Bế giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung (09/08/2019 15:00)

Sáng ngày 9/8, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị khu vực I và Trường Chính trị tỉnh tổ chức Bế giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa học 2017-2019. Dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Văn Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực I.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hoàng Văn Toàn đề nghị các học viên sau tốt nghiệp chủ động vận dụng những kiến thức đã được bồi dưỡng vào tình hình thực tiễn, tham mưu cho cơ quan, đơn vị địa phương lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa học 2017-2019 có 90 học viên. Qua khóa học, các học viên đã được trang bị các kiến thức chuyên sâu về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và công tác xây dựng Đảng; đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam về một số lĩnh vực chủ yếu của đời sống xã hội; khoa học lãnh đạo; những vấn đề thực tiễn đặt ra trong công tác xây dựng Đảng tại địa phương; các kiến thức mới về kinh tế, xã hội, chính trị trong nước và quốc tế./.

Ngọc AnhXem phản hồi

 
Tin khác