Người dân đồng tình với mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân (25/05/2020 18:37)

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đã và đang tác động không nhỏ đến nền kinh tế, ảnh hưởng đến hoạt động thu ngân sách Nhà nước, Chính phủ điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân được đánh giá sẽ góp phần chia sẻ khó khăn với người nộp thuế.

Theo đó, trong năm 2020 mức giảm trừ gia cảnh sẽ nâng từ 9 triệu lên 11 triệu đồng/tháng, người phụ thuộc nâng từ 3,6 triệu lên 4,4 triệu đồng/tháng. Với việc điều chỉnh này, khoảng 1 triệu người đang phải nộp thuế TNCN ở mức đầu tiên sẽ không phải nộp nữa. Vì như trước đây luật quy định mức giảm trừ gia cảnh là 9 triệu đồng, nếu người nộp thuế có 2 người phụ thuộc, thì tổng thu nhập trên 16,2 triệu đồng/tháng sẽ phải nộp thuế TNCN. Nhưng theo điều chỉnh mới, thì cá nhân có thu nhập trên 19,8 triệu đồng mới phải nộp thuế TNCN. Với mức điều chỉnh giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân, những người làm công ăn lương đều cho rằng rất phù hợp trong bối cảnh như hiện nay, nhất là khi nền kinh tế đang chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Việc nâng mức giả trừ gia cảnh cho người nộp thuế sẽ làm giảm thu ngân sách nhà nước, nhưng đây được cho là chính sách hợp lý cả về mặt “lý lẫn tình”.

Hà GiangXem phản hồi

 
Tin khác