Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng (10/12/2018 14:55)

Sáng nay 10/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp, cho ý kiến vào dự thảo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XVI tỉnh chủ trì cuộc họp.


Cho ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết công tác năm 2018, nhiệm vụ năm 2019 của Tỉnh ủy, các đại biểu đồng tình với những đánh giá trong dự thảo, trong đó năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và những nhiệm vụ có tính chiến lược, cấp bách đối với công tác xây dựng Đảng, phát triển KT-XH của tỉnh và đạt được nhiều kết quả quan trọng với nhiều chỉ tiêu xây dựng Đảng, phát triển KT-XH đạt và vượt kế hoạch đã đề ra.

Về nhiệm vụ năm 2019, các đại biểu đề nghị cần tập trung giải quyết những bất cập trong công tác quản lý quy hoạch kiến trúc; Cải cách thủ tục hành chính; đề cao ý thức, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường nắm bắt dư luận, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo những vấn đề còn bất cập về KT-XH. Trong đó, đối với lĩnh vực đầu tư công phải tập trung tổng rà soát, phân loại các công trình, dự án; có giải pháp giải quyết tồn tại, hạn chế để phát huy hiệu quả nguồn vốn sau đầu tư; gắn trách nhiệm của chủ đầu tư các dự án; yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện cam kết đầu tư với tỉnh; có giải pháp để bảo vệ tối đa diện tích mặt nước ao hồ, đầm trên địa bàn. Trong thu hút đầu tư, tập trung thu hút các dự án lớn, đóng góp nhiều cho sự phát triển của tỉnh. Bên cạnh đó, bổ sung trong dự thảo những đánh giá về hiệu quả sau sắp xếp tổ chức bộ máy; công tác chuẩn bị nguồn nhân sự cho đại hội đảng các cấp.

Cho ý kiến vào nội dung này, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan phân tích làm rõ những kết quả, cũng như một số tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, phát triển KT-XH năm 2018 và nhấn mạnh đến một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, trong đó tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH; Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức đại hội đảng bộ các cấp; xây dựng kế hoạch, lộ trình, nguồn lực thực hiện các nghị quyết TƯ 6, TƯ 7, TƯ 8 khóa XII. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, các ban đảng trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục đóng góp ý kiến vào các dự thảo. Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến đại biểu hoàn thiện các dự thảo để Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Cũng tại cuộc họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào các dự thảo chương trình công tác và chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng một số nội dung quan trọng khác./.

 Ngọc AnhXem phản hồi

 
Tin khác