Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng (27/06/2019 16:15)

Sáng ngày 27/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp cho ý kiến vào nội dung, chương trình kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVI; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh chủ trì hội nghị.


Cho ý kiến vào nội dung, chương trình kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVI, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị HĐND tỉnh phối hợp UBND tỉnh chuẩn bị kỹ các nội dung cho kỳ họp; nâng cao chất lượng công tác thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp, làm rõ cơ sở pháp lý việc ban hành các Nghị quyết. Trong kỳ họp cần phát huy dân chủ, khuyến khích đại biểu phát biểu tranh luận; dành nhiều thời gian thảo luận kỹ các Nghị quyết chuyên đề; đánh giá việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Về chất vấn và trả lời chất vấn cần theo nhóm vấn đề, đặc biệt là chất vấn những nội dung cử tri và nhân dân quan tâm; chất vấn việc thực hiện lời hứa của người đứng đầu các cấp, các ngành; phát huy vai trò giám sát của HĐND tỉnh trên các lĩnh vực.

Cho ý kiến vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều thống nhất đánh giá, 6 tháng đầu năm mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song KT-XH của tỉnh vẫn tăng trưởng đạt 8,52% cao nhất từ năm 2015 trở lại đây; thu ngân sách đạt cao; văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển; an ninh, quốc phòng được đảm bảo. Một số đồng chí đề nghị UBND tỉnh cần đánh giá rõ hơn về tình hình thu hút đầu tư, công tác cải cách hành chính, hoạt động của các trung tâm hành chính công; nêu rõ nguyên nhân vì sao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng các dự án còn chậm, chỉ rõ địa phương nào phân khai vốn chậm. Sáu tháng cuối năm cần tập trung vào công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng nhà máy xử lý rác thải; nâng cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ; giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo; xử lý ô nhiễm môi trường nông thôn, làng nghề. Giải quyết các vướng mắc liên quan đến thực hiện đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ các dự án; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Rà soát lại việc đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; tăng cường công tác chỉnh trang, lập lại trật tự đô thị. Quan tâm hơn nữa đến phát triển du lịch, thể thao thành tích cao, thể thao quần chúng; nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu thị trường.

Đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH 6 tháng đầu năm, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị UBND tỉnh cần đánh giá rõ hơn đóng góp của các thành phần kinh tế vào tăng trưởng chung của nền kinh tế; tình hình xuất khẩu lao động, thu nhập, việc làm của người dân;  Đánh giá sâu hơn về giá trị sản xuất nông nghiệp theo chuỗi, đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp; giá trị gia tăng của các sản phẩm công nghiệp chủ lực, tăng trưởng tín dụng có được đầu tư trực tiếp vào sản xuất không, đi liền với đó cần có chính sách khuyến khích dòng vốn đầu tư vào sản xuất, đặc biệt là ngành, lĩnh vực tỉnh đang quan tâm chỉ đạo. UBND tỉnh cũng cần làm rõ nguyên nhân giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, hiệu quả đầu tư. Rà soát lại các nguồn thu, dự báo nguồn thu từ công nghiệp sản xuất ô tô, xe máy. Đánh giá lại tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo; rà soát, đánh giá các cơ chế, chính sách HĐND tỉnh đã ban hành, nhất là cơ chế chính liên quan đến an sinh, xã hội. UBND tỉnh tiếp thu ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hoàn thiện báo cáo, trước khi trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Cho ý kiến vào báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị cấp ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; nắm chắc tình hình, tăng cường kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa XII; hoàn thành tất cả các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp theo kế hoạch.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; tờ trình về phương án sử dụng nguồn tăng thu sử dụng đất, kinh phí tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2018; về tình hình hụt thu ngân sách và phương án bù đắp hụt thu ngân sách năm 2018; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020; về hỗ trợ phụ cấp cho nhân viên y tế, tổ dân phố tại các phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Thông tư số 14/2018 của Bộ Nội vụ; điều chỉnh chương trình tổng thể xây dựng và phát triển đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Kế hoạch Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; thành lập các tiểu ban của Tỉnh ủy chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và một số nội dung quan trọng khác./.

Văn HảiXem phản hồi

 
Tin khác