Khóa học “Kỹ thuật phát hiện các sai sót về chính sách thuế giá trị gia tăng” (22/07/2019 16:55)

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh vừa phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức khóa học “Kỹ thuật phát hiện các sai sót về chính sách thuế giá trị gia tăng” cho các  học viên là đại diện lãnh đạo và kế toán của các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại khóa học, các học viên đã được tìm hiểu 3 nội dung chính gồm: Sai sót về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, bị trả lại hàng, bị mất, tổn thất do thiên tai, do cá nhân gây ra, bị vượt định mức tiêu hao theo chính sách thuế hiện hành; Sai sót khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào do hóa đơn giá trị gia tăng bị sai; Sai sót khấu trừ thuế giá trị gia tăng trong thanh toán, áp dụng tỷ giá phân bổ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo chính sách thuế.

Cùng với đó, các học viên và giảng viên đã đưa ra các tình huống thực tế để cùng nhau trao đổi thảo luận, đưa ra các biện pháp xử lý, từ đó, áp dụng vào thực tiễn tại công ty, doanh nghiệp của mình, để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.

Phương Liên

 Xem phản hồi

 
Tin khác