Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nghe báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo một số công trình trọng điểm (24/03/2020 17:06)

Sáng 24/3, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh có buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan và Ban Quan lý đầu tư xây dựng công trình tỉnh về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Dự án Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh tại địa điểm mới; Dự án Nhà kỹ thuật nghiệp vụ và các công trình phụ trợ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh.


Theo báo cáo của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình tỉnh, đến nay, Dự án Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh tại điểm mới; Dự án Nhà kỹ thuật nghiệp vụ và các công trình phụ trợ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh không đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra, nguyên nhân chủ yếu do đây là những dự án lớn, thủ tục phức tạp, thời gian thẩm định kéo dài so với qui định; việc hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh dự án chậm.

Sau khi nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh; các sở, ngành liên quan và Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình tỉnh báo cáo những khó khăn, vướng mắc; đề xuất biện pháp thực hiện tiếp theo của 2 dự án trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh Dự án Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh và Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh là những công trình trọng điểm của tỉnh có ý nghĩa quan trọng đối với công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, được cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đặc biệt quan tâm, mong đợi dự án sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng, đồng thời đây cũng là những công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-20205. Vì vậy, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cần thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy, dự báo các khó khăn để lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời. Trong đó cần sớm triển khai những nhiệm vụ về môi trường, đất đai, chuyển đổi quy hoạch xung quanh dự án Bệnh viện Sản-Nhi, Bệnh viên Đa khoa tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị Sở Tài chính rà soát lại các thủ tục thanh quyết toán các hạng mục, công trình; Sở Xây dựng tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng, phối hợp với Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình tỉnh thực hiện các nội dung liên quan đến kỹ thuật và các thủ tục liên quan đến lĩnh vực xây dựng; Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tốt công tác quan lý nhà nước về đầu tư, chuẩn bị đầu tư, giám sát, đấu thầu và các thủ tục khác về đầu tư. Công an tỉnh tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an ninh kinh tế, công tác quản lý nhà nước về môi trường xung quanh 2 dự án. Sở Y tế rà soát lại các nội dung về thiết bị y tế; lãnh đạo 2 Bệnh viện thường xuyên phối hợp với Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình tỉnh trong việc triển khai xây dựng các công trình, hạng mục yêu cầu cao về kỹ thuật phục vụ khám chữa bệnh. Các sở, ngành liên quan tiếp tục rà soát lại tất cả các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy và chức năng nhiệm vụ của mình trong việc triển khai hai dự án. Ngay sau hội nghị các cơ quan liên quan tiến hành họp đề xuất các biện pháp tháo gỡ khó khăn, thường xuyên, kịp thời báo cáo Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đối với Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị Ban cần làm tốt công tác xây dựng Đảng, nhất là chấn chỉnh việc ban hành các chủ trương, nghị quyết; việc phân công nhiệm vụ phải đúng người, đúng việc; đảm bảo năng lực chuyên môn và theo quy định của pháp luật. Ban phải lên biểu đồ kế hoạch tiến độ công việc dự án Bệnh viện Đa khoa, Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiến độ hàng tuần. Kịp thời dự báo các khó khăn, vướng mắc phát sinh để giải quyết. Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình tỉnh cần có sự thống nhất cao trong cơ quan, đơn vị để quyết tâm hoàn thành, nhiệm vụ, xứng đáng với trọng trách lớn lao và sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao cho thực hiện hai dự án có ý nghĩa quan trọng về mặt an sinh xã hội, chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho nhân dân./.

Văn HảiXem phản hồi

 
Tin khác