Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh thẩm tra báo cáo, tờ trình (26/06/2019 18:25)

Chiều ngày 26/6, tại Sở Tài chính, Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh, đã có buổi thẩm tra một số nội dung báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh, khóa XVI. Đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Ủy viên thường trực, Trưởng Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh chủ trì buổi thẩm tra.

Tại buổi thẩm tra, Sở Tài chính đã báo cáo 5 nội dung trọng tâm trình kỳ họp về tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.  Tổng thu ngân sách trên địa bàn thực hiện 5 tháng là trên 13.900 tỷ đồng, dự kiến 6 tháng là trên 15.600 tỷ đồng, vượt 55% dự toán, ước cả năm thu ngân sách đạt và vượt dự toán, tuy nhiên có 4/15 chỉ tiêu thu dự kiến không đạt như: thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương, thu ngoài quốc doanh, thuế bảo vệ môi trường… Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện 5 tháng là trên 4.500 tỷ đồng, dự kiến 6 tháng đầu năm là trên 6.000 tỷ đồng, đạt 37% dự toán. Trong 6 tháng cuối năm thu ngân sách nhà nước phấn đấu đạt và vượt trên 29.400 tỷ đồng, đảm bảo cân đối trong thu chi.

Tiếp đó Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh thẩm tra Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức chi cụ thể việc tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chỉ tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Tờ trình về việc thưởng vượt dự toán thu năm 2015 cho các huyện, thành phố; tờ trình về việc phương án sử dụng số tiền thuê đất thu về ngân sách cấp tỉnh phát sinh từ đấu giá quyền sử dụng đất thuê trên diện tích đất còn lại của khu công nghiệp Bá Thiện, huyện Bình Xuyên.

Kết luận buổi thẩm tra, đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị bộ phận chuyên môn rà soát lại số liệu trong các báo cáo để có sự nhất quán; hạn chế tối đa sử dụng nguồn dự phòng, để dành cho các yêu cầu cấp bách khác như đối phó dịch tả lợn châu phi; bổ sung thêm vào tờ trình về việc phương án sử dụng số tiền thuê đất thu về ngân sách cấp tỉnh phát sinh từ đấu giá quyền sử dụng đất thuê trên diện tích đất còn lại của khu công nghiệp Bá Thiện, huyện Bình Xuyên; bổ sung thêm các căn cứ thực tế cho tờ trình quy định mức chi cụ thể việc tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế. Giao Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Sở Tài chính đối chiếu các nội dung giữa các báo cáo, tờ trình có sự nhất quán về số liệu, đảm bảo yêu cầu ./.

Thùy Linh Xem phản hồi

 
Tin khác