Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên Phạm Hoàng Anh làm việc với Đảng bộ phường Tích Sơn (18/06/2019 15:04)

Sáng ngày 18/6, đồng chí Phạm Hoàng Anh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên có buổi làm việc với Đảng bộ phường Tích Sơn.

Tại buổi làm việc, Đảng bộ phường Tích Sơn báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020; Công tác xây dựng Đảng, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của cấp trên, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Phạm Hoàng Anh ghi nhận những nỗ lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân của Đảng bộ phường Tích Sơn trong những năm qua. Việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết của cấp trên, đặc biệt là của tỉnh, thành phố và của phường có nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết. Tuy nhiên, công tác GPMB, giải quyết đất dịch vụ tại địa phương còn nhiều khó khăn, kết quả chưa cao. Bí thư Thành ủy Phạm Hoàng Anh đề nghị thời gian tới, Đảng bộ phường Tích Sơn cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, nghiêm túc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy gắn với phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; tiếp tục thực hiện việc rà soát, biên chế đội ngũ cán bộ, đề xuất, kiến nghị với thành phố những giải pháp tháo gỡ khó khăn. Tập trung lãnh đạo giải quyết những vấn đề nổi cộm ở địa phương như công tác GPMB; đất dịch vụ; làm tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường và thành phố đã đề ra./.

Thu Hà/Trung tâm VHTT-TT Tp. Vĩnh YênXem phản hồi

 
Tin khác