Ban Dân vận Tỉnh ủy lấy ý kiến góp ý Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 (22/05/2020 19:38)

Sáng 22/5, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức lấy ý kiến tham gia góp ý của MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và Nhân dân vào Dự thảo lần 3 Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Đồng chí Nguyễn Bá Huy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh.


Tại hội nghị, các đại biểu đóng góp ý kiến vào vào chủ đề, nội dung, kết quả đạt được, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, bố cục Dự thảo báo cáo và từng lĩnh vực cụ thể. Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu đề nghị trong Dự thảo báo cáo cần đánh giá sâu hơn những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục trong thời gian tới và bổ sung vào báo cáo đánh giá tác động của dịch Covid-19. Cho ý kiến về mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, các đại biểu đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm hơn nữa về môi trường, an toàn thực phẩm, an sinh xã hội, đặc biệt là vấn đề rác thải, nước thải trong các khu công nghiệp, khu vui chơi giải trí. Cần xem xét bố trí đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố sau khi được sáp nhập, bởi hầu hết các cán bộ này không qua đào tạo, phụ cấp thấp; quan tâm phát triển du lịch, dịch vụ .

Tại hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Bá Huy đánh giá cao các ý kiến đóng góp và cho biết tất cả các ý kiến sẽ được Ban Dân vận Tỉnh ủy tổng hợp, gửi Tiểu ban Văn kiện của Đại hội tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, chỉnh sửa bảo đảm dự thảo Báo cáo chính trị mang tính khoa học, đạt chất lượng cao nhất. 

Thu Thủy



Xem phản hồi

 
Tin khác