Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn (04/06/2020 17:41)

Chủ động, tiết kiệm thời gian, tránh sự chồng chéo là hiệu quả nổi bật của việc thực hiện mô hình nhất thể hóa chức danh Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn tại một số địa phương trong tỉnh. Mô hình này đã phát huy sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của người đứng đầu cấp ủy trong việc đưa chủ trương, Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại cơ sở.

Với kinh nghiệm 3 năm làm Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Cẩm Trạch, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, anh Nguyễn Văn Tuất thấy rằng: việc nhất thể hóa chức danh đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong công tác triển khai nhiệm vụ tại các thôn. Khi kiêm nhiệm, người đứng đầu thôn vừa là người tiếp nhận các chủ trương từ xã, đồng thời là người tổ chức triển khai các hoạt động tại thôn, từ đó giúp gọn đầu mối, tăng hiệu quả công việc. Trước đây, mỗi khi có việc ở thôn phải họp từ 2 đến 3 lần thì nay chỉ cần tổ chức 1 lần là triển khai được ngay. Khi nhất thể hóa chức danh, việc triển khai công việc ở thôn tuy vất vả hơn nhưng cũng thuận tiện hơn.

Hiện nay, Xã Đạo Tú đã hoàn thành xong việc bố trí, tinh gọn bộ máy cán bộ hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn. Cụ thể, ở cấp xã, cán bộ không chuyên trách giảm 12 người (từ 20 xuống còn 8 người); cấp thôn giảm 73 người (từ 131 người còn 58 người). Xã Đạo Tú là địa phương của Huyện Tam Dương có 100%  thôn thực hiện mô hình nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn. Tuy nhiên, thực hiện chủ trương của tỉnh về sáp nhập thôn, tổ dân phố, đến nay, từ 12 thôn, xã Đạo Tú đã sáp nhập còn 9 thôn. Do khối lượng công việc lớn ở các thôn sau sáp nhập, do vậy, đến thời điểm này, xã Đạo Tú chỉ còn 2 thôn Cẩm Trạch và Hùng Một thực hiện mô hình nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn.

Thực tế cho thấy, việc thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn được cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong xã đồng thuận, ủng hộ và tin tưởng cao. Những năm qua, mô hình này đã thực sự phát huy được vai trò nòng cốt trong việc đưa chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng ngay ở cơ sở./.

Thu ThủyXem phản hồi

 
Tin khác