Hiệu quả lò đốt rác (02/12/2018 10:43)

Việc xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ lò đốt đã và đang được các địa phương áp dụng bởi nó có ưu điểm vượt trội so với việc xử lý rác bằng phương pháp chôn lấp, mô hình lò đốt rác bước đầu đã phát huy hiệu quả, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Trong những năm qua, bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, các cấp, ngành của huyện Sông Lô đã tập trung các nguồn lực cho công tác vệ sinh môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới nhằm góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế bền vững ở các địa phương trên địa bàn huyện. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về môi trường đã được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm, từ đó đã góp phần làm thay đổi nhận thức, thay đổi hành vi của mọi người trong cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường. Đến nay, 100% các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều đã có HTX có chức năng dịch vụ về môi trường hoặc tổ vệ sinh môi trường; cơ bản các xã, thị trấn đều đã có địa điểm bãi xử lý rác thải theo quy định.

Cùng với sự tăng trưởng kinh tế với tốc độ cao trong những năm vừa qua thì tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện ngày càng bị ảnh hưởng. Lượng rác thải sinh hoạt phát sinh ngày càng nhiều, rác thải sau thu gom chủ yếu mới xử lý bằng biện pháp chôn lấp, hoặc đốt, vì vậy quá trình thu gom và xử lý rác còn chưa được triệt để.

Nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải một cách hữu hiệu, UBND huyện Sông Lô đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ lắp đặt 04 lò đốt rác bằng công nghệ cao, xử lý bằng khí đốt tự nhiên tại các xã: Đồng Quế, Đồng Thịnh, Hải Lựu và Đức Bác. Sau thời gian áp dụng, mô hình đã phát huy hiệu quả rõ rệt, rất phù hợp với việc xử lý rác thải sinh hoạt ở các vùng nông thôn trên địa bàn.

Theo Phòng TN&MT huyện Sông Lô, lò đốt rác công nghệ mới có nhiều tính ưu việt là không sử dụng điện, khí gas hay xăng dầu để hoạt động mà dùng chính rác thải khô, nilon để làm mồi đốt, kết hợp với các van điều chỉnh được thiết kế để điều chỉnh lưu lượng trong lò đốt. Khi đốt, nhiệt độ trong lò có thể đạt tới 650 độ C đến 1.000 độ C giúp rác cháy nhanh chóng. Khi đưa công nghệ lò đốt vào hoạt động, công suất xử lý hiện nay đạt khoảng 5 tấn/ngày, bước đầu đã giải quyết được những bức xúc về xử lý rác thải, đem lại cảnh quan, môi trường trong lành cho huyện. Để cải tạo môi trường nông thôn, góp phần đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới, mô hình lò đốt rác thải sinh hoạt nông thôn tại tỉnh ta nên tiếp tục được nhân rộng./.

Lê DũngXem phản hồi

 
Tin khác