Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh đạt trên 73.600 tỷ đồng (13/05/2019 09:00)

Nhằm đảm bảo công tác thanh khoản và đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ phát triển kinh tế của địa phương, từ đầu năm đến nay, các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã làm tốt công tác huy động tiền gửi trong nhân dân, tiền gửi của các tổ chức kinh tế.

Tính đến nay, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt hơn 73.600 tỷ đồng, tăng 6,7% so với cuối năm 2018. Trong đó, huy động bằng VNĐ chiếm hơn 60.600 tỷ đồng, huy động bằng ngoại tệ chiếm 13.000 tỷ đồng. Một số tổ chức tín dụng có nguồn tăng trưởng tốt so với cuối năm 2018 như: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Vĩnh Phúc; Ngân hàng TMCP Công thương Phúc Yên; Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT chi nhánh Vĩnh Phúc. Mặt bằng lãi suất huy động của các tổ chức tín dụng những tháng đầu năm 2019 duy trì ổn định, phổ biến ở mức 0,5 - 1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,3 - 5,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5,3 - 6,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn trên 12 tháng ở mức 6,5 - 7,3%/năm.

Nguồn vốn huy động tăng, cùng với mặt bằng lãi suất được duy trì ổn định, đã và đang tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp vay vốn hoạt động sản xuất kinh doanh.

 Hải ĐăngXem phản hồi

 
Tin khác