Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc - Dấu ấn nửa nhiệm kỳ (03/02/2019 21:20)

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, phát triển; Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đại hội đã cụ thể hóa mục tiêu nhiệm vụ các nghị quyết của Trung ương Đảng, Chính phủ, quốc hội thành các chương trình, mục tiêu hành động cụ thể, phấn đấu đến năm 2020, Vĩnh Phúc cơ bản hoàn thành hạ tầng khung đô thị tiến tới trở thành thành phố Vĩnh Phúc vào những năm 20 của thế kỷ XXI. Nhìn lại nửa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Vĩnh Phúc đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo đà để hoàn thành đạt và vượt mức các mục tiêu nghị quyết Đại hội đã đề ra.       

Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã thống nhất cao đối với các mục tiêu công tác xây dựng Đảng, phát triển KTXH trong nhiệm kỳ, trong đó xác định các mũi đột phá chiến lược là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững. Nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; đổi mới mô hình tăng trưởng; xây dựng Vĩnh Phúc trở thành một trong những trung tâm công nghiệp, du lịch của vùng và cả nước; tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chuyển đổi lao động nông thôn. 

Cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã dồn sức thực hiện nghị quyết Đại hội bằng những chương trình hành động cụ thể và đạt được những thành tựu quan trọng, trong đó có những chỉ tiêu tăng cao so với mặt bằng chung của các địa phương trong khu vực với 9/23 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đại hội; 2 chỉ tiêu vượt mục tiêu đại hội đến năm 2020; 7 chỉ tiêu vượt mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra hàng năm. Trong đó, Tốc độ tăng trưởng kinh tế 3 năm 2016-2018 tăng bình quân 7,81%, so với kế hoạch là 7 đến 7,5%/năm, cao hơn so với bình quân chung cả nước.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp dịch vụ, giảm tỷ trọng nông lâm nghiệp thủy sản. Giai đoạn 2015-2018, tỷ trọng ngành công nghiệp xây dựng tăng từ 59,7% lên 60,7%; ngành dịch vụ tăng từ 30,5% lên 31,3%; ngành nông lâm nghiệp thủy sản giàm từ 9,8% xuống còn 8%. Tốc độ tăng thu ngân sách 3 năm giai đoạn 2016-2018 đạt 2%/năm. Năm 2018 thu ngân sách của tỉnh đạt gần 33.000 tỷ đồng, là năm có số thu ngân sách cao nhất trong nửa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Tỷ lệ thu ngân sách nhà nước/GRDP hàng năm đạt trên 29%, vượt mục tiêu đại hội 6%, trong đó thu nội địa chiếm trên 85% tổng thu.

Trong điều kiện thiên tai thường xuyên xảy ra và những khó khăn về thị trường tiêu thụ nông sản, nhưng sản xuất nông nghiệp của tỉnh qua nửa nhiệm kỳ vẫn đạt được những kết quả quan trọng. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 3,29%, giá trị sản xuất/1ha canh tác tăng gần 6% so với đầu nhiệm kỳ. Trồng trọt đang từng bước chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, trong đó sản phẩm thanh long lõi đỏ là sản phẩm nông nghiệp đầu tiên của tỉnh đã được chỉ dẫn địa lý và xuất xứ nguồn gốc, được Úc cấp mã vùng cho 40ha, bước đầu xuất khẩu được hơn 10 tấn thanh long lõi đỏ sang Úc và Hồng Kông.

Nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao gắn với thị trường đã xuất hiện. Tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo việc thí điểm dồn thửa đổi ruộng tại huyện Vĩnh Tường và đang chỉ đạo triển khai nhân rộng trên địa bàn tỉnh. Thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 2 huyện Yên Lạc và Bình Xuyên đã đạt chuẩn NTM, 2 thành phố Vĩnh Yên, Phúc Yên xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; 114/112 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Với kết quả trên, Vĩnh Phúc là tỉnh đứng thứ 2 cả nước về xây dựng nông thôn mới.

Mặc dù tình hình kinh tế trong nước và thế giới gặp nhiều khó khăn, song công nghiệp của tỉnh trong nửa nhiệm kỳ qua vẫn giữ được nhịp độ tăng trưởng cao, khẳng định vai trò nền tảng của nền kinh tế. Giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng tăng bình quân trên 12%/năm, trong đó giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng bình quân trên 10%, vượt mục tiêu nghị quyết Đại hội. Hầu hết các sản phẩm công nghiệp chủ yếu đều tăng, công nghiệp hỗ trợ đã hình thành và từng bước phát triển tốt như ngành công nghiệp hỗ trợ ô tô, xe máy, điện tử.

Công tác thu hút, xúc tiến đầu tư đạt nhiều kết quả tích cực. Trong nửa nhiệm kỳ, tỉnh đã thu hút mới 120 dự án FDI và 85 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đăng ký gần 1,3 tỷ USD; thu hút mới 140 dự án DDI và 42 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng số vốn hơn 33.000 tỷ đồng, vượt mục tiêu nghị quyết Đại hội gần 20.000 tỷ đồng. Cùng với việc tích cực hoàn thiện hạ tầng các KCN: Sông Lô II, Bình Xuyên II, Thái Hòa, Liễn Sơn giai đoạn I, cụm công nghiệp Đồng Sóc, trong năm 2018, Nhà đầu tư Sumitomo Nhật Bản đã tổ chức khánh thành giai đoạn I và chuẩn bị đầu tư giai đoạn II KCN Thăng Long Vĩnh Phúc hứa hẹn sẽ tạo nên động lực thu hút đầu tư của tỉnh, đặc biệt là thu hút các doanh nghiệp tiềm năng của Nhật Bản đầu tư vào Vĩnh Phúc. Trong nửa nhiệm kỳ, lần đầu tiên, Hội nghị xúc tiến đầu tư với chủ đề: Vĩnh Phúc - tiềm năng cơ hội đầu tư đã được UBND tỉnh tổ chức thu hút đông đảo các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia. Nhiều cam kết đầu tư vào tỉnh Vĩnh Phúc đã được ký kết.

Nửa nhiệm kỳ vừa qua. huy động vốn đầu tư phát triển đạt mục tiêu Đại hội đề ra. Đến năm 2018, tổng vốn đầu tư đạt gần 31.000 tỷ đồng, bình quân 3 năm tăng 9,7%/năm. Tỷ lệ huy động vốn đầu tư phát triển/GRDP hàng năm đạt trên 32% vượt mục tiêu đại hội từ 2 đến 7%/năm. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Vĩnh Phúc luôn được cải thiện qua từng năm cho thấy nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở trong việc tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, tạo mọi điều kiện thu hút doanh nghiệp đầu tư tại Vĩnh Phúc. Nhiều năm liền, Vĩnh Phúc được Phòng công nghiệp và thương mại Việt Nam xếp trong nhóm tốt và rất tốt trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Việc triển khai các công trình trọng điểm là những dấu ấn trong nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các sở ngành liên quan, chủ đầu tư các dự án công trình trọng điểm của tỉnh đẩy nhanh tiến độ dự án. Công trình Chợ Vĩnh Yên đã hoàn thành và đưa vào sử dụng tạo diện mạo mới cho đô thị Vĩnh Yên 120 năm tuổi. 2 công trình trọng điểm khác là dự án nhà điều trị nội trú Bệnh viện đa khoa tỉnh và dự án Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc đang được chủ đầu tư và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công; nhiều hạng mục đã vượt tiến độ đề ra và phấn đấu bàn giao công trình vào sử dụng trong năm 2019.

Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, Vĩnh Phúc cơ bản hoàn thành hạ tầng khung đô thị, tiến tới trở thành thành phố Vĩnh Phúc vào những năm 20 của thế kỷ XXI theo tinh thần nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, 3 năm qua Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách và ưu tiên nguồn lực cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại, tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 04 về tập trung xây dựng hoàn thiện hệ kết cấu hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2025; trong đó giai đoạn 2016 - 2018 toàn tỉnh huy động được trên 85.000 tỷ đồng cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị. Riêng năm 2018, Vĩnh Phúc dành trên 30.000 tỷ đồng cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, vượt 3,3% so với mục tiêu Nghị quyết. Đến nay Phúc Yên đã được công nhận là Thành phố trực thuộc tỉnh. TP Vĩnh Yên đang nỗ lực hoàn thành các tiêu chí của đô thị loại I, hướng tới đô thị xanh, phát triển bền vững.

Đa dạng hóa các nguồn lực để đầu tư, phát triển hạ tầng du lịch; ưu tiên phát triển các dịch vụ du lịch chất lượng cao, xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng kết hợp với quảng bá, xúc tiến và hợp tác liên kết du lịch vùng, khu vực và quốc tế. Đây là những nỗ lực của tỉnh trong nửa nhiệm kỳ vừa qua để đưa du lịch Vĩnh tiếp tục có bước phát triển, trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế. Lượng khách du lịch đến với Vĩnh Phúc tăng bình quân 15%/năm. Riêng năm 2018, Vĩnh Phúc đón 5,2 triệu lượt khách du lịch, tăng 15% so với năm 2017, trong đó khách quốc tế đạt 37.000 lượt khách, tăng 20%. Tổng doanh thu từ du lịch đạt trên 1.670 tỷ đồng.

Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm và tiếp tục có những bước phát triển mới. Đối với lĩnh vực giáo dục, ngành giáo dục và đào tạo đã tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả nhiệm vụ đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo theo tinh thần nghị quyết 29, BCH TƯ Đảng khóa XI. Cơ sở vật chất trường học và đội ngũ giáo viên được tăng cường theo hướng chuẩn hóa, công tác phân luồng học sinh sau THCS được thực hiện tốt; tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt trên 90% và là 1 trong 2 địa phương dẫn đầu cả nước về tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia. Cũng trong nửa nhiệm kỳ đại hội, ngành giáo dục đào tạo đã sắp xếp lại tổ chức bộ máy trường học theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục.

Lĩnh vực y tế được tỉnh quan tâm đặc biệt. Năm 2016, Tỉnh ủy đã ban hành nghị quyết 03 về phát triển sự nghiệp y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân, được cụ thể hóa thành nhiều đề án, chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện, qua đó góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn. Công tác y tế dự phòng, các chương trình y tế quốc gia được triển khai hiệu quả. Cơ sở vật chất trang thiết bị y tế được đầu tư theo hướng hiện đại. Đến nay, Vĩnh Phúc đã có 10,05 bác sĩ/vạn dân, vượt mục tiêu nghị quyết. Thực hiện đề án 01 của BTV tỉnh ủy, Ngành y tế đã sắp xếp lại tổ chức bộ máy và giảm được 26 đầu mối so với năm 2014. Ngành y tế tỉnh cũng là đơn vị tiên phong xây dựng và triển khai Đề án thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc giai đoạn 2019-2021. Việc tự chủ góp phần phát huy khả năng của các cơ sở y tế góp phần thực hiện chủ trương xã hội hoá cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao, từng bước giảm dần bao cấp từ ngân sách nhà nước; nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được quan tâm. Đến năm 2018, tỷ lệ lao động qua đào tạo của Vĩnh Phúc đạt trên 70%. Trong nửa nhiệm kỳ, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 7,3 vạn lao động, bình quân hàng năm giải quyết việc làm cho trên 2,4 vạn lao động, vượt mục tiêu nghị quyết Đại hội. Công tác giảm nghèo được triển khai tích cực. Đến hết năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2%, bình quân mỗi năm giảm 1% hộ nghèo, đạt mục tiêu nghị quyết đại hội. Các phong trào đền ơn đáp nghĩa, thực hiện chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt.

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được đẩy mạnh. Chỉ thị 11 của BTV tỉnh ủy tiếp tục được cấp ủy, chính quyền quán triệt và phát huy hiệu quả trong thực tiễn cuộc sống. Đến nay, 100% các địa phương đã quy hoạch đất để xây dựng thiết chế văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa, thôn làng khu phố văn hóa đạt và vượt mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra.

Với sức hút của vùng đất giàu truyền thống lịch sử và văn hóa, trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, Vĩnh Phúc là nơi đăng cai nhiều sự kiện văn hóa, thể thao lớn của đất nước và khu vực như: Liên hoan ca múa nhạc Asean; Ngày hội văn hóa thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ X và đón nhận bằng UNESCO công nhận kéo co là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại; vòng chung kết Cuộc thi sáng tạo Robocon Việt Nam lần thứ XVII; giải bóng chuyền hạng A toàn quốc, vòng loại, bảng A. Tỉnh luôn quan tâm đầu tư phát triển thể thao thành tích cao. Các vận động viên Vĩnh Phúc đã tham dự nhiều giải thể thao toàn quốc và khu vực và đạt thành tích cao, tiêu biểu như VĐV Trương Thị Phương đã xuất sắc dành 4 huy chương, trong đó có 1 huy chương vàng tại Giải Cúp Canoeing vô địch châu Á 2016; vận động viên Phùng Thị Lan Hương dành huy chương vàng, phá kỷ lục quốc gia ở nội dung 10m súng hơi nữ tại Giải tay súng xuất sắc quốc gia năm 2017. Đoàn thể thao Vĩnh Phúc đã giành  9 huy chương vàng, 7 huy chương bạc, 13 huy chương đồng tại đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII.

Thực hiện nghị quyết 39/2015 của Bộ chính trị, nghị quyết 18, 19 của BCH TƯ Đảng khóa XII, Vĩnh Phúc là tỉnh đi đầu cả nước trong việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã cụ thể hóa bằng nhiều đề án, nghị quyết, chương trình hành động, trong đó BTV tỉnh ủy đã ban hành và thực hiện hiệu quả đề án 01/2016, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 31. Sau hơn 2 năm thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, Vĩnh Phúc đã hoàn thành được 99/111 nhiệm vụ Đề án 01 của Ban thường vụ Tỉnh ủy, trong đó, nhiều nhiệm vụ vượt chỉ tiêu đề ra. Toàn tỉnh đã giảm 176 đầu mối cấp phòng và tương đương trực thuộc các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp tỉnh, cấp huyện; tinh giản được trên 1.500 biên chế và giảm trên 10.700 người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn. Vĩnh Phúc cũng là một trong những tỉnh tiên phong của cả nước thực hiện Đề án Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; qua đó giảm được 6 đầu mối cấp phòng, đơn vị; giảm 6 chức danh trưởng phòng và một số chức danh phó trưởng phòng; đảm bảo tinh gọn bộ máy các cơ quan Đảng. Kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, từ năm 2016 đến nay, Vĩnh Phúc đã tiết kiệm được gần 200 tỷ đồng cho ngân sách.

Quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo tăng cường nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng. Cụ thể hóa nghị quyết đại hội, chỉ trong nửa nhiệm kỳ, tỉnh ủy, BTV tỉnh ủy đã ban hành 5 nghị quyết chuyên đề, 26 chỉ thị, 20 kết luận, 20 chương trình hành động, 6 đề án, 17 thông tri trên các lĩnh vực để lãnh đạo nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển các lĩnh vực kinh tế xã hội, củng cố an ninh quốc phòng. Bên cạnh đó, Đảng bộ tỉnh còn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết TƯ 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng gắn với chỉ thị 03, 05 của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức nghiêm túc việc kiểm điểm tập thể, cá nhân hàng năm theo tinh thần nghị quyết trung ương 4 khóa XI, XII.

Công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo được thực hiện đồng bộ trong Đảng và xã hội, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong Đảng bộ, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh được đổi mới theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực được dư luận cán bộ đảng viên quan tâm như: công tác cán bộ, quản lý sử dụng đất đai, tài chính, ngân sách, đầu tư công; phòng chống tham nhũng.

Công tác dân dận của Đảng bộ tỉnh được đổi mới theo hướng sát dân, sát cơ sở. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được tăng cường. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Tỉnh ủy đã quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh bằng việc ban hành đề án 04 về nâng cao chất lượng chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh giai đoạn 2017-2020 và kết luận 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn hiện nay. Trong đó tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi ủy, chi bộ, thực hiện tốt việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng. Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm của Đảng bộ tỉnh bình quân đạt gần 95%; tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân đạt trên 87%, vượt mục tiêu nghị quyết đại hội. Công tác phát triển Đảng viên được chú trọng, bình quân 3 năm giai đoạn 2015 đến nay mỗi năm kết nạp được gần 2.500 đảng viên, vượt mục tiêu đại hội đề ra.

Phát huy tinh thần đổi mới và sáng tạo, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã thực hiện quy chế chất vấn trong Đảng và chất vấn của cấp ủy viên tại các kỳ họp Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, thể hiện tinh thần dân chủ, không có vùng cấm. Điều đó đã tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động thông qua công tác chỉ đạo, điều hành và những kết quả đã đạt được.  Nhìn lại nửa nhiệm kỳ qua, bên cạnh những dấu ấn nổi bật trong xây dựng Đảng, phát triển KTXH, Đảng bộ, chính quyền các cấp trong tỉnh thẳng thắn nhận diện một số khó khăn, thách thức cũng như một số chỉ tiêu chưa đạt hoặc đạt ở mức thấp so với mục tiêu nghị quyết Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mong muốn tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục phát huy tình thần, tuy duy đổi mới, sáng tạo của người dân Vĩnh Phúc. Đây cũng chính là những gợi mở để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc phấn đấu hoàn thành mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Phấn khởi về những thành quả đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua, với sự đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, cải cách mạnh mẽ trong tư duy và hành động của Đảng bộ, chính quyền các cấp, sự đồng thuận, chung sức đồng lòng của cộng đồng doanh  nghiệp và các tầng lớp nhân dân, Vĩnh Phúc sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra./.

Ngọc AnhXem phản hồi

 
Tin khác