Quân khu 2 kiểm tra công tác hậu cần tại Bộ CHQS tỉnh (21/11/2018 16:12)

Đoàn công tác Cục hậu cần, Quân khu 2 do đồng chí đại tá Nguyễn Hữu Trung - Cục trưởng Cục hậu cần làm trưởng có buổi làm việc với Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác hậu cần năm 2018.

Năm 2018, Bộ CHQS tỉnh đã được triển khai kịp thời Chỉ lệnh về công tác hậu cần của Quân khu và địa phương trong toàn lực lượng, hoàn thành đúng theo kế hoạch đề ra. Công tác bảo đảm cho nhiệm vụ Sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm túc, an toàn về mọi mặt; đảm hậu cần đầy đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Đời sống của bộ đội luôn ổn định, từng bước có cải thiện tốt hơn năm trước.

Qua kiểm tra thực tế tại Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị, đồng chí đại tá Nguyễn Hữu Trung đã biểu dương và ghi nhận những thành tích mà Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị đã đạt được, đồng thời đề nghị Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị trong thời gian tới cần phải tập trung làm tốt việc duy trì nghiêm lượng dự trữ vật chất, trang bị hậu cần cho các nhiệm vụ Sẵn sàng chiến đấu theo chỉ lệnh số 58 của tư lệnh Quân khu 2; xây dựng và hoàn thiện thế trận hậu cần - kỹ thuật, đề án xây dựng căn cứ hậu cần - kỹ thuật trong khu vực phòng thủ tỉnh Vĩnh Phúc làm điểm cho Quân khu./.

Bộ CHQS tỉnhXem phản hồi