Vốn doanh nghiệp đăng ký mới tăng trên 15% (13/05/2019 09:04)

Từ đầu năm đến nay, Vĩnh Phúc đã ghi nhận những kết quả khả quan trong công tác thu hút đầu tư với số vốn doanh nghiệp đăng ký mới tăng trên 15%.

Để đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, tỉnh đã nỗ lực quyết tâm thực hiện hiệu quả cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đăng ký thành lập mới cũng như quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh; tăng cường các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đất đai, vốn ưu đãi, đào tạo lao động… Đồng thời, các cơ quan chức năng của tỉnh luôn đồng hành chia sẻ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp phát triển theo quy định của pháp luật. Nhờ đó, tính đến nay, toàn tỉnh có trên 9.900 doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh, với tổng số vốn đăng ký đạt trên 90 nghìn tỷ đồng. Riêng 4 tháng đầu năm 2019, đã có trên 350 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký đạt gần 2.700 tỷ đồng, tăng trên 15% so với cùng kỳ năm 2018.

Hải ĐăngXem phản hồi

 
Tin khác