Ban Tổ chức Trung ương giao ban trực tuyến toàn quốc (02/12/2019 17:49)

Chiều ngày 2/12, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc quán triệt Quy định 205 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền và công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 11/2019, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2019. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Hoàng Văn Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh Ban Tổ chức Trung ương quán triệt một số nội dung chủ yếu của Quy định 205 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Qua đây góp phần nâng cao nhận thức, hành động trong công tác cán bộ nói chung, phòng và chống “chạy chức, chạy quyền” nói riêng, có giá trị thiết thực trong nhiệm vụ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Về nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2019, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính yêu cầu ngành Tổ chức xây dựng Đảng từ Trung ương đến cơ sở cần tiếp tục hoàn thiện Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIII. Tiếp tục tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn với công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện Quy định 205 của Bộ Chính trị về việc “Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền” ngay trong nội bộ ngành nhằm xây dựng hình ảnh người cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng “trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông”.

Phát biểu sau hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Toàn, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị, địa phương rà soát lại chức năng nhiệm vụ, các chỉ tiêu nhất là chỉ tiêu kết nạp đảng để có phương hướng, giải pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo. Tham mưu và triển khai quyết liệt công tác đánh giá, xếp loại, thi đua, khen thương của cấp ủy các cấp. Hoàn chỉnh các nhiệm vụ chuẩn bị phục vụ cho công tác đại hội; hoàn chỉnh báo cáo thực trạng đội ngũ cán bộ cấp huyện, cấp xã kịp thời tham mưu bố trí sắp xếp cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo phân cấp./.

Tạ Hương



Xem phản hồi

 
Tin khác