Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công huyện Vĩnh Tường đạt thấp (12/11/2019 08:50)

Tính đến hết tháng hết tháng 10 năm 2019, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của huyện Vĩnh Tường mới đạt 41%, vì vậy nhiều giải pháp đang được huyện triển khai nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Năm 2019, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Vĩnh Tường được giao hơn 763 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến hết tháng 10/2019, huyện mới giải ngân được 312 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 41%. Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn năm 2019, huyện Vĩnh Tường đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng, đôn đốc các nhà thầu tranh thủ thời tiết nắng ráo đẩy nhanh tiến độ thi công; dứt điểm hoàn thành quyết toán đối với những dự án đã hoàn thành, thường xuyên rà soát điều hành linh hoạt nguồn vốn để nâng cao tỷ lệ giải ngân trong năm 2019.

 Phương LiênXem phản hồi

 
Tin khác