Điểm sự kiện tuần 2/2018 (14/01/2018 19:00)

[13/1] UBND tỉnh và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện thỏa thuận hợp tác và cam kết giữa UBND tỉnh Vĩnh Phúc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Lê Duy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; huyện, thành, thị trong tỉnh.

Để thực hiện tốt hơn thỏa thuận hợp tác và cam kết giữa UBND tỉnh với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trong năm 2018 và những năm tiếp theo, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao hơn nữa chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; cam kết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; đảm bảo sự minh bạch trong thực hiện cam kết, phát huy cao nhất trách nhiệm của mỗi cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tiếp tục giúp đỡ Vĩnh Phúc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh; hỗ trợ Vĩnh Phúc trong thực hiện các hoạt động kết nối, xúc tiến thu hút đầu tư.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc đề nghị Vĩnh Phúc tiếp tục hợp tác với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, phản ánh kịp thời kiến nghị của doanh nghiệp; nâng cao chỉ số cải cách hành chính các sở, ngành, huyện, thành, thị và tính chuyên nghiệp trong hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư.

[13/1] Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Lê Duy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành ghi nhận và đánh giá cao kết quả Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đạt được và đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền, đặc biệt là phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp đối với các cấp chính quyền. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành mong muốn các doanh nghiệp trong tỉnh tiếp tục đồng hành và có đóng góp nhiều ý kiến với tỉnh trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, xây dựng cơ chế chính sách; tích cực lao động, sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tỉnh sẵn sàng chia sẻ, đồng hành, tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

[12/1] Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 05/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận cơ sở thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa” và triển khai nhiệm vụ công tác dân vận năm 2018. Đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Bá Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Vinh yêu cầu các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đánh giá khách quan những việc làm được và chưa làm được, tìm ra nguyên nhân và rút kinh nghiệm, bổ sung vào các nhiệm vụ, giải pháp về công tác dân vận ở cơ sở nói chung và công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh năm 2018 nói riêng, góp phần đưa công tác dân vận phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời kỳ mới.

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Bá Huy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội cần thực hiện tốt nhiệm vụ công tác dân vận năm 2018 và những năm tiếp theo, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Trong đó cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác dân vận; tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận của chính quyền, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế dân vận của hệ thống chính trị; tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở; tiếp tục phát động và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

[11/1] Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Bùi Thế Đức, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Ngô Khánh Lân, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Văn Vinh yêu cầu ngành Tuyên giáo tỉnh cần tập trung bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, nắm chắc tình hình, nâng cao năng lực dự báo, kịp thời phát hiện những vấn đề mới nảy sinh, giải quyết các vấn đề nóng bức xúc của nhân dân. Chỉ đạo, tổ chức tốt việc tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Trung ương 6 về tinh gọn bộ máy tổ chức, tinh giản biên chế, Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết số 22 và số 31 của HĐND tỉnh. Sớm xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Tuyên giáo trong tình hình mới”.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Huy Vĩnh tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Ban Tuyên giáo Trung ương đồng thời nhấn mạnh: Năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, định hướng nội dung thông tin báo chí, tăng cường công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội; bám sát thực tiễn để tham mưu cho cấp ủy Đảng các cấp chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa giáo; các mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh, các địa phương trong năm 2018…

[11/1] Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Bình ghi nhận và đánh giá cao kết quả ngành kiểm sát Vĩnh Phúc đạt được trong năm 2017 và đề nghị ngành tiếp tục thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đấu tranh phòng chống tham nhũng; tổ chức thi hành kịp thời các đạo luật mới và các văn bản liên quan; làm tốt nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật; nâng cao chất lượng kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự. Tăng cường sự phối hợp với cơ quan liên quan trong việc giải quyết dứt điểm các vụ việc được dư luận quan tâm.

[9/1] Ban An toàn giao thông tỉnh, Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc và Công ty Honda Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ phát động Chiến dịch an toàn giao thông cùng Honda Việt Nam. Tới dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn; lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Phát biểu tại Lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đề nghị các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là Ban An toàn giao thông tỉnh, Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc, ngành Giáo dục và đào tạo, các cơ quan truyền thông của tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với Công ty Honda Việt Nam trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, trường học và trong các khu công nghiệp. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn cũng đề nghị Công ty Honda Việt Nam tiếp tục có những hoạt động an sinh xã hội, tuyên truyền về an toàn giao thông, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tại nạn giao thông, nâng cao ý thức văn hóa giao thông trên địa bàn tỉnh.

[8/1] UBND tỉnh triển khai công tác Tư pháp - Thi hành án dân sự năm 2018. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang, Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang đề nghị Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh tập trung triển khai thực hiện hiệu quả công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật; quan tâm đổi mới, nâng cao hiệu quả tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn. Đồng thời, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực như: tư pháp, hộ tịch, nhằm phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục triển khai Luật Hộ tịch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bổ trợ tư pháp; tích cực triển khai thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy. Đối với Cục Thi hành án dân sự, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang yêu cầu đơn vị cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn, giải quyết, xử lý dứt điểm các vụ việc còn tồn tại; tăng cường phối hợp với các ngành trong khối nội chính để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ đề ra.

 

Nhật MinhXem phản hồi

 
Tin khác