Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất điều hành (10/08/2020 17:25)

Ngân hàng Nhà nước vừa giảm một loạt lãi suất điều hành với mức giảm 0,2-0,5%/năm. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh tín dụng 6 tháng đầu năm tăng thấp và khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp giảm do ảnh hưởng từ dịch Covid-19.

Theo đó, lãi suất áp dụng cho tiền gửi dự trữ bắt buộc và vượt dự trữ bắt buộc bằng tiền đồng giảm 0,5 điểm phần trăm xuống còn 0,5% một năm. Mức lãi suất tiền gửi của Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại Ngân hàng Nhà nước giảm còn 0,8% một năm. Lãi suất tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc là 0%/năm. Trong bối cảnh hiện nay, việc giảm lãi suất dự trữ bắt buộc và không bắt buộc khi gửi tại Ngân hàng Nhà nước sẽ khuyến khích các ngân hàng cho vay ra thị trường, từ đó thúc đẩy tăng trưởng tín dụng.

Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước vẫn giữ nguyên tỉ lệ dự trữ bắt buộc là 3%. Quyết định này sẽ giúp Ngân hàng Nhà nước thuận lợi trong kiểm soát lạm phát về lâu dài nhưng trước mắt sẽ hạn chế khả năng tạo ra nguồn vốn rẻ để hỗ trợ doanh nghiệp./.

Mai AnhXem phản hồi

 
Tin khác