Nhớ về Tết Độc lập đầu tiên của dân tộc 2/9/1945 (20/08/2016 11:38)Xem phản hồi