Trách nhiệm của nhà trường trong phòng chống bạo lực học đường (28/04/2019 15:09)

Hiện nay, tình trạng bạo lực học đường đang có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp, trở thành điểm nóng báo động trong ngành Giáo dục và Đào tạo. Để có môi trường giáo dục lành mạnh, trong lúc này, gia đình, nhà trường và toàn xã hội phải chung tay ngăn chặn với nạn bạo lực học đường.

Trong tiết học ngoại khóa với chủ đề phòng chống bạo lực học đường tại lớp 8A, Trường THCS Yên Đồng, huyện Yên Lạc thường được cô Nguyễn Thị Hải Hậu phân tích cho các em những hành vi như thế nào được coi bạo lực học đường và các biện pháp phòng chống bạo lực học đường. Buổi ngoại khóa là dịp để cô và trò gần gũi, thấu hiểu và chia sẻ mọi khúc mắc, những khó khăn các em  thường gặp phải trong cuộc sống.

Cùng với đó, Nhà trường đã lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức chấp hành pháp luật, kiến thức về bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường cho học sinh.

Gắn trách nhiệm, ký cam kết thi đua đối với từng cán bộ, giáo viên khi để xẩy ra bạo lực học đường tại lớp mình chủ nhiệm cũng là cách làm hiệu quả được Trường THCS Yên Đồng triển khai trong phòng chống bạo lực học đường.

Hiện nay, vấn đề bạo lực học đường diễn biến rất phức tạp không ngoại trừ ở bất kỳ cấp nào, địa phương nào, đặc biệt ở bậc học mầm non vấn đề ngược đãi với trẻ em cần được quan tâm.  

Đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện trường hợp giáo viên bạo lực học đường với các em học. Tuy nhiên, vấn đề này cũng không thể chủ quan, do vậy, các nhà trường đã và đang vào cuộc tích cực trong công tác phòng chống bạo lực học đường.

Bạo lực học đường hiện nay không còn là nhiệm vụ cấp bách của mỗi nhà trường mà cần sự chung tay của toàn xã hội đẩy lùi nhằm xây dựng môi trường giáo dục thân thiện an toàn./.

 Nguyễn Toàn  

                                                                                                Xem phản hồi

 
Tin khác