Thu hút vốn FDI vượt chỉ tiêu kế hoạch năm (06/05/2019 09:06)

Trong 4 tháng đầu năm, tỉnh Vĩnh Phúc đã thu hút được 36 dự án FDI với tổng số vốn trên 300 triệu USD và 9 dự án DDI với tổng số vốn đăng ký 320 tỷ đồng, vượt 8% kế hoạch cả năm 2019.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp triển khai dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh; chỉ đạo các công ty phát triển hạ tầng đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu công nghiệp theo tiến độ đã được UBND tỉnh phê duyệt; mời gọi các nhà đầu tư; thường xuyên tập hợp các ý kiến phản ánh, nguyện vọng từ phía doanh nghiệp trong khu công nghiệp nhằm tham mưu cho UBND tỉnh có cơ chế, chính sách, kế hoạch trợ giúp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cũng như giải quyết các yêu cầu của doanh nghiệp được kịp thời.

Đặng ThưởngXem phản hồi

 
Tin khác