Đồng chí Nguyễn Ngọc Phi tiếp xúc cử tri tại huyện Vĩnh Tường (30/06/2009 23:48)

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ XV, HĐND tỉnh khóa XIV, sáng ngày 30.6, đồng chí Nguyễn Ngọc Phi – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp xúc cử tri 6 xã, thị trấn của huyện Vĩnh Tường: Tân Cương, Lý Nhân, Thượng Trưng, Tuân Chính, Phú Thịnh và Thị trấn Thổ Tang.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phi đã thông báo với các cử tri về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh ta 6 tháng đầu năm; Các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đối với nông dân. Sáu tháng đầu năm, do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới nên tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh âm 6.23%; công nghiệp suy giảm nên đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp. Đồng chí Nguyễn Ngọc Phi thông báo với các cử tri nghị quyết 03 của Tỉnh ủy về nông nghiệp, nông thôn và nông dân là một chủ trương rất đúng, song nghị quyết đi vào thực tiễn cuộc sống còn chậm. Việc sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy hải sản trên địa bàn tỉnh còn manh mún, tự phát, hiệu quả kinh tế thấp, đời sống bộ mặt nông thôn chưa có nhiều thay đổi. Người nông dân cần mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách làm theo hướng chuyên canh, hàng hóa chất lượng cao, đưa tiến bộ KHKT cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp. Từ đó, mới tạo ra được những sản phẩm hàng hóa nông nghiệp có qui mô, chất lượng, có sức cạnh tranh cao và khả năng xuất khẩu lớn, làm cho giá trị thu nhập từ sản xuất nông nghiệp được nâng lên.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục hỗ trợ cho vay vốn ưu đãi 5.200 tỷ đồng đối với doanh nghiệp để đẩy mạnh sản xuất từng bước vượt qua khó khăn.

Ý kiến của các cử tri đồng tình với các chủ trương của tỉnh về việc quan tâm hỗ trợ đối với nông dân. Các đại biểu mong muốn tỉnh quan tâm hơn đến các vấn đề tập huấn áp dụng tiến bộ KHKT cho nông dân và vấn đề xử lý môi trường nông thôn. Cán bộ thực thi nghị quyết 03 của Tỉnh ủy phải sát với thực tế, các chính sách ưu đãi đối với cán bộ kiêm nhiệm, cán bộ thôn; vấn đề giao thông nông thôn; việc xây dựng các thiết chế văn hóa, nhà văn hóa...

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phi đã tiếp toàn bộ các ý kiến đề xuất, kiến nghị của cử tri để trình kỳ họp thứ XV, HĐND tỉnh khóa XIV tới đây.

Huy ThuầnXem phản hồi

 
Tin khác