Ý Đảng - Lòng dân (11/06/2019 09:43)

Ngày 22/3/2019 Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã ban hành Thông báo số 1661-TB/TU thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương triển khai thí điểm và huy động Nhân dân tham gia xây dựng, cải tạo hệ thống cống, rãnh thoát nước khắc phục ô nhiễm môi trường tại các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Để triển khai việc cải tạo, nâng cấp hệ thống cống, rãnh có hiệu quả, UBND tỉnh đã thống nhất lựa chọn xã Nghĩa Hưng và xã Tam Phúc huyện Vĩnh Tường triển khai mô hình thí điểm đầu tư xây dựng, cải tạo hệ thống cống, rãnh thoát nước thải trong khu dân cư, từ đó làm điểm, nhân rộng trên quy mô toàn tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy Vĩnh Tường đã ban hành Văn bản số 720-CV/HU, UBND huyện ban hành Văn bản số 113/TB-UBND về việc triển khai chủ trương làm điểm xây dựng hệ thống cống, rãnh thoát nước thải; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ huyện đã trực tiếp đi khảo sát, nắm bắt tình hình thực tế công tác triển khai; các khâu, các bước xây dựng hệ thống cống, rãnh thoát nước thải.

Tại xã Nghĩa Hưng và xã Tam Phúc, cấp ủy, chính quyền đã quán triệt đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương, kế hoạch triển khai thực hiện của tỉnh, huyện, xã về thực hiện mô hình thí điểm xây dựng, cải tạo hệ thống cống, rãnh thoát nước thải trong khu dân cư; tổ chức điều tra, khảo sát, thống kê hiện trạng các tuyến rãnh thoát nước để lựa chọn xây dựng, cải tạo các tuyến phù hợp.

Tổng chiều dài cống rãnh cần xây dựng mới, cải tạo của 2 xã là: 30km. Trong đó:

+ Xã Tam Phúc: Tổng số rãnh thoát nước trên địa bàn phải xây dựng mới và phải cải tạo, sửa chữa trong khu dân cư là 11,3km; trong đó: Rãnh phải cải tạo, sửa chữa là 4,31km, rãnh phải xây dựng mới là là 6,99 km.

+ Xã Nghĩa Hưng: Tổng số rãnh thoát nước trên địa bàn phải xây dựng mới và phải cải tạo, sửa chữa trong khu dân cư là 18,7 km; trong đó: Rãnh phải cải tạo, sửa chữa là 13,3 km, rãnh phải xây dựng mới là 5,4 km.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền các xã tích cực tuyên truyền, vận động người dân đồng tình, ủng hộ chương trình, tham gia đóng góp xây dựng hệ thống cống, rãnh tiêu thoát nước; UB MTTQ các xã, chi bộ các thôn, các tổ dân cư tổ chức họp bàn công khai, dân chủ về cách thức làm, chọn đơn vị thi công, giám sát thi công. Trong quá trình triển khai các bước, các khâu, đông đảo nhân dân các thôn làm điểm đồng thuận với chủ trương xây dựng hệ thống cống, rãnh thoát nước thải để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đời sống nhân dân được nâng lên.

Đầu tháng 4/2019, xã Nghĩa Hưng và xã Tam Phúc khởi công xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước thải theo mô hình thí điểm của tỉnh. Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện cùng lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nghĩa Hưng và Tam Phúc trực tiếp đi kiểm tra công tác xây dựng tại các thôn, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con nhân dân và giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Tại xã Nghĩa Hưng, xã thực hiện thí điểm 6 tuyến rãnh với tổng chiều dài 604m ở thôn Chợ và thôn Nghĩa Lập (trong đó xây mới 484m, cải tạo 120m). Thôn Chợ và thôn Nghĩa Lập, hiện nay 6 hệ thống rãnh B30 hở hai bên do nhân dân tự làm đã xuống cấp, không đáp ứng được yêu cầu tiêu thoát nước. Có những đoạn chưa có rãnh thoát nước gây ô nhiễm môi trường. Được chọn thực hiện thí điểm xây dựng cống rãnh thoát nước thải, cán bộ, đảng viên và nhân dân tại 2 thôn rất đồng tình, phấn khởi, đồng thời mong muốn nhân rộng mô hình thí điểm để giảm thiểu ô nhiễm môi trường nhiều khu dân cư hơn nữa. Nhân dân các thôn tích cực, hăng hái hưởng ứng tham gia dọn dẹp vệ sinh chuẩn bị thi công xây dựng cống rãnh, chuẩn bị các ống thoát nước nối ra ngoài hệ thống cống rãnh mới để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Tại xã Tam Phúc, xã thực hiện thí điểm 3 tuyến rãnh với tổng chiều dài 428m ở thôn Phù Cốc và thôn Phúc Lập. Tại 3 tuyến rãnh B40 của 02 thôn khẩu độ nhỏ, đã xuống cấp, không đáp ứng được nhu cầu tiêu thoát nước của khu dân cư, nhất là trong mùa mưa có khi ngập úng đến 40- 50 cm. Nhận thức rõ việc đầu tư, xây dựng, cải tạo hệ thống cống, rãnh thoát nước thải trong khu dân cư nhằm khắc phục ô nhiễm môi trường có ý nghĩa hết sức cần thiết và quan trọng; nhân dân các thôn đồng tình hưởng ứng, cùng tham gia triển khai mô hình thí điểm.

Ngoài việc làm cống rãnh thu gom nước thải, nhân dân các thôn Chợ và Nghĩa Lập, xã Nghĩa Hưng, thôn Phúc Lập và Phù Cốc, xã Tam Phúc đã đóng góp gần 1,5 tỷ  đồng, 353 ngày công để xây dựng mới 912m cống rãnh và cải tạo 120m đường giao thông với tổng mức đầu tư là hơn 2,4 tỷ đồng. Qua quá trình triển khai nhân dân vui mừng và phấn khởi vì môi trường nông thôn được cải thiện rõ nét, chất lượng, môi trường sống được cải thiện; đại đa số nhân dân mong muốn cấp ủy, chính quyền các cấp tạo điều kiện hơn nữa, quan tâm hơn nữa đến công tác vệ sinh môi trường, tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình tại các địa phương khác để giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong khu dân cư, cảnh quan đường làng, ngõ xóm xanh - sạch - đẹp, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

Tổng kết đánh giá triển khai làm thí điểm tại 2 xã Nghĩa Hưng và Tam Phúc, được thực hiện xây dựng mới 912 cống rãnh và cải tạo 120m đường giao thông trong đó nhân dân đóng góp chiếm 60,5% mức đầu tư. Với sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối kết hợp giữa các phòng, ban, ngành, đoàn thể, sự đồng tình hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân về bảo vệ môi trường, tin tưởng rằng công tác quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện sẽ có những chuyển biến rõ rệt, môi trường sống của nhân dân ngày càng trong lành, sạch, đẹp./.

Lê DũngXem phản hồi

 
Tin khác