Vĩnh Phúc: Dấu ấn công tác Quân sự, Quốc phòng địa phương năm 2018 (21/12/2018 09:40)

Năm 2018, lực lượng vũ trang trong tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng và bảo vệ nhân dân. Cơ quan Quân sự các cấp đã thực hiện tốt chức năng tham mưu lãnh, chỉ đạo xây dựng LLVT vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Cơ quan quân sự từ tỉnh đến cơ sở đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ công tác quân sự quốc phòng. Công tác xây dựng lực lượng, bao gồm cả lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên luôn được chú trọng. Tổ chức biên chế các đơn vị dân quân tự vệ theo đúng biểu biên chế quy định; duy trì nghiêm hoạt động của Tổ dân quân thường trực, phối hợp đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Lực lượng vũ trang tỉnh duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Cán bộ, chiến sĩ luôn sẵn sàng ứng trực, xử lý các tình huống xảy ra, bảo vệ an toàn cho nhân dân và các công trình trọng điểm. Đặc biệt, LLVT tỉnh tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả hai Đề án về: “Xây dựng khu vực phòng thủ” và “Phòng thủ dân sự” của tỉnh.

Trong công tác huấn luyện, lực lượng vũ trang tỉnh đã tổ chức huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Đồng thời, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy. Đánh giá kết quả huấn luyện năm 2018 cho các đối tượng 100% đạt yêu cầu, trên 80% đạt khá, giỏi. Nhiều đơn vị hoàn thành xuất sắc trong công tác huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu, điển hình Đại đội thiết giáp 27, Bộ CHQS tỉnh.

Trong công tác tuyển quân, với phương châm chỉ đạo “công bằng, dân chủ, công khai”, qúa trình tuyển chọn, giao lệnh gọi nhập ngũ của tỉnh năm 2018 được tiến hành chặt chẽ, không có tình trạng khiếu kiện. Toàn tỉnh giao đủ 1.950 tân binh, không có trường hợp nào đổi bù, chất lượng tân binh cao hơn năm trước. Đặc biệt năm qua, LLVT tỉnh tham mưu tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tam Dương, huyện Yên Lạc và thành phố Vĩnh Yên và diễn tập ứng phó lụt bão, tìm kiếm cứu nạn huyện Sông Lô. Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Yên Lạc năm 2018 gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng. Giai đoạn 2, chuẩn bị tác chiến phòng thủ, thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ, kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, bảo đảm tác chiến phòng thủ. Giai đoạn 3, thực hành tác chiến phòng thủ. Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Yên Lạc năm 2018 được đánh giá thành công, hoàn thành tốt nhiệm vụ mục đích và yêu cầu đề ra. Trong đó, điểm công tác chuẩn bị của huyện đạt 9,2 điểm; vận hành cơ chế đạt 8,8 điểm, xếp loại xuất sắc.

Thực hiện cuộc vận động: “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, năm 2018, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ kết hợp với thực hiện hiệu quả công tác dân vận, kết quả cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh giúp dân vệ sinh hàng 100km đường thôn, làng bản và tu sửa nghĩa trang liệt sỹ, tu sửa nhà ở cho gia đình chính sách, gia đình neo đơn.

Phát huy kết quả đạt được và truyền thống quê hương Vĩnh Phúc cách mạng anh hùng, năm 2019, LLVT tỉnh tiếp tục quán triệt tốt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Lê MinhXem phản hồi

 
Tin khác