Tháo gỡ khó khăn cho khách hàng doanh nghiệp (13/05/2019 08:56)

Với mục đích hỗ trợ các dự án đầu tư phát triển thuộc một số ngành, lĩnh vực, chương trình kinh tế ưu tiên và các khu vực khó khăn cần khuyến khích, những năm qua, Quỹ Đầu tư phát triển và bảo lãnh tín dụng tỉnh đã hỗ trợ cho nhiều doanh nghiệp trên địa bàn vay vốn mở rộng đầu tư, đảm bảo tiến độ thi công các công trình.

Năm 2019, Quỹ Đầu tư phát triển và bảo lãnh tín dụng tỉnh đã có nhiều đổi mới trong hoạt động, mở rộng đối tượng có nhu cầu vay vốn và bảo lãnh tín dụng. Đến hết tháng 4/2019, Quỹ Đầu tư phát triển và bảo lãnh tín dụng tỉnh đang cho 20 khách hàng vay vốn với tổng số vốn 52,5 tỷ đồng.

Cùng với đó, Ban Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển và bảo lãnh tín dụng thường xuyên tổ chức các hội nghị tiếp thu các ý kiến từ phía doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng, giúp khách hàng phát triển bền vững.

Thời gian tới, Quỹ đầu tư phát triển và bảo lãnh tín dụng đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền quảng bá hoạt động. Tiếp tục đôn đốc khách hàng thực hiện nghiêm các hợp đồng cấp bảo lãnh tín dụng; tăng cường thẩm định dự án và thực hiện nghiêm túc việc lập hồ sơ xét duyệt cho vay dự án. 

Đặng ThưởngXem phản hồi

 
Tin khác