Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng (26/11/2019 15:27)

Sáng ngày 26/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp cho ý kiến vào kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVI, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh chủ trì cuộc họp.


Sau khi nghe Đảng Đoàn HĐND tỉnh báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 14, HĐND khóa XVI; kết quả giám sát việc triển khai thực hiện một số nghị quyết HĐND tỉnh, thay mặt BTV Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan cơ bản nhất trí với nội dung, chương trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2019 và đề nghị Đảng đoàn HĐND tỉnh phối hợp với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, nhất là những vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm liên quan đến công tác giải quyết khiếu nại tố cáo; giải quyết kiến nghị cử tri; công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Đối với nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp cần tiếp thu tinh thần đổi mới của kỳ họp Quốc hội, xác định rõ lĩnh vực, đối tượng, nội dung, thời lượng chất vấn; trách nhiệm trả lời của lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan. Đối với các báo cáo giám sát của HĐND tỉnh, cần làm rõ một số nội dung liên quan đến tình trạng chậm, muộn trong giải quyết thủ tục hành chính tại một số cơ quan, đơn vị; đánh giá rõ hiệu quả đầu tư ngân sách đối với các công trình, dự án cấp nước tập trung; phân tích làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan và giải pháp khắc phục.

Cho ý kiến vào các báo cáo của UBND tỉnh liên quan đến tình hình KT-XH, đầu tư công và một số nội dung chuẩn bị trình lên kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVI, các đại biểu đề nghị cần rà soát các khu công nghiệp, có giải pháp cân đối giữa quy mô công nghiệp và đảm bảo môi trường sinh thái; quyết liệt hoàn thành dự án đầu tư công đưa vào khai thác và cần nâng cao chất lượng dự báo và tính kế hoạch hóa; tập trung triển khai các dự án, nhất là các dự án về du lịch; tiếp tục đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến đầu tư.

Về thực hiện đề án 01 của BTV Tỉnh ủy, cần đánh giá hiệu quả sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; giải phóng mặt bằng; hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, quyết liệt các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, tệ nạn xã hội, ô nhiễm môi trường, đảm bảo an sinh xã hội. Kết luận các nội dung trên, thay mặt BTV Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh cần bổ sung trong báo cáo nội dung đánh giá về chất lượng, động lực tăng trưởng ngành, lĩnh vực; tác động của khoa học công nghệ đối với phát triển kinh tế; việc cụ thể hóa các đường lối, chính sách của TƯ tại Vĩnh Phúc; tỷ lệ nội địa hóa trong công nghiệp; thực trạng nông dân bỏ ruộng; tình hình vi phạm quy hoạch, vi phạm pháp luật về đất đai; công tác quản lý lao động, nhất là lao động người nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, có giải pháp đảm bảo an toàn giao thông; củng cố an ninh quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ.

Trong phương hướng nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị cần tính toán đến mục tiêu tăng trưởng để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra của cả nhiệm kỳ, qua đó phục vụ tổng kết và xây dựng báo cáo chính trị Đại hội Đảng lần thứ XVII. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh tham mưu cho BTV Tỉnh ủy để thực hiện đúng các quy định của pháp luật liên quan đến đầu tư công và tài chính ngân sách; nghiên cứu dành nguồn lực đặc thù cho văn hóa, an sinh xã hội, xây dựng cơ chế để thực hiện theo hình thức phi dự án hóa. MTTQ và các đoàn thể nghiên cứu đề xuất các nội dung liên quan đến đảm bảo an sinh xã hội. UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc quản lý tài sản công tại các cơ quan, đơn vị.

Cũng tại cuộc họp, BTV Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào đề cương chi tiết báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; quy định về nhiệm vụ quyền hạn của tiểu ban nhân sự Đại hội, kế hoạch tổ chức Đại hội điểm cấp huyện và cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, phương án lựa chọn địa phương đơn vị tổ chức Đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy và một số nội dung quan trọng khác./.

Ngọc AnhXem phản hồi

 
Tin khác