Khu đô thị thương mại Vĩnh Tường.

Để tháo gỡ khó khăn trong quá trình thu hồi đất triển khai các dự án, huyện Vĩnh Tường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án; Kiên quyết thực hiện các phương án cưỡng chế đối với các trường hợp cố tình chây ỳ không thực hiện các quyết định thu hồi đất khi đã đầy đủ thủ tục, hồ sơ.

Với phương châm vận vận động Nhân dân là đối tượng nào, hình thức đó, quan tâm đảm bảo lợi ích chính đáng của Nhân dân, đi đôi với nâng cao ý thức trách nhiệm, tạo sự đồng thuận cao của nhân dân đối với công tác giải phóng mặt bằng. Đồng thời, lấy MTTQ và các tổ chức đoàn thể là nòng cốt, tuyên truyền, vận động, thuyết phục đoàn viên, hội viên của mình hưởng ứng, ủng hộ chủ trương giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm trong huyện. Kết quả sau khi tuyên truyền vận động đã có hàng trăm hộ dân ở các dự án nhận tiền đền bù, với diện tích hàng chục ha.

Với việc đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch góp phần thu hút đầu tư, chuyển đổi cơ cấu kinh tế từ thuần nông sang hướng công nghiệp, dịch vụ của huyện Vĩnh Tường trong tương lai./.

Đặng ThưởngXem phản hồi

 
Tin khác