Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng (31/10/2019 15:32)

Sáng ngày 31/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Cho ý kiến về chủ trương điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa huyện Lập Thạch; chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất quy hoạch phân khu C3, tỷ lệ 1/2000 tại huyện Bình Xuyên và thành phố Phúc Yên; chủ trương thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Bắc hồ Sáu Vó tại thành phố Vĩnh Yên và các huyện Bình Xuyên, Yên Lạc; chủ trương thực hiện dự án đầu tư phát triển đô thị tại xã Cao Minh, thành phố Phúc Yên, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị việc điều chỉnh quy hoạch và thực hiện các dự án có liên quan đến nhiều loại đất khác nhau, đặc biệt là đất lúa thì phải xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ. Một số đại biểu đề nghị UBND tỉnh cần đánh giá rõ hơn căn cứ thực tiễn và hiệu quả kinh tế - xã hội khi triển khai các dự án; việc điều chỉnh quy hoạch phải đảm bảo không xung đột với các quy hoạch khác.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đồng ý về chủ trương để UBND tỉnh nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa huyện Lập Thạch. Về chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất quy hoạch phân khu C3, tỷ lệ 1/2000 tại huyện Bình Xuyên và thành phố Phúc Yên, đề nghị UBND tỉnh cần nêu rõ lý do điều chỉnh quy hoạch, sự cần thiết, cơ sở thực tiễn, hiệu quả kinh tế - xã hội, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đối với chủ trương thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Bắc hồ Sáu Vó tại thành phố Vĩnh Yên và các huyện Bình Xuyên, Yên Lạc; chủ trương thực hiện dự án đầu tư phát triển đô thị tại xã Cao Minh thành phố Phúc Yên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý về chủ trương, nguyên tắc và lưu ý UBND tỉnh nghiên cứu, tính toán đảm bảo hiệu quả đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

Cho ý kiến vào báo cáo kết quả giải quyết đất dịch vụ và nợ đất ở (thu tiền sử dụng đất nhưng chưa giao đất hộ gia đình, cá nhân), các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh nêu rõ nguyên nhân tiến độ giải quyết còn chậm; làm rõ trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở trong giải quyết. Sở Tài nguyên và Môi trường cần hướng dẫn các địa phương cách thức giải quyết cụ thể các trường hợp đã thu tiền sử dụng đất nhưng chưa giao đất cho hộ gia đình, cá nhân. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị UBND tỉnh đánh giá rõ nguyên nhân giải quyết còn chậm; nghiên cứu xây dựng một cơ chế, chính sách thống nhất làm cơ sở để giải quyết.

Đối với việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2019, năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu quy mô, thời gian, địa điểm tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn cho phù hợp; Đảm bảo trang trọng, an toàn, tạo sự vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.


Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Thế Hải, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh được Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 đối với Đại tá Nguyễn Thế Hải, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thế Hải, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan mong muốn đồng chí Nguyễn Thế Hải tiếp tục phát huy trách nhiệm, trí tuệ cùng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; an ninh, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh./.

Văn HảiXem phản hồi

 
Tin khác