Bác Hồ với những quyết định lịch sử (18/05/2020 18:37)

Chủ tịch Hồ Chí Minh-vị Lãnh tụ thiên tài của dân tộc. Người đã tìm ra con đường cứu nước và lãnh đạo, dẫn dắt phong trào cách mạng nước ta vượt qua khó khăn thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Những quyết định của Người có ý nghĩa lịch sử vĩ đại.

Từ ngày 03 đến ngày 07/2/1930, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị hợp nhất ba tổ chức Cộng sản ở nước ta khi đó đã nhất trí thành lập đảng thống nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là sự kiện lịch sử trọng đại, một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử Cách mạng Việt Nam. Từ đây, dưới ngọn cờ của Đảng, các phong trào cách mạng trong cả nước thống nhất về tư tưởng, chính trị và hành động, hướng tới mục tiêu chung là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Với sự nhạy bén chính trị, khả năng tiên tri chính xác, cuối tháng 7/1945, Người đã nhận định, “Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hi sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập.” Tháng 8/1945, Người phát lệnh tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. Và cuộc cách mạng vĩ đại của cả dân tộc ta mùa thu năm ấy đã giành toàn thắng.

Cách mạng tháng 8/1945 thành công đã trở thành một mốc son chói lọi trong lịch sử đất nước, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gan liền với Chủ nghĩa xã hội. Ngày 02/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình,Hà Nội, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước Công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Kể từ đây, nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người dân của một nước độc lập, tự do, có quyền làm chủ vận mệnh của mình.

Trong khi Nhà nước non trẻ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đang phải đối diện với vô vàn khó khăn thì thực dân Pháp đã quay trở lại xâm lược nước ta một lần nữa. Tháng 12 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Người khẳng định: “Chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.” Thực hiện lời kêu gọi của Người, toàn thể dân tộc Việt Nam đã đồng sức, đồng lòng chống lại mọi kẻ thù xâm lược, với tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Sức mạnh kết tinh từ ý chí muôn người như một đã làm nên những chiến thắng hào hùng, bảo vệ nền độc lập, tự do của đất nước. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” năm 1954 kết thúc 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp của quân dân ta. Và 21 năm sau đó là cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng đã giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, kết thúc cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước trường kì đầy gian khổ của nhân dân ta, đưa đất nước bước vào kỉ nguyên hòa bình, độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội.

Hơn 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vẫn luôn tự hào về Thời đại Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước./.

Tuyết MinhXem phản hồi

 
Tin khác