Biện pháp chăm sóc lúa vụ Mùa (04/06/2020 17:44)

Hiện nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh cơ bản kết thúc thu hoạch lúa vụ xuân năm 2020 và bắt đầu triển khai, sản xuất lúa vụ Mùa.

Theo Kế hoạch của Sở Nông nghiệp & PTNT, vụ Mùa năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu gieo cấy 28.000 ha diện tích lúa. Thời vụ gieo từ ngày 01-10/6, tuổi mạ từ 10-15 ngày.

Để đạt được kết quả trên, ngay từ đầu vụ, Sở Nông nghiệp & PTNT đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và các địa phương chuẩn bị đủ giống và các loại vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất. Đồng thời yêu cầu các địa phương đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu giống lúa theo hướng mở rộng diện tích giống có năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao, có thị trường tiêu thụ; bố trí cơ cấu giống và thời vụ phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương; áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất; tạo điều kiện thuận lợi thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, dần hình thành nhiều mô hình “sản xuất theo chuỗi giá trị”. Ngành nông nghiệp và nông dân trong tỉnh đang tập trung mọi nguồn lực để phấn đấu giành thắng lợi trong sản xuất lúa vụ Mùa năm nay./.

Thùy LinhXem phản hồi

 
Tin khác