Hội nghị giao ban công tác đóng quân canh phòng quý I/2019 (24/04/2019 15:45)

Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức hội nghị giao ban công tác đóng quân canh phòng quý 1 và hiệp đồng ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2019.

Năm 2019, dự báo tình hình thời tiết, khí hậu thủy văn sẽ có những diễn biến hết sức phức tạp khó lường. Để chủ động ứng phó sự cố thiên tai, bão lụt có thể xảy ra, Bộ CHQS tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị trực thuộc, các đơn vị đóng quân trên địa bàn cần quán triệt nghiêm túc các Chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phối hợp hiệp đồng, bổ sung, điều chỉnh các kế hoạch của đơn vị mình phù hợp với thực tiễn; đồng thời tổ chức tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong phòng chống thiên tai, nhất là đối với các xã trên đê, các xã ở gần hồ đập, sông suối; làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương, đảm bảo “4 tại chỗ” trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn bảo đảm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

Lê MinhXem phản hồi

 
Tin khác